מהי נקודת האיזון הכלכלית בין מכונית פרטית
לנסיעה במוניות ?

01/10/2016
שרות רכב ותחבורה 

בחודש אוקטובר צפויים מחירי המוניות לרדת בכ – 11% בעקבות כך ערכו בחברת חשב מערכות מידע
השוואה אשר בודקת את נקודת האיזון הכלכלית, כלומר מתי ( כמה ק"מ ) עדיף שימוש ברכב פרטי ומתי עדיף שימוש במוניות
1. מצ"ב תחשיב לעלות מכונית טיפוסית 1300 סמ"ק
2. מצ"ב תחשיב לאומדן הוצאות לק"מ במונית לפי קווי נסיעה
ממצאים עיקריים :
עלות אחזקת מכונית טיפוסית 1300 סמ"ק לחודש הינה כ- 1,911 שקלים.
ההוצאה הממוצעת לק"מ עבור נסיעה במונית הינה כ – 5.54 ₪ בניכוי 11% כ- 4.93 ש"ח.
בחשב מסכמים שנקודת האיזון הינה כ – 387 ק"מ נסיעה במונית לחודש.
עד 387 ק"מ לחודש עדיף ( כלכלית ) לנסוע במונית
מעל 387 ק"מ לחודש עדיפה הנסיעה במכונית טיפוסית 1300 סמ"ק
מלבד השיקולים הכלכליים יש לקחת בחשבון :
1. שיקולי נוחות שנותנים פה העדפה לרכב פרטי.
2. הוצאות חניה ברכב פרטי ( במקרה ויש ).
3. הוצאה ממוצעת גבוהה יותר לכל ק"מ במונית בגלל עומס תנועה.
התחשיב נערך ע"י משה קצין – מנכ"ל חשב


 

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס