האם ניתן להחליף את המומחה הרפואי שקבע בית המשפט?

29/1/2016
שרות רכב ותחבורה 

בית משפט השלום בת"א דן לאחרונה בבקשה של הנהג, התובע, לפסילת המומחה שמונה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. לחילופין, התובע ביקש למנות  מומחה רפואי נוסף בתחום זה, בהליך המתנהל לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
בית המשפט דחה בקשה לפסילת המומחה שמונה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. יחד עם זאת, בנסיבות המיוחדות של המקרה דנן, קיבל את הבקשה החילופית והורה על מינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
בית המשפט קבע שהלכה היא, כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט חזקה כי ינהג באופן מקצועי ללא הטיות וללא משוא פנים. לכן, כך נקבע, רק מקום שבו קיים "חשש ממשי" למשוא פנים תקום הצדקה לפסילת מומחה מטעמים אלו.
במקרה דנן, לא נמצא חשש ממשי למשוא פנים. עצם העובדה שהתגלו מספר טעויות בחוות הדעת, אינה כשלעצמה ראיה לכך שהמומחה התבצר בטעותו ונטה לרעת הנבדק. המומחה הסביר, והסברו מקובל על בית המשפט, כי משבדק את התובע לאחר התאונה השנייה ועיין בחומר הרפואי הנוגע לשתי התאונות ולא מצא כי נגרמה לו נכות לאחר שתי התאונות, אין כל רלוונטיות לטעויות בתאריכים. עדותו של המומחה מהימנה, ומכל מקום לא נסתרה החזקה העומדת לו כי פעל באופן מקצועי ועשה מלאכתו נאמנה.
יחד עם זאת, בנסיבות המיוחדות של המקרה דנן יש למנות מומחה רפואי נוסף. הגם שהמומחה מאמין באמת ובתמים כי הוא בחר בין האפשרויות השונות באשר לפרשנות שיש ליתן לממצאים, בהתאם לכלל הנתונים העולים מן התיעוד הרפואי וללא קשר לאמון שרכש לתובע, משממצאי הבדיקה עשויים להתפרש באופנים שונים בהתאם למידת האדרה המיוחסת לנבדק, אין להוציא מכלל אפשרות כי הטעות בקשר למהימנותו של התובע השפיעה בתת מודע על חוות דעתו.
 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס