QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 נהג חדש - תקנות מיוחדות, הגבלות ועבירות

2/9/2015
שרות רכב ותחבורה 

נהג מוגדר 'נהג חדש' בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.
נהג חדש צעיר הוא נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים.
גם בעלי רישיון לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת המוציאים רישיון נהיגה לרכב פרטי או רכב משא ייחשבו נהגים חדשים לאחר קבלת הרישיון החדש.
במהלך התקופה בה מוגדר הנהג כנהג חדש צעיר חלות עליו תקנות מיוחדות, כגון חובת נוכחות של נהג מלווה והגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע.

שלט "נהג חדש"
על פי התקנות, כל נהג המוגדר נהג חדש חייב לתלות על השמשה האחורית שלט המיידע את הנהגים האחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, על מנת שייגלו כלפיו זהירות וסבלנות. ברכב פרטי וברכב מסחרי עד 4 טונות, יש להציג שלט בגודל 12X20 ס"מ. גובה האותיות יהיה 40 מ"מ, בצבע שחור על גבי רקע צהוב מחזיר אור. השלט יוצמד לשוליים התחתונים של השמשה האחורית, כך שייראה לנוהגים שאחרי הרכב.
עבירות תנועה
מהנהג החדש נדרשת הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות תנועה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה.
נהג חדש שהורשע בעבירה המנויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה:
יחויב בבחינה עיונית. אם הטיל עליו בית משפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר יחויב בבחינה עיונית ובחינה מעשית. אם הורשע בעבירת שכרות סמים או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש יחויב בנוסף בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. נהג שחל עליו אחד התנאים האמורים ישוב להיות נהג חדש לשנתיים נוספות.
בתום תקופת ההגדרה כ"נהג חדש", יחודש רישיון הנהיגה ל-5 שנים בלבד, בהם יהיה חייב הנהג בקורס ריענון (על פי הוראת תקנה 213).


הג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) ייחשב נהג חדש צעיר
 ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים.

ההיתר מחייב תהליך צבירת ניסיון עם נהג מלווה למשך כל תקופת ההיתר ומתן רישיון נהיגה מדורג.
רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, נוסח הצהרה כאמור בתקנה 175ב (ג) וכן הסברים ומידע בכתב בשפות עברית, אנגלית או ערבית לפי בחירתו, בין היתר בעניינים אלה:
היתר נהיגה לנהג חדש צעיר
היתר נהיגה לנהג חדש צעיר
מענה לשאלות נפוצות

    מי רשאי להיות מלווה;
    משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;
    החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תוכנית הליווי;
    מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;
    פטור למי שעבר תוכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל;
    הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים, לעניין הסעת נוסעים;
    עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה בחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם עבר עבירה כאמור.

תקנות מיוחדות לנהג חדש צעיר

מי רשאי להיות מלווה
אדם שמלאו לו 24 שנים ומחזיק ברישיון נהיגה לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות, או שמלאו לו 30 שנים ומחזיק ברישיון נהיגה כאמור 3 שנים לפחות, או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה.
חובת הליווי תחול לתקופה של 6 חודשים מיום קבלת היתר הנהיגה הראשון, מהן 3 חודשים ליווי מלא (יום ולילה) ו-3 חודשים ליווי בשעות הלילה. אם ניתן לו היתר נהיגה נוסף  כל עוד היתר הנהיגה הנוסף בתוקף. שעות הלילה - השעות שבין 21:00 ל- 6:00.
משך תקופת הליווי חלוקה לשעות
א. 50 שעות לפחות, מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית, ו-15 שעות נהיגה בלילה.
ב. לזכאים למימון ליווי בתשלום: 12 שעות לפחות ע''י מלווה שהוא מורה נהיגה, מהן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך בין עירונית ו-4 שעות נהיגה בלילה.
בכל מקרה תקופת הליווי לא תפחת משישה חודשים.
בתום שנתיים אין יותר חובת ליווי גם אם הנהג לא עשה את תוכנית הליווי
נהג שסיים את תקופת  היותו נהג חדש - תסתיים עבורו גם חובת הליווי
נהג שהגיע לגיל 24 תוך כדיי תקופת הליווי, חובת הליווי תסתיים והנהג יקבל רישיון נהיגה רגיל

הצהרה על השלמת תכנית הליווי
יש לחתום על ההצהרה המופיעה בגב ההיתר, גם הנהג וגם המלווה ולהציגה בפני רשות הרישוי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה לנהג חדש, שישה חודשים מיום מתן ההיתר.
אם יש יותר ממלווה אחד כל המלווים חותמים בהצהרה, אם יש יותר מ- 4 מלווים מצרפים דף נוסף עם פרטי המלווים הנוספים
את ההצהרה מגישים למשרד הרישוי באופן אישי או דרך מיופה כח או דרך מורה הנהיגה
אחרי הגשת ההצהרה, משרד הרישוי יבטל את חובת הליווי וייתן רישיון נהיגה זמני רגיל
ניתן להגיש את ההצהרה אם הסתיים הליווי ועדיין לא עברו 6 חודשים, במקרה  זה יישלח הרישיון הקבוע לביתו של הנהג בתום 6 חודשים

זכאות למימון ליווי בתשלום
נהג חדש צעיר אשר הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי אלא באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, זכאי למימון מאוצר המדינה, בסכום שתאשר רשות הרישוי, אם הוכיח כי התקיים בו אחד מאלה:
זכאי להבטחת הכנסה ע''י ביטוח לאומי והציג אישור זכאות מביטוח לאומי
זכאי למזונות ע''י ביטוח לאומי והציג אישור זכאות מביטוח לאומי
חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק תעודת חייל בודד תקפה
לקבלת זכאות יש לפנות למשרד הרישוי עם טופס בקשה למימון ליווי מאוצר המדינה ולהציג אישור זכאות.

פטור מתכנית ליווי
חייל, נהג חדש צעיר אשר הציג אישור בפני בודקת המסמכים באגף הרישוי או בפני נציג רישוי צה''ל חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי כי הוא עבר הליך של קליטה והכשרת נהג ביחידה פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי (50 שעות ליווי) אך אינו רשאי לנהוג בתקופת הליווי (חצי שנה) ללא מלווה.
היתר נהיגה נוסף
בתום 6 חודשים כשהסתיימה תקופת הליווי ולא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נהיגה נוסף לעוד 6 חודשים להשלמת תכנית הליווי.
הגבלת מספר הנוסעים ברכב
נהג חדש צעיר שגילו מתחת ל-21 לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים אלא אם יושב במושב שלצידו מלווה. נהג חדש כאמור, כל עוד רשום ברישיון הנהיגה שלו נהג חדש, אינו רשאי להסיע יותר מ- 2 נוסעים ברכב אלא לאחר שימלאו לו 21 שנים. 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים