QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
האם הביטוח של המשאית היה תקף?

שרות רכב ותחבורה 

ביולי 2010 אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבות שתי משאיות שניזוקו. חברת הפניקס הגישה תובענה כספית נגד אחמד, אשר היה במועד התאונה הבעלים של משאית ב'.
בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, שבו כפר אחמד בחבות, הגישו הוא ואחיו אסלאם תביעה שכנגד שבה תבעו מאת חברת הפניקס פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו להם בעטיה של התאונה.
ביהמ"ש קבע כי במועד קרות מקרה הביטוח היה חוזה ביטוח בר-תוקף. במקרה דנן, ידע המבטח את המצב לאשורו בעת כריתת החוזה, ואם נפלו אי-דיוקים ברשום בהצעה לביטוח, יש לייחסם לסוכן הביטוח. ידיעת סוכן הביטוח, שלוח חברת הפניקס, כמוה כידיעת המבטח עצמו.
בשורה התחתונה, בית המשפט פסק כי התאונה אירעה בנסיבות שתוארו על ידי נהג משאית א'. כפועל יוצא, האחריות לקרות התאונה ולתוצאותיה רובצת על כתפי נהג משאית ב', שלא שם לב לתנאי הדרך שלפניו ולא שמר די מרחק מכלי הרכב שנסעו לפניו, ועל מתיר השימוש בה – אחמד או אסלאם.
באשר לכיסוי הביטוחי – יש לקבוע כי ההצעה לביטוח אינה משקפת את בקשת הביטוח מצדו של אסלאם וכי סוכן הביטוח הציג מצג, ולפיו משאית ב' תבוטח לפי צרכיהם של אסלאם ואביו. אסלאם לא הסתיר מסוכן הביטוח את ותק הנהיגה של מוסטפא, ברם חרף זאת, הן בהצעה לביטוח והן בפוליסה נרשם דבר שונה.
ואולם, אף אם נניח שבניגוד לסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח השיב אסלאם תשובה שאינה מלאה ואינה כנה על שאלה בעניין מהותי שהוצגה לו, אין בכך כדי לפגוע בזכותו לקבל תגמולי ביטוח. במקרה דנן, ידע המבטח את המצב לאשורו בעת כריתת החוזה, ואם נפלו אי-דיוקים ברשום בהצעה לביטוח, יש לייחסם לסוכן הביטוח. ידיעת סוכן הביטוח, שלוח חברת הפניקס, כמוה כידיעת המבטח עצמו.
העברת בעלות משאית ב' יחד עם פוליסת הביטוח לידי אחמד לא משפיעה על חיובה של חברת הפניקס ואינה עילה לקבוע כי במועד קרות מקרה הביטוח לא היה חוזה ביטוח בר-תוקף. יש לקבוע אפוא כי במועד קרות מקרה הביטוח היה חוזה ביטוח בר-תוקף.

 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים