QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
נפילה עקב הפרשי גבהים במדרכה: מי יפצה?

31/03/2017
שרות רכב ותחבורה 
 

בית משפט השלום בבאר שבע דן לאחרונה בתביעה שהוגשה כנגד העיריה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות נפילתה ברחוב.
בית המשפט קבע שישנם חמישה יסודות פוזיטיביים של עוולת הפרת חובה חקוקה: הראשון, חובה המוטלת על מזיק מכוח חיקוק; השני, החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; השלישי, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; הרביעי, ההפרה גרמה לניזוק נזק; החמישי, הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק. היסוד השלילי הקבוע בסיפא של סעיף זה הוא שהחיקוק, לפי פירושו הנכון, לא התכוון לשלול את הסעד בנזיקין.
החובות החקוקות המוטלות על העירייה, מכוח היותה הרשות המקומית שבמקרקעין בתחום שיפוטה אירע המקרה, נקבעו בין היתר בסעיף 235 לפקודת העיריות. סעיף 235(2) לפקודה קובע כי על העירייה לדאוג, בין היתר, לתיקון הרחוב ולתאורה וסעיף 235(3) מחייב אותה למנוע ולהסיר מכשולים. סעיף 249(11) לפקודה מסמיך את העירייה לדאוג למצב התקין של כל רחוב. נראה, אם כן, כי העירייה מחויבת ומוסמכת לדאוג לתקינות הרחובות שבתחום שיפוטה ובכך התקיים היסוד הראשון של העוולה.
באשר ליסוד השני, נראה כי החיקוקים שהוזכרו, נעשו לטובתו או להגנתו של הציבור המשתמש בדרך שבתחום הרשות המקומית ובכלל זה – התובעת.
היסוד השלישי עניינו הפרת החובה המוטלת על העירייה. יש להבחין בין הפרש גבהים קטן בין אבני מרצפת, אשר נגרם עם הזמן וכתוצאה מן השימוש, לבין המקרה דנן, בו מדובר בהפרש גבהים בין אבני המרצפת לבין מכסה מתקן בזק. הפרש הגבהים אינו תוצאה של בלאי טבעי ושימוש, אלא נראה יותר כאופן בו נעשה הריצוף מסביב למכסה המתקן מלכתחילה. בכך יצרה העירייה מפגע והפרה את החובה המוטלת עליה לדאוג לתקינות הרחוב ולמנוע מכשולים. על כן, היסוד השלישי של העוולה התקיים גם כן.
הפרה זו היא שגרמה לנזק שנגרם לתובעת, והנזק נכלל בסוג הנזקים אותם נתכוונו דברי החיקוק שצוינו למנוע ובכך התקיימו היסודות הרביעי והחמישי של העוולה. לפיכך, המסקנה היא שהעירייה חבה כלפי התובעת בעוולה של הפרת חובה חקוקה.
יחד עם זאת, יש להטיל אשם תורם על התובעת בשיעור של 50%. בענייננו, האירוע התרחש לא רחוק ממקום מגוריה של התובעת ועפ"י עדותה היא הכירה את הדרך משום שעברה בה פעמים רבות, פעמיים כל יום. כמו כן, התרחש האירוע באור יום מלא ולא היה קושי להבחין במפגע.
בשורה התחתונה: ביהמ"ש קבע כי הטעם לנפילה של התובעת היה הפרשי הגבהים בין אבני המדרכה לבין מכסה מתקן 'בזק'. יש לראות בהפרשי הגבהים הללו רשלנות של העירייה והפרת חובה חקוקה מצידה.
 
 

 
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים