QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 משרד התחבורה: נוהל מפתיע המאפשר הגבהת רכבים

20/3/2016
שרות רכב ותחבורה 


באגף הרכב של משרד התחבורה פרסמו לאחרונה נוהל מיוחד שיפשר להגביה
רכבים קלים, וזאת בהתאם לבקשות חוזרות ונשנות של בעלי רכבים , בעיקר רכבים המיועדים לנסוע בתנאי שטח.
באגף הרכב פרסמו, לפיכך הוראת נוהל להגבהת רכבים , T-02-2015 . ההוראה נכנסה לתוקף מיום הפרסום

 
1. הרקע:
הגבהה של רכבים מבוצעת ע"י שינוי מערכת מתלים (בולמים וקפיצים)  ו/או החלפת צמיגים.
במסגרת תהליך האכיפה והסדרת הנושא אל מול בעלי רכבי השטח והמתקינים והיצרנים
המורשים, הוחלט לכתוב נוהל על מנת לקבוע דרישות טכניות להגבהות רכבים.
הדרישות הטכניות לאישור הגבהת הרכבים מעוגנות בנוהל עבודה גרמני המשותף למעבדות מוסמכות בגרמניה  Kraftfahrwesen 751
אשר הוחלט על יישומו בישראל.
2. מטרה:
לאפשר הגבהות לכלי רכב מקטגוריה  .N1- ו M1

הבסיס החוקי: תקנה 380 לתקנות התעבורה, תשכ"א.דרישות לאישור הגבהת רכבים:
להלן שני מסלולים לאישור הרכבים לאחר ההגבהה:
הגבהות רכבים באמצעות קיטים המיובאים מחו"ל עם תעודות בדיקה של המעבדות
המוסמכות הגרמניות:
יבוא קיט ההגבה והתקנתו ברכב האב-טיפוס בהתאם להנחיות יצרן הקיט.
בדיקת התקנת הקיט ברכב האב-טיפוס ע"י מעבדה מוסמכת ישראלית כי בוצעה בהתאם
להנחיות יצרן הקיט.
ביצוע הבדיקות הנוספות שלהלן לרכב האב-טיפוס ע"י מעבדה מוסמכת ישראלית:
מבחן מרחק בלימה בעומס מלא.
במצב ללא עומס ובעומס מלא.  מבחן יציבות בנסיעה ע"פ  ISO 3888
הנפקת הוראת רישום כללית ע"י מחלקת תקינה לקיט ספציפי עבור דגם רכב ספציפי
שנבדק בבדיקת האב-טיפוס.

הגבהות רכבים באמצעות קיטים המיוצרים בארץ:
הצגת תיק מוצר של הקיט וקבלת אישור עקרוני להתקנתו ברכב מדגם ספציפי ממחלקת
תקינה.
ייצור הקיט בהתאם לתיק המוצר והאישור העקרוני והתקנתו ברכב האב- טיפוס.
 בדיקת הרכב עם הקיט ע"י מעבדה מוסמכת גרמנית בהתאם לנוהל גרמני.
לאחר אישור רכב האב-טיפוס עם הקיט ע"י מעבדה מוסמכת גרמנית הרכב ייבדק ע"י
. מעבדה מוסמכת ישראלית

תהליכי רישום הרכבים עם קיט ההגבהה:
רישום הרכבים מדגם ספציפי שניתנה עליו הוראת הרישום בייצור סדרתי ייעשה בהסתמך על
אישור מתקין יצרן מורשה כי ההתקנה תואמת לאב-טיפוס שנבדק ע"י מעבדה מוסמכת.
לקיט ההגבהה תוצמד טבלת זיהוי עם פרטי הקיט ומתקין - יצרן מורשה.
 בתנאים והגבלות ברישיון הרכב יירשם:
.XXX מס"ד XXX מדגם XXX 0.7.5 .
מותקן קיט הגבהה תוצרת XXXX  מדגם   XXXX  מס"ד XXXXX
 התקנת קיט ההגבהה בוצעה ע"י מתקין יצרן מורשה XXXX

הגבהת הרכבים מעל המוגדר בנוהל גרמני:
כל בקשה תיבחן פרטנית ע"י מחלקת תקינה.
יצרן מתקין הקיט יהיה בעל רישיון למפעל לייצור רכב מנועי.
טרם ביצוע ייצור התקנת הקיט ע"י יצרן מתקין הקיט יוגש תיק מוצר עבור הרכב הספציפי
לאישור מחלקת תקינה.
מחלקת תקינה תקבע דרישות לבדיקת הרכב לאחר שינוי המבנה בהתאם לדרישות הדירקטיבה
.2007/46/EC
3.1 . בדיקת הרכב תבוצע ע"י מעבדה אירופאית בליווי ושיתוף מחלקת תקינה.

 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים