QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
שווי שימוש ברכב יעשה אך ורק לפי תקנות מס הכנסה
הייחודיות לשווי שימוש ברכב

23/03/2017
שרות רכב ותחבורה 
 

​ברשות המסים מרוצים מפסיקתו האחרונה של בית המשפט המחוזי בחיפה. כב' השופט רון סוקול אימץ בשבוע האחרון את עמדת פקיד שומה חיפה לפיה יש לחשב את שווי השימוש ברכב אך ורק לפי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) התשמ"ז – 1987 ודחה את עמדת המערערת ב.ד מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ שהשתמשה בתכנת Save Tax לצורך חישוב השווי. עו"ד רונית ליפשיץ מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ייצגה את פקיד שומה חיפה.
המערערת היא חברה פרטית העוסקת בהתקנת מערכות אלקטרוניות ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה בכל שעות היממה ולצורך כך היא מעמידה לרשות העובדים שלה רכבים מצוידים, והם רשאים לעשות בהם שימוש פרטי מחוץ לשעות העבודה. המערערת התקינה ברכבי החברה מערכת שמתעדת את הנסיעות ובהתאם לנתוני הנסיעה של העובדים וסיווגן כעסקיות וכפרטיות היא חישבה את שווי ההטבה לעובד. פקיד השומה חיפה לא קיבל את האופן בו נזקף שווי השימוש וערך שומות ניכויים לשנים 2009- 2011 בסך של 107,417 ₪, תוספת מס מגולמת בגין שווי שימוש. המערערת טענה כי התקנות לחישוב שווי שימוש ברכב יוצרות חזקה הניתנת לסתירה, והחישוב אמור לבטא את עקרון "מס אמת" ולשיטתה השימוש במערכת Save Tax מאפשר זאת.
בפס"ד כותב כב' השופט סוקול כי דין הערעור להידחות. "למסקנתי זאת הגעתי מכמה טעמים. שוכנעתי כי המחוקק בחר לקבוע את שווי ההטבה שתיזקף לעובד בשל העמדת רכב לשימושו הפרטי על פי נוסחאות שנקבעו בתקנות השווי. נוסחאות אלו אינן מקימות חזקה הניתנת לסתירה והמחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות. לא שוכנעתי כי נפל פגם בתקנות המצדיק את פסילתן בשל אי סבירות. עוד מצאתי לקבוע כי אפילו ניתן היה להוכיח שווי שימוש השונה מהחישוב על פי תקנות השווי, הרי שאין במערכת שהותקנה על ידי המערערת די כדי לקבוע שווי שכזה".
השופט מציין כי לחוקי המס יש מגוון תכליות, בהן גביית מס אמת, יעילות הגבייה, ניטרליות של דיני המס ועוד.  לדבריו, תקנות השווי קובעות נוסחאות לחישוב ההטבה, תוך שהן משקפות את התכלית של קביעת מדד יעיל, ודאי וקל לחישוב. הוא מוסיף ומציין כי התקנות אינן קובעות בהכרח חישוב שהוא לרעת הנישומים ועובד המעריך כי שווי השימוש שיוסף להכנסתו גבוה משווים של שירותי הסעה חלופיים יכול לוותר על ההטבה ולהשתמש ברכב רק לצרכי עבודה ולא לצרכיו הפרטיים.
ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2016 שפרסמה הרשות לאחרונה, בעמדת מס הכנסה 04/2016 לעניין זקיפת שווי שימוש ברכב, מצוין כי זקיפת שווי שימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ"ז – 1987 ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור בהן.
 
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים