QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
מעמדם של קציני הבטיחות
 

שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה

באיגוד קציני בטיחות שבעי רצון לעת עתה מההחלטות שנתקבלו בכנסת באשר למעמדם וצורת העסקתם של קציני הבטיחות.
שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה, מדווח כי בדיון החליטה הוועדה שלא להביא את אופן העסקת קציני הבטיחות להצבעה. הגדיל ועשה בחכמה רבה יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, אבישי ברוורמן ביחד עם חברי הכנסת איילת שקד וצחי הנגבי שדחו את ההצבעה על הרביזיה, והחליטו כי יתקיים דיון נוסף בעניין מיד לאחר תום הפגרה במחצית חודש מאי. החלטה זו התקבלה משום שמרבית חברי הכנסת המכהנים בוועדה לא היו נוכחים בדיון עקב הפגרה. יש לציין שאיילת שקד, שביקשה את הרביזיה, ציינה בתחילת הדיון כי מרבית חברי הכנסת איתם שוחחה, מתנגדים לפתיחת הדיון מחדש על אופן העסקת קציני הבטיחות, ולכן היא מבקשת לדחות את ההצבעה למועד חדש בו מרבית חברי הכנסת יהיו נוכחים בוועדה ויצביעו על פי מצפונם.
במרכז הדיון שהתקיים עלה שוב נושא מספר המפקחים וחוסר המשאבים לפיקוח על עבודת קציני הבטיחות במשרד התחבורה בתחום קציני הבטיחות.
להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדת הכלכלה:
הוועדה המשיכה בהסדרת העסקת קציני הבטיחות; מנהל האגף הודה: "יש מחסור בכוח אדם – אני ועוד 3 מפקחים זה לעג לרש"; בעקבות זאת דרש היו"ר ברוורמן דיווח תקופתי לוועדה על הפיקוח על קציני הבטיחות לאחר שהתקנות יאושרו; לבקשת ח"כ איילת שקד הדיון החוזר בסוגיית אופן העסקת קציני הבטיחות – בצורה ישירה או באמצעות קבלת שירותים – יתקיים בתחילת כנס הקיץ
"אני ועוד 3 מפקחים רצים בכל הארץ אחרי למעלה מ-1,800 קציני בטיחות בתעבורה, יש מחזור בכוח אדם. ב-2013 ביצענו 1,000 פיקוחים, זה מעט מאוד. זה לעג לרש" – כך אמר מנהל אגף קציני הבטיחות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ג'קי לוי, בדיון בו המשיכה ועדת הכלכלה לדון בבקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות התעבורה ולהסדיר את מעמד קציני הבטיחות. יו"ר הוועדה, ח"כ אבישי ברוורמן, הגיב בזעם לנתונים ואמר כי הוועדה נתקלה במקרה דומה בפיקוח על נושא גז הבישול. הוא הוסיף כי הוועדה מתקינה תקנות ומחוקקת חוקים אבל בסוף אין מי שיפקח עליהם. הוא הבהיר כי יפנה לשר התחבורה על מנת שיטפל בנושא, ואמר: "זו תעודת עניות למדינת ישראל, אם קורת תאונה קשה אי אפשר לדעת מה עשה או לא עשה קצין הבטיחות, כך לא מונעים תאונות אלא רק מחכים לתאונה הבאה".
ח"כ ברוורמן אמר את הדברים גם בתגובה לנתונים נוספים שדרש לקבל מסמנכ"ל מנהל התנועה במשרד התחבורה, אבנר פלור. לדברי פלור, "כיום יש 1,821 קציני בטיחות בתעבורה, מתוכם 260 מועסקים במשרדים עצמאיים. ב-2013 בוצעו כ-1,000 פיקוחים ו-617 הדרכות. השנה יש עוד 11 קורסים עם 196 תלמידים. קצין בטיחות שסרח מוזמן לשימוע, לעיתים הוא מוזהר ולעיתים מושעה ל-3 עד 6 חודשים, ישנו גם מקרה אחד של קצין בטיחות שמושעה ל-3 שנים בעקבות תקלה חמורה שביצע". הוא הוסיף כי כיום תפקיד קצין הבטיחות הוא כללי והתקנות באות להוסיף פירוט כדי שיהיה ברור מה תפקידו של קצין הבטיחות. היו"ר ברוורמן אמר בתגובה כי במצב שבו יש כל כך מעט פקחים רק ענישה חמורה יכולה להרתיע ולסייע במלחמה בתאונות הדרכים. הוא דרש ממשרד התחבורה להעביר לוועדה, לאחר אישור התקנות, דיווח אודות האכיפה והענישה.
הנהלת האיגוד תדרוש בדיון הקרוב לבחון את מערכת העונשים והקנסות שיוטלו על קציני הבטיחות במידה וימצא על פי כל דין שלא מילאו את תפקידם ובאותה מידה להחיל עונשים וקנסות כספיים כנגד מי שנקרא על פי התקנות "בעל מפעל" ,ו/או "בעל משרד לשירותי בטיחות". עקב חוסר המפקחים, ועל פי הודעתו של יו"ר ועדת הכלכלה נדרשת מערכת ענישה אפקטיבית כנגד קציני בטיחות פורעי חוק, וגם כנגד המעסיק הנוסף יש להחיל אחריות, כלומר על בעלי המשרדים לשירותי בטיחות המעסיקים קצינים בחברתם.
יו"ר האיגוד מבקש להזכיר שיש להחיל את חוק מבקרי הפנים על כלל קציני הבטיחות כפי שהציעו מספר ועדות פרלמנטריות שהאחרונה שדנה בנושא בצורה נרחבת היא  ועדת לנגנטל , וכן להכיל את חלק זה של אחריות בעל המפעל גם בדיני חברות וקיבל הבטחה מיו"ר ועדת הכלכלה שהנושא יטופל במסגרת  חקיקה במשרד המשפטים.

הדיון, התמקד באישור תקנה 585 בחלק י' בתקנות העוסקות בתפקידי קצין הבטיחות. השינויים והתוספות שהוכנסו בתקנה הוקראו, ולאחר דיון נערכה הצבעה, כך שמספר סוגיות בתחום הרפורמה לקציני בטיחות בתעבורה כבר עברו וקיבלו את אישור הוועדה.
נהג מקצועי יוגדר בתקנות התעבורה. נהג המקצועי יחויב בפגישה אישית בכל 3 חודשים, ובשתי הדרכות בכל שנה. רכבי הליסינג, יהיו פטורים מביקורת תלת חודשית.
יש לשים לב להגדרה מטה מיהו נהג מקצועי.

תקנה 585 , תתייחס מעתה גם לנהגים מקצועיים.
להלן העיקרים והחשובים שבה:
נהג מקצועי- לראשונה, יוגדר תפקיד נהג כמקצוע בתקנות התעבורה. ההגדרה בתקנה לנהג מקצועי תהיה: מי שעיקר עיסוקו בנהיגה, או המחויב בנהיגה ברוב שעות עבודתו במפעל. ההגדרה תכלול את נהגי המשאיות, אוטובוסים, מוניות, שליחים, וכדומה.
פגישות אישיות לנהגים - קצין הבטיחות יקיים פגישות אישיות, לנהגים מקצועיים אחת ל- 3 חודשים ויתעד את תוכנם בכתב.
הדרכות- קצין הבטיחות, ידאג לביצוע הדרכות מקצועיות לנהגים מקצועיים, פעמיים בשנה, כאשר אחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת לקראת הקיץ. משך כל הדרכה, לא יפחת מ- 3 שעות. כל ההדרכות יתועדו בתיק נהג.
טכוגרף- קצין הבטיחות, יבדוק את דסקיות הטכוגרף וישמור אותן במשרד למשך 180 יום. באם מצא קצין הבטיחות כי נהגי המפעל מפרים את תקנה 168 יודיע על כך לבעל המפעל. באם התופעה מתמשכת, למרות התרעות קצין הבטיחות - על קצין הבטיחות להודיע על כך גם לרשות.
פיקוח מוסכים- קצין הבטיחות יפקח על כך שכלי הרכב יתוקנו רק במוסכים מורשים, בהתאם לצו הפיקוח על מוסכים ומפעלים לכלי רכב.
בדיקות לרכב משא ולאוטובוס- קצין הבטיחות, יבצע בדיקות תקינות למשאיות החייבות ברישיון מוביל, לאוטובוסים ורכב ציבורי, אחת לחודש. לרבות אישור בכתב לתקינות הרכב.
בדיקות תקינות לרכב פרטי ומסחרי - קצין הבטיחות,  יבצע בדיקת תקינות לכלי הרכב, אחת לשלשה חודשים וייתן אישור בכתב בדבר תקינות כלי הרכב. למעט רכבי ליסינג (השכרה/החכר), שיהיו פטורים מביקורת זו.
 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים