טבלת הנקודות על עבירות תנועה
 

שרות רכב ותחבורה 

במשרד התחבורה אספו את כל עבירות התנועה השכיחות, ומספר הנקודות שבגינן יחוייב הנהג שהורשע בהן
כל עבירה (לפי תאור) משויכת לסעיף תקנה בדיני התעבורה ומוגדרת כסמל עבירה. נהג אשר קיבל לידו  דו"ח עבירת תנועה, יכול להיעזר בטבלה על מנת לאתר בכמה נקודות הוא יחוייב בגין העבירה בה הוא הואשם. יש לעיין במספר הסעיף (סמל עבירה) בדו"ח, ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.
פרוט מלא של כל העבירות נמצא באתר משרד התחבורה, בכתובת
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_nikud&view=nikud&Itemid=321


 

 
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02000 002 חוסר רשיון רכב 6
02002 010 א נהיגה ללא רשיון נהיגה 8
02004 010 א רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים 8
02005 010 ב התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה 0
02007 016 עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון 0
02008 038 01 הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה 0
02009 038 03 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש 8
02010 062 01 הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה 0
02011 062 02 נהיגה בקלות ראש 6
02012 062 03 נהיגה בהיותו שיכור 10
02013 062 04 סירב למסור שמו ומענו 0
02014 062 05 סירב למסור פרטים על עבירה 0
02015 062 06 סירב למסור רשיונו לשוטר 0
02016 062 07 סירב למסור שם ומען 0
02017 062 08 הפרת אות שניתנה 0
02018 062 09 זייף זהוי רכב 0
02022 066 הגשת בקשה לרשיון בזמן פסילה 0
02023 067 נהיגה בזמן פסילה 10
02024 010 א רשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב 8
02029 038 02 הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לת.ד  
 
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02030 064אא אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע 10
02031 064אב הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה 10
02034 010 א פקיעת רשיון נהיגה 8
02036 010 א רשיון נהיגה פקע יותר מ-6 חודשים 8
02263 304 גרימת מות ללא כוונה 10
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02283 299 02 החזקת כלי פריצה 0
02284 100 איום 0
02346 001 תקיפת שוטר 0
02412 009 א אי החזקת רשיונות 0
02423 021 א התנהגות ללא זהירות בדרך 0
02425 021 ב02 התנהגות הגורמת נזק 8
02428 021 ב04 סיכון חיי אדם 8
02429 021 ג נהיגה בלא זהירות 6
02432 022 א נהיגה כשברמזור אור אדום 10
02433 022 א התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום 8
02487 023 א01 אי ציות להוראות שוטר 6
02488 023 א02 אי ציות לאות של שוטר במדים 6
02489 023 א02 אי ציות הולך רגל לאות שוטר במדים 0
02490 025 חוסר בקיאות ברכב 0
02491 026 01 נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך 8
02493 026 03 נהיגה שלא בבטחון 0
02494 026 04 חוסר שליטה ברכב 6
02496 027 ב הרכב אינו בהתאם להוראות 0
02497 027 ג חוסר שליטה ברכב 6
02504 031 נהיגה בדרך שיוחדה למשחקי ילדים 0
סמל עבירה סעיף תקנה תאור עבירה ניקוד
02554 046 ב אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה 0
02555 047 א עקיפה מימין 4
02556 047 ד עקיפה כשהדרך לא פנויה 10
02557 047 ה01 עקיפה בראות לקויה 8
02562 047 ח עקיפת רכב עוקף 6
02564 048 א אי סטייה לימין בעת שהרכב נעקף 0
02565 048 א רכב המגדיל מהירות נסיעתו בעת שנעקף 0
02567 049 אי שמירה על רווח 0
02770 081 01 עליה לרכב שאינו עומד 0
02832 085 א03 הובלת מטען שלא בבטיחות 4
02864 090 ו גרירת רכב ללא בטיחות 2
02865 090 ז הסעת אנשים ברכב נגרר 0
02891 096 מערכת אורות בלתי תקינה 4
  022 א אי ציות לתמרור 302 (עצור וזכות קדימ 10
03479 064 ד אי ציות לתמרור ב-37באי מתן זכות קדי 10
  085 א04 נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען 8
  085 א06 הובלת מטען חורג בתפזורת 6
  064 ג אי ציות לתמרור 301 10
04537 341 א04 הסתרת אור הפנס האחורי 0
04567 022 א נהיגה כשברמזור אור צהוב 0
04609 022 א אי ציות לתמרור 302 10
04633 064 ג אי ציות לתמרור ב-36 10
  002 רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים 6
05404 002 רשיון הרכב פקע למעלה מששה חודשים 6
  066 הפרעה בעת כניסה למסלול התנועה 6
05425 066 סיכון בעת כניסה למסלול התנועה 6
05426 065 כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך 6
05427 145 ב אי פינוי רכב ע"י מעורב בתאונת נ.ב. 0
05428 067 א אי מתן אפשרות להשלים חצייה בביטחה 4
05429 093 א01 אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון 4
05430 037 נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי 6
05440 036 ג נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך 6
05441 033 א נהיגה שלא בכביש 6
05442 036 ב נהיגה שלא בצד ימין של שטח הפרדה 0
05443 038 א נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה 2
  097 א לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת 2
  086 נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים 6
05637 085 א02ב המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה 4
05638 085 א02ב מטען חוסם כניסה ויציאה מתא הנהג 4
  085או03 הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות 8
05667 085א ו3 הובלת מכולה ברכב/כשהדופן לא סגורה 8
05668 085א ו4 הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור 8
  155 הפרשת עשן מטרידה מרכב נוסע 6
  155 הפרשת עשן הפוגעת בבטיחות 6
  047 ה04 אי השלמת עקיפה לפני צומת 6
06104 047 ז עקיפת רכב שעצר לפני צומת 8
06105 047 ז עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה 8
06106 047 ז עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל 8
06107 048 ב רכב עם מטען חורג שלא האיט 4
06108 048 ב רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש 4
06109 048 ב רכב עם מטען חורג שלא עצר 4
  047 ה05 עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף. 10
  085 א04 המטען אינו מוחזק היטב 8
  064 א01 אי מתן זכות קדימה לרכב מימין. 6
  064 א02 אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה. 6
06190 064 א03 אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה. 6
06191 064 ב01 מתן אפשרות להולכי רגל לעבור בבטחה 6
06192 064 ב02 אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש. 6
06193 083אא הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי. 6
06199 047 ח עקיפת רכב עוקף 6
06200 085 א04 מכסה המטען אינו מוחזק היטב 8
06201 047 ה03 עקיפה לפני מעבר חציה 6
  047 ה02 נסיון לעקיפה/סטיה אחרי תמרור א-30 4
06250 047 ה04 עקיפה/סטיה לעקיפה בצומת 6
06251 044 א פנית פרסה תוך סיכון עוברי דרך 8
  026 02 נהיגה תחת השפעת סמים/אלכהול 10
  308 ד נהיגת רכב שניתן עליו איסור שמוש 8
  056 א03 אי עצירה לפני המסילה בעת אות אזהרה 8
  047 ה5 עקיפה מסוכנת תוך חצית קו הפרדה רצוף 10
  083 ב נהג ללא חגורת בטיחות 6
06441 083 ב נוסע במושב הקידמי ללא חגורה 2
06442 083 ב נהג מסיע נוסע במושב הקידמי לא חגור 2
06443 083 ב נוסע במושב האחורי לא חגור 2
06452 083 ב הסעת נוסע/ים ללא חגורה במושב האחורי 2
  085 א 5 מטען מעל % 25 (פסילה מנהלית ) 10
06456 088 ב אי סימון מטען חורג מאחור 0
06458 067 א אי מתן ז. קדימה להולך רגל (נסיבות מ 10
  039 ג נהיגת טרקטורון בכביש שלא לשם חצייתו 6
  036 ה כניסה לצומת שלא מהנתיב הימני-רכבכבד 4
06488 168 א 2 נהיגה יותר מ-12 שעות 8
06489 168 א 3 אי עריכת הפסקה בין נסיעות(אחרי 4 ש' 8
06490 168 א 4 אי עריכת הפסקה בין ירחא(תועיסנ8 וחצ 8
06491 168 א 2 נהיגה יותר מ-68 שעות(טכוגרף שבועי) 8
06521 364ד ב 2 העדר דיסקת טכוגרף אוטובוס בקו שרות 8
06522 097 א פנס/י חזית/פנס ימני/שמאלי אינו מאיר 2
06524 364ד ב 2 טכוגרף-אוטובוס מ-1990,משקל מ-8000קג 8
06525 364ד ב 2 טכוגרף-מסחרי מ-1989 מ-16000 ק"ג 8
06526 364ד ב 2 טכוגרף-רכב חמ"ס מ-1990, מ-8000 ק"ג 8
06527 364ד ב 2 טכוגרף-מסחרי,מ-1990, 8000-16000ק"ג 8
06528 022 א נהיגה כשברמזור אור אדום (בצומת) 10
06529 091 ב01 גרירת גרור מעל 750 ברכב פרטי 2
06530 091 ב01 גרירת גרור לעמ750 ברכב דע(ירחסמ2200 2
  054 א דרך עירונית מהירות מ-21 דעו30 קמ"ש 8
  054 א דרך עירונית מ-31קמ"ש יותר ומעלה 10
06541 054 א דרך עירונית ב-20 דע20 קמ"ש מעלהמותר 0
06542 054 א דרך עירונית ב-20 מ-21 דע30 קמ"ש מעל 8
06543 054 א דרך עירונית ב-20 מ-31קמ"ש יותר ומעל 10
06544 054 א דרך שאינה עירונית עד 25 קמ"ש יותר 0
06545 054 א דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר 8
06546 054 א דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה 10
       
 
 
  054 א דרך שאינה עירונית ב-20 מ-40דע26יותר 8
06549 054 א דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה 10
06550 054 א דרך שאינה עירונית ב-66 עד 25 יותר 0
06553 054 א דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש) דע25יותר 0
06554 054 א דרך שאינה עירונית-(40דע26מ(ש"מק90 8
06555 054 א דרך שאינה עירונית-(41מ(ש"מק90 ומעלה 10
06556 054 א דרך מהירה ב-20 דע25 קמ"ש יותר 0
06557 054 א דרך מהירה ב-20 מ-40דע26יותר 8
06558 054 א דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה 10
  054 א מסחרי מ12000,בינעירוני ב-25דע20יותר 0
06560 054 א מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20 מ40דע26 8
06561 054 א מסחרי מ12000,בינעירוני ב-20 מ-41ומע 10
  064 ה אי ציות לאות ברמזור 8
  022 א אי ציות לתמרור 302 (עצור וזכות קדימ 10
  364 ד ב 6 דיסקה לא נקיה/תקינה 8
  364 דב1 אי החלפת אגד דסקות 8
06672 364 דב1 אי שמירת יומן נסיעות ברכב 8
06673 364 דב1 אי שמירת דיסקות יומיות ברכב 8
06674 364 דב1 אי שמירת אגד דסקות ברכב 8
  083א ב 1 הסעת ילד לא במושב בטיחו 6
  062(3) נהיגה תחת השפעת סמים 10
  022 א נהיגה באור אדום-אי עצירה בקו עצירה 10
09681 022 א נהיגה באדום-אי עצירה לפני מעבר חציה 10
09682 022 א נהיגה באור אדום-אי עצירה ליד רמזור 10
 
 
 

 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס