שיתוף פעולה בין ארגונים יקדם מטרות משותפות
שיתוף פעולה בין ארגוני הנו תהליך התפתחותי בו מתקיימים יחסי גומלין ישירים בין שני בעלי אינטרסים או יותר, למען קידום מטרה או פתרון בעיה (זיכלינסקי ויורק, 1993). נושאי הבטיחות וההון האנושי הינם...

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

חשיבות נהלי עבודה בארגון
בעידן המודרני נהלי עבודה מצויים בכלל הארגונים ומשמשים כשפה משותפת, באמצעותה ניתן לנהל ארגונים אלה. שפה זו משתנה מארגון לארגון עפ"י אופי הפעילות, יחד עם זאת שימוש בנהלי עבודה שומר על זהות ה...

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

החשיבות בהגנה על ענף התחבורה מאיומי הסייבר
סביבת הרשת המכונה "מרחב קיברנטי" מהווה מרחב לחימה חדש ויש להיערך מולה. המרחב הקיברנטי מהווה מקור עוצמה עבור מדינות מודרניות, אולם יחד עם זאת הינו חשוף מאוד לתקיפות משום שתשתיות רבות החיוניות ל....

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

תקן ישראלי: מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות
ת"י 9301 מגדיר קריטריונים ארגוניים הנדרשים למערכי תחבורה וזאת על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הגלום בהם מחד, תוך שמירה על רמת בטיחות נאותה מאידך. כבכל תהליך של אימוץ נוהג חדש, החלטה על מעבר לתקן...

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

מיזמים כקטליזטור בהתנעת ארגוניים
"ההחלטה לא לשנות דבר ולא לקחת סיכון זוהי אסטרטגיה עסקית אשר מובילה לכישלון וודאי". מארק צוקרברג, מייסד, נשיא ומנכ"ל הרשת החברתית 'פייסבוק' התנעת תהליכים ארגוניים הינה כורח המציאות היות והישרדותם...

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

ההון האנושי ופיתוחו בשלטון המקומי
על מערכת התחבורה בישראל לפעול לפי קודים ונהלים קונקרטיים כמו המהירות המותרת, מצב החום/קור באוטובוס וכדומה. לצד זה, העולם המודרני דורש מאתנו מעבר ושמירה על הנהלים גרידא אינה מספקת. מערכת התחבורה...

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני

חוקי המשחק השתנו פיתוח ארגוני הוא האס החדש
בעולם בו מקסום הרווחים הוא שם המשחק והשקעה בהון האנושי היא האמצעי, ברור מדוע ארגונים רבים פונים לתהליכים של פיתוח ארגוני. אז מהו בעצם פיתוח ארגוני ואיך הוא משפיע על הגדלת ההכנסות של הארגון???

לחץ כאן לפרטים נוספים
ניהול ופיתוח ארגוני