שר התחבורה: יש להפחית את גובה אגרת הרכב
באופן משמעותי

12/01/2017
שרות רכב ותחבורה 

גובה אגרות הרישוי לרכב בישראל היא מהגבוהות בעולם, ובכנסת מעוניינים לשנות את המצב.
בתגובה להודעת ועדת הכלכלה של הכנסת, הודיע משרד התחבורה כי אגרות הרישוי לרכב הן באחריותו המוחלטת של משרד האוצר וכי גובה האגרות נקבע על ידו.
הכנסות המדינה מאגרות הרישוי לרכב מועברות ישירות למינהל הכנסות המדינה ומהוות מקור לתקציב המדינה יחד עם אגרות אחרות ומיסים הנגבים על ידי מדינת ישראל.
תהליך קביעת האגרה ושינוי של אגרה קיימת נתון לועדת האגרות הבינמשרדית שברשות משרד האוצר וכל שינוי באגרות מחייב את אישורם של אגף התקציבים ומשרד האוצר, ועדת האגרות שברשות מנהל הכנסות המדינה ושר האוצר.
שר התחבורה, ישראל כץ הביע את דעתו בפני יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, איתן כבל כי יש להפחית את גובה אגרת הרכב שהמדינה גובה באופן משמעותי.

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס