QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 הרכב נגנב וחברת הביטוח נתנה פיצויים חלקיים. מה הדין?

23/9/2016
שרות רכב ותחבורה 

בית משפט השלום בירושלים דן לאחרונה בתביעת תשלומים בחסר של תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב. במוקד הבקשה, עומדת טענת התובע כי הנתבעת לא שילמה לו את מלוא ערכו של רכבו שבוטח על ידה.
ביהמ"ש קיבל את התביעה וזאת מן הטעמים הבאים: בתחרות בין הוראת חוק ספציפית והוראת חוק כללית, גוברת ההוראה הספציפית על ההוראה הכללית. בעניינו, תקנות התעבורה הן הוראות החוק הכלליות ואילו ההוראה המופיעה בפוליסה התקנית היא הוראת החוק הספציפית. על כן, רכב באובדן גמור הוא בין השאר "רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה".
היקף חבותו של המבטח לנזקי רכוש נגזר מחוזה הביטוח (הפוליסה). פרשנות חוזה ביטוח יעשה לטובת המובטח. מבטח יכול לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח.
חוזר מטעם המפקח על הביטוח קובע: מבטח יפרט בכתב, עוד בשלב הצעת הביטוח, פירוט מלא של המשתנים המיוחדים שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, או לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור במחירון; על המבטח לכלול בשלב הצעת הביטוח הסבר מפורט למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח במקרה ביטוח, תוך פירוט לפחות 2 דוגמאות שכיחות. לא פעל מבטח בהתאם לאמור, יחול במקרה ביטוח של אובדן גמור ערך הרכב הבסיסי המקובל אצל אותו מבטח או לפי מחירון אחר המקובל בשוק, ללא התחשבות במשתנים מפחיתים שלא צוינו.
מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלם, יחייבו בית המשפט בתשלום ריבית מיוחדת. למבטח עומדת זכות לברר בתום לב את עצם חבותו ושיעורה, ולהעלות טענות כנות וענייניות ביחס לכך. גם אם טענות המבטח נדחות לבסוף, אין בכך כדי להפוך את עצם העלאתן לפעולה שלא בתום לב המצדיקה נקיטה בסנקציה עונשית. על מנת להראות, כי המחלוקת הינה בתום לב על חברת הביטוח להראות טעם ענייני ואמיתי

בשורה התחתונה: משהוטלה החובה להודיע למבוטח מהם "המשתנים המיוחדים" העלולים להשפיע על ערך הרכב, ואף נדרש מתן דוגמאות אשר יבהירו את אופן השימוש בהם, מחדלו של המבטח בקשר עם חובה זו תעלה לו במניעתו מלעשות שימוש במשתנים אלו. מבטח שלא שילם, תגמולים שלא שנויים במחלוקת, במועדים שבהם היה עליו לשלם, יחוייב בתשלום ריבית מיוחדת.
 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים