דרגות רישיון נהיגה בישראל
דרגות רישיון הנהיגה מותאמות לארבע קבוצות, כפי שקיים במרבית מדינות אירופה דרגה A לאופנועים דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים דרגה C לרכב משא עד 12 טון דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות) ...

לחץ כאן לפרטים נוספים
תקנות התעבורה

רכב אספנות
רכב יכול להפוך לרכב אספנות כאשר מלאו 30 שנים משנת ייצורו. בעליו יבקש שברישיון הרכב יירשם הרכב כרכב אספנות - והוא מסוגי הרכב להלן: אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב נוסעים פרטי דו שימושי....

לחץ כאן לפרטים נוספים
תקנות התעבורה

מהו 'רכב מיושן'
רכב מיושן זהו כל רכב מלבד טרקטור, גרור או אוטובוס, שבמועד חידוש רישיונו מלאו לו 19 שנים מיום ייצורו. וכן אוטובוס שבמועד חידוש רישיונו מלאו לו 15 שנים משנת ייצורו •המבקש חידוש רישיון לרכב מיושן...

לחץ כאן לפרטים נוספים
תקנות התעבורה

נהלים חדשים לגריטת רכב
תוכנית הגריטה לכלי רכב ישנים יצאה לפני מספר חודשים לדרך, כשהיא זוכה להיענות יפה. כידוע, מדובר בתוכנית של משרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה לעידוד גריוטה של כלי רכב ישנים, בני 20 שנה ויותר, וזאת כש....

לחץ כאן לפרטים נוספים
תקנות התעבורה

הוראת נוהל: רישיון סחר רכב
משרד התחבורה פרסם לאחרונה הוראת נוהל שתכליתה להסדיר את ענף סחר הרכב בישראל. מדובר בסדרה ארוכה של קריטריונים שבהם נדרש לעמוד סוחר הרכב*, המגרש שבו מתבצע הסחר*, וכן תנאים נוספים הקשורים לאופן הסחר....

לחץ כאן לפרטים נוספים
תקנות התעבורה

thanks

לחץ כאן לפרטים נוספים

דרגות רשיון נהיגה- גילאים -מספר שיעורים מינימלי
כל דרגות רשיונות הנהיגה, הגילאים המותרים ללימוד ולקבלת הרישיון ומספר שיעורי הנהיגה המינימלי

לחץ כאן לפרטים נוספים

תנועת טרקטורון ובטיחותו

לחץ כאן לפרטים נוספים

הפסקת השימוש ברכב והחזר אגרת רישוי שנתית

לחץ כאן לפרטים נוספים

הובלת מכולות וארגזים מתחלפים

לחץ כאן לפרטים נוספים

העסקת קצין בטיחות בתעבורה ותפקידיו

לחץ כאן לפרטים נוספים

רשיון סחר

לחץ כאן לפרטים נוספים

הובלת מטען

לחץ כאן לפרטים נוספים

שעות נהיגה

לחץ כאן לפרטים נוספים

בדיקות חובה לרכב לאחר תאונה

לחץ כאן לפרטים נוספים

רשיונות רכב

לחץ כאן לפרטים נוספים

רשיונות נהיגה
כל הדרגות החדשות של רשיונות הנהיגה

לחץ כאן לפרטים נוספים

מידות הרכב ומשקלו

לחץ כאן לפרטים נוספים

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תעבורה

לחץ כאן לפרטים נוספים

חוק שירותי הובלה -1997

לחץ כאן לפרטים נוספים

תקנות שירותי הובלה - 2001

לחץ כאן לפרטים נוספים

תקנות שונות שמתייחסות לנהיגה באוטובוס זעיר

לחץ כאן לפרטים נוספים

גרירה

לחץ כאן לפרטים נוספים

גרירת גרור ונתמך

לחץ כאן לפרטים נוספים

בדיקת שכרות

לחץ כאן לפרטים נוספים

מספר עמודים: 2
 1  2   הבא