QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
ועדת הכספים: נדחתה בקשה של משרד התחבורה
לאשר סמכות גורפת להפקעת קרקעות לתחבורה ציבורית

17/05/2017
שרות רכב ותחבורה 

ועדת הכספים סירבה להיעתר לבקשת משרד התחבורה להעניק לחברות נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) ונתיבי איילון, את הסמכות להפקיע קרקעות ללא פרסום הודעה מקדימה ברשומות וללא מתן זכות טיעון לבעל הקרקע
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני: "לא נעכב פרויקטים אבל ראוי שתהיה עין בוחנת ציבורית כשמדובר בפגיעה בזכויות קנייניות של אזרחים"
 
בתום דיון ארוך, סירבה ועדת הכספים להיעתר לבקשת משרד התחבורה להעניק לשתי חברות ממשלתיות בתחום תשתיות תחבורה את הסמכות להפקיע קרקעות לצרכיי פרויקטים של תחבורה או בטיחות, ללא חובת פרסום הודעה על-כך מראש ברשומות וללא מתן זכות טיעון לבעלי הקרקעות. טענת אנשי המשרד ונציגי החברות, כי מדובר בהרחבת סמכויות שיכול להעניק שר התחבורה באישור ועדת הכספים לגורמים שמוציאים לפעול מטעמו פרויקטים שונים וניתנו זה מכבר לרכבת ישראל ולחברה הלאומית לדרכים. אף שלא הביעו התנגדות לצורך לזרז קידום פרויקטים ציבוריים גדולים, בוודאי בתחומי התחבורה, חברי הכנסת טענו שמדובר בבקשה גורפת מדי וכי מלכתחילה, גם לרכבת ישראל ולחברה הלאומית בדרכים לא היו מעניקים אותה. "המטרה איננה לעכב פרויקטים אלא רק לוודא שיהיה פיקוח ציבורי, בייחוד כשמדובר בפגיעה בזכויות קנייניות של אזרחים. תפקידינו לדאוג לאזרחים. אף אחד אינו חף מטעויות, גם הממשלה או גורמים מטעמה וראוי שיהיה פיקוח" אמרו.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אמר כי "ועדת הכספים תהיה מוכנה לאשר פטור משתי החובות הללו (הודעה מקדימה וזכות טיעון (א"ק)) לכל פרויקט שיוצג בפניה באופן פרטני ולא באופן גורף". עוד אמר: "ברור שכוועדת הכספים, כולנו כאן תומכים בצורך לקדם פרויקטים של תשתית ותחבורה במהירות וללא עיכובים, אך כולנו יודעים שנעשות טעויות מעת לעת ויש צורך בפיקוח ובדיון ציבורי. איננו מתכוונים לעכב פרויקטים אבל כן רוצים לקבל דיווח". אגב כך אמר גפני לנציגי משרד התחבורה, כי הוא "מקבל פניות רבות מצד אנשים שמבקשים שוועדת הכספים, שמאשרת תקציבים לפרויקטים הגדולים של משרד התחבורה, תקיים דיון מקיף בנושא התחבורה והתגברות הפקקים במדינה חרף כל הכבישים והפרויקטים הגרנדיוזיים. אנחנו לא מתווכחים על העובדות, גם בגוש דן שם אתם מבקשים להעניק את הסמכויות לחברות וגם במקומות אחרים יש סביבה אורבנית צפופה ויש גודש בדרכים. אז משקיעים מיליארדים ויש יותר כבישים אבל הפקקים רק הולכים ומתארכים. ועדת הכספים תקיים דיון מקיף בנושא".
אנשי משרדי התחבורה, המשפטים, אגף תקציבים באוצר ואף נציגי החברות, ניסו לשכנע את חברי הוועדה בצורך החיוני לקבל את הסמכויות הללו לשתי החברות, נוכח הדחיפות בהאצת פרויקטים ונוכח העובדה שההפקעה של הקרקעות נעשית בהמלצת הוועדה המקצועית המייעצת לשר התחבורה ולאחר שאושרו כל התכניות ונעשו הליכים מול בעלי הקרקעות.    
גפני הגיב לדבריהם: "אני לא מבין למה אתם מתעקשים, אנחנו נאשר לכם את הפרויקטים, אבל תציגו אותם כאן קודם. לא נעצור את העבודה אבל רוצים שכחברי כנסת תהיה לנו זכות ביטוי בעניין. אנחנו אלה שבסוף מקבלים את הביקורת, כי אותנו מכירים ולא פקידים כאלו או אחרים, מוכשרים ככל שיהיו. מדוע אתם רוצים להוציא אותנו, את חברי הכנסת מהמשחק?". גפני הוסיף עוד, כי "בסופו של דבר, אחרי כל הפרויקטים האדירים, המקומות היחידים שהצלחתם הם בפריפריה, כביש 6 לצפון והרחבות כבישים שם ולאזור באר-שבע ודרומה. היה חשוב שאישרנו כאן בוועדת הכספים העברת כספים לכל אותם פרויקטים, אבל בסוף בתמונה הכוללת, הפקקים ממשיכים ואף מתארכים".
ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני): "אם הייתי כאן ב- 2010 כשנתנו את הסמכות הזו לרכבת ישראל ולחברה הלאומית בדרכים, הייתי מתנגד לכך. אנחנו חוששים ממתן סמכויות נרחבות וגורפות מדי ובייחוד כשמפזרים את הסמכויות הללו לעוד ועוד גופים. תעבירו אלינו את התכניות לגבי כל פרויקט ואנחנו נאשר לכם תוך שבוע את הסמכות להפקיע ללא הודעה וללא זכות טיעון, על-מנת לקצר הליכים ולאפשר זירוז ביצוע הפרויקטים ופיצוי בעלי הקרקעות. חייב להתקיים פיקוח ציבורי. אני קורא הרבה דו"חות של מבקר המדינה ומסתבר שגם המדינה עושה הרבה טעויות ולכן זה לא נכון לתת סמכויות כה נרחבות וגורפות לצמיתות. יש לבדוק כל מקרה לגופו ואם נראה שאין בעיה נאשר את הבקשה".
ח"כ מיקי לוי (יש עתיד): "צריך להיות ברור שכמו שוועדת הכספים דורשת הסברים בנוגע להעברות תקציביות ואיננו מעכבים דברים חשובים, גם במקרה הזה, אנחנו מבקשים הסברים. תפקידינו להגן על האזרחים. מה שאתם מבקשים זה לקבל משהו כמו צ'ק פתוח לכל החיים. זו בקשה לא סבירה ואסור לנו להיענות לה בחיוב. תציגו את הפרויקטים ונאשר את הבקשה".       ח"כ רוזנטל הוסיף על-כך: "אנחנו גוף מפקח. אתם באים ומבקשים אישור גורף לכל פרויקט בעתיד, כאילו המדינה או הממשלה לא טועות, אבל בפועל, כולם טועים, גם הממשלה ולכן נדרש שנפקח".
ממונה ייעוץ משפטי במשרד התחבורה, עו"ד הילה הדר: "מדובר במתן הרשאה לתפיסת קרקע לגוף שייבצע את העבודה במקום שר התחבורה. כלומר, סמכות שמעניק שר התחבורה למבצע בפועל. אנחנו מבקשים את האישור נוכח מעמדן של שתי החברות (נת"ע ונת"א (א"ק)) ששתיהן חברות ממשלתיות בבעלות מלאה של המדינה, 100%, וההתגלגלות שלהן לעשייה כפי שהיא היום הפקעות וכד', נולדה בשנים האחרונות. הצורך התגבש בתקופה האחרונה. התכניות אושרו לפי חוק התכנון והבנייה, יש הליכים לקידום הפרויקטים, מוצו כל ההליכים כולל מול אלו שמפקיעים מהם קרקעות".
מרכזת תחום תקציבי פיתוח במשרד התחבורה, נטע בורד-דקל: "מדובר בפרויקטים של הרכבת הקלה בגוש דן והרחבות של כבישים, פרויקטים שבאופן אינהרנטי מחייבים הפקעת קרקעות, מדברים על הפחתת הגודש בדרכים וכד'. מבחינת המשרד אין הבדל בין שתי החברות. המשמעות בדחיית הבקשה היא עיכוב של חצי שנה בקידום הפרויקטים".
יועץ משפטי בנת"ע, עו"ד שגיב חנין: "הקרקעות כולן קרקעות מתוכננות, תכניות שעברו הליך שלם, ועדות, הציבור נשמע, והחברה הממשלתית היא זרוע הביצוע של הממשלה. התקיים שימוע לבעלים גם לגבי עצם ההפקעה. בעלי קרקעות פרטיים וכד'. עוד זכות טיעון ועוד הודעה זה תוקע פרויקטים".
רכז תחבורה באגף תקציבים באוצר, דור בלוך: "הדיון פה הוא על צמצום ביורוקרטיה. הסוגיה היא נטו ביורוקרטיה והעיכוב יכול להיות ממושך. לא סביר שעל כל שינוי נגיע כל פעם לוועדת הכספים, כי יש הרבה בעיות עם המון גורמים רשויות מקומיות, וכד'". בלוך הציע כפשרה: "על-מנת שהכנסת תבצע את תפקידה, נבוא לכאן פעם בשנה לתת דיווח לגבי כל הפרויקטים".
חברי הכנסת לא השתכנעו ולאחר שהתברר שפניות של הייעוץ המשפטי לוועדה בבקשה לקבלת מידע על הפרויקטים שלגביהם מבקשים את הפטור מחובת ההודעה המוקדמת וממתן זכות הטיעון במקרים של הפקעות, לא נענו, התעקשו אלו שהחברות יבואו בכל פעם לוועדת הכספים על-מנת לקבל את האישור. ח"כ רוזנטל ציין, כי "לא נהווה עוד אינסטנציה, אין לכם מה לדאוג. ועדת הכספים לא תעכב אלא רק נקיים פיקוח ציבורי כי זו חובתנו".
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני, שב והדגיש את "חשיבות קיום הפיקוח והבקרה הפרלמנטריים על הממשלה ועל זרועות הביצוע שלה". "ראוי שתהיה עין ציבורית בוחנת" אמר והוסיף: "שלאזרחים תהיה כתובת אליה יוכלו לפנות ולומר שפרויקט כזה או אחר של נת"ע או נת"א עושה להם נזק משמעותי וכו'. זה לא אומר שבהכרח נעכב את הפרויקטים אבל בהחלט נדרוש לקבל פרטים".
בסיכום חזר גפני על-כך ש"בכוונתו לקיים דיון מקיף בנוגע להשקעות האדירות שהמדינה מבצעת בתחום התחבורה ועל הפרויקטים הרבים, שלמרות הדחיפה הגדולה של השנים האחרונות, אינם מספקים את הסחורה והפקקים ממשיכים להתארך. הדבר מחייב דיון ובחינה מחדש וועדת הכספים תיכנס בעניין הזה לעובי הקורה. אנחנו מאשרים מיליארדי שקלים לפרויקטים של תשתית אבל טרם רואים שינוי מגמה". גפני קרא לנציגי המשרדים והחברות "להעביר לוועדה את המידע אודות הפרויקטים שבגינם מבקשים להפקיע קרקעות" והודיע, שאם זה ייעשה, הוועדה תתכנס כבר בשבוע הבא לאשר את הבקשות הספציפיות הללו".

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים