בדיקות בלמים
בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי (תקנה 273ב)
א.      מערכת הבלמים של רכב מסוג באוטובוס, מונית, רכב נוסעים פרטי לסיור ותיור ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 16000 ק"ג או יותר וכן רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג וניתן לו היתר להסעת נוסעים, ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רשיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273.
ב.      חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.
ג.       המבקש חידוש רשיון רכב כאמור בתקנת משנה (א)יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א).
 
בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר (תקנה 273ג)
א.      ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אויר תיבדק המערכת הפנאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת) אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה .273.
ב.      המבקש חידוש רשיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת.
ג.       ברכב כאמור בתקנה 273ב תיבדק גם המערכת.
ד.      תחילתה של תקנה זו לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן מס'  - EEC 320/71ביום ב' בניסן התשמ"ז ( 1באפריל 1987).

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים