חנית נכים: לא בכל תנאי!
 

שרות רכב ותחבורה 


בימים אלה התקבלה פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון בהקשר של חניית נכים. סעיף 2(א) לחוק חניה לנכים, מתיר לנכה לחנות במקום אסור, במספר תנאים מצטברים ובהם כי החניה אינה גורמת ל"הפרעה ממשית בתנועה"; במקום שבו החניה אסורה ללא סייג, ואף מוטל בגינה "קנס מוגדל" (להבדיל מחניה במקום המיועד לצורך פריקה וטעינה), ספק רב אם קיומה של "הפרעה ממשית לתנועה" תלוי במשך זמן החניה.

למבקש, מר טולדאנו,  נמסרה הודעת קנס בגין חניית רכבו – שסומן בתג חניה לנכים – במקום אסור לחניה באופן גורף ותמרור המזהיר מפני הטלת קנס מוגדל. המבקש, שביקש להישפט הורשע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בעבירה של איסור חניה והושת עליו תשלום כפל קנס וכן תשלום הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. זאת, משום שלא נענה להמלצת ביהמ"ש להודות באשמה שיוחסה לו, ועזב את המקום טרם מתן הכרעת הדין. ערעור לביהמ"ש המחוזי נדחה ומכאן בר"ע זו בגדרה נטען כי חל במקרה הנדון סעיף 2(א) לחוק חניה לנכים ולפיכך לא היה מקום להרשיעו. כן מלין המבקש על ההוצאות שנפסקו לחובתו.

ביהמ"ש העליון (מפי השופט א' שהם) דחה את הערעור, למעט בעניין ההוצאות, מהטעמים הבאים:
הבקשה אינה חורגת מעניינו הפרטי של המבקש ונסיבות המקרה אינן מעוררות שאלה משפטית העשויה להצדיק רשות ערעור בפני בימ"ש זה. כמו כן, לא עולה חשש לעיוות דין כלפי המבקש או כי מתקיימים שיקולי צדק כלפיו. הלכה למעשה, היא מהווה חזרה על הודעת הערעור בבחינת ניסיון "למקצה שיפורים" ואין לכך מקום. לפיכך, דין הבקשה להידחות.
למעלה מן הצורך, סעיף 2(א) לחוק חניה לנכים, מתיר לנכה לחנות במקום אסור, בתנאים המצטברים הבאים: בסמוך למקום זה אין חניה פנויה המוסדרת לחניית נכים; בסמוך למקום זה אין מקום פנוי שהחניה בו מותרת; החניה אינה מסכנת עוברי אורח או מונעת מעבר חופשי; החניה אינה גורמת ל"הפרעה ממשית בתנועה". המחלוקת בין הצדדים בעניינו היא האם המבקש גרם הפרעה ממשית לתנועה.
לאור קביעת ביהמ"ש לעניינים מקומיים כי רכבו של המבקש חנה במקום אסור, באופן שבו נגרמה "הפרעה ממשית לתנועה" (ממצא עובדתי בו לא נמצא מקום להתערב), השאלה היחידה שנותרה היא, כטענת המבקש, למשך החניה במקום האסור יש השלכה על שאלת קיומה של "הפרעה ממשית לתנועה"?
אמנם נקבע בעבר כי משך החניה של אדם בעל מוגבלות, במקום המיועד לצורך פריקה וטעינה, הוא רלוונטי לשאלת קיומה של "הפרעה ממשית לתנועה". ברם, המבקש לא חנה במקום המיועד לצורך פריקה וטעינה אלא במקום שבו החניה אסורה ללא סייג, ואף מוטל בגינה "קנס מוגדל". במקום כזה, ספק רב אם אמנם קיומה של "הפרעה ממשית לתנועה" תלוי במשך זמן החניה; יתר על כן, גם לו תתקבל טענה זו, אין בה בכדי להועיל למבקש. בהנחה שמשך החניה הוא רלוונטי, היה על המבקש להראות, כי חנה במקום למשך זמן קצר, אך זאת לא נעשה.
עם זאת, לא היה מקום בנסיבות העניין, להשית על המבקש הוצאות רק מהסיבה שנומקה בפסה"ד ולפיכך, בוטל חלק זה בגזר הדין.


 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס