QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
העליון: מי מוסמך לבטל החלטה בדבר
איסור מנהלי על שימוש ברכב?

27/10/2016
שרות רכב ותחבורה 

בית המשפט העליון דן לאחרונה בבקשת ערעור (בר"ע), וזאת בנוגע לפסילה מנהלתית שהוצאה ע"י קצין משטרה.

לנהג (המבקש) ניתנה הודעה על איסור שימוש מנהלי ברכב בהתאם לסעיף 57א לפקודת התעבורה.
הוא הגיש לבימ"ש השלום לתעבורה שבאזור שיפוטו נמצא משרדו של בא-כוחו, בקשה לביטול השבתת רכב לפי סעיף 57ב(א) לפקודה.
הבקשה נדחתה מחמת היעדר סמכות מקומית. ערעור שהגיש המבקש לביהמ"ש המחוזי – נדחה. מכאן הבקשת ערעור.

ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה בקבעו כי הבקשה אינה עומדת באמות המידה שנקבעו למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". יתר על כן, העניין הפך לעיוני עוד טרם שהוגשה הבקשה. אך אף לגופו של עניין לא נמצא כי יש בטענות המבקש כדי להצדיק מתן רשות ערעור, אפילו נניח שיש לו אפשרות להגיש בקשה שכזו (שאלה הנשארת בצ"ע).
ההחלטה המורה על איסור שימוש ברכב הינה החלטה מנהלית שניתנת ע"י קצין משטרה. סעיף 57ב(א) לפקודה קובע כי כל בקשה לביטול החלטה בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב תוגש ל"בית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה". דומה כי, כוונת המחוקק לא הייתה להעניק סמכות מקומית לבתי המשפט לתעבורה באשר הם לדון בכך, כי אם לייחד סמכות עניינית לבתי משפט הנ"ל, שכן בהיעדר כל הוראה מפורשת אחרת – הסמכות העניינית הייתה נתונה לכאורה לבתי המשפט לעניינים מנהליים.
בהמשך לכך, יש לברר לאיזה מבין בתי המשפט לתעבורה הסמכות המקומית לדון בעניין. אכן, טרם נקבעה הלכה חד-משמעית בנושא – האם ביהמ"ש שבאזור שיפוטו נעברה העבירה, או ביהמ"ש אליו הוגש כתב האישום או שמא ביהמ"ש בו נמצא מקום מגורי הנאשם. יחד עם זאת אין לקבל את טענת המבקש כי עניינו מצריך הכרעה בשאלה זו, בשים לב לכך שהמבקש הגיש את בקשתו לביהמ"ש בו היה ממוקם משרדו של בא-כוחו. מקום מגורי או מען משרדו של ב"כ המבקש אינם רלבנטיים לעניין.
סעיף 47 לפקודה, אליו הפנה המבקש, דן בנושא אחר (פסילת רישיון נהיגה) ובקשה לביטול הפסילה צריכה אף היא לבוא מכוח סעיף 48 בפני ביהמ"ש המוסמך (עניינית ומקומית) לדון בעבירת התעבורה. השוני הקל בין הניסוח שבא בסעיף 48 לבין הוראת סעיף 57ב(א), אינו מצדיק את הנטען ע"י המבקש

 


 
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים