QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 דיון בכנסת: שינוי חקיקה בנושא המידע המגיע לקצין הבטיחות

5/8/2016
שרות רכב ותחבורה 

בוועדה לפניות הציבור בכנסת הכירו בעת האחרונה בצורך לתקן את העיוות בחוק, כשהמטרה היא לעשות צדק וסדר באשר למידע שבאחריות קצין הבטיחות.
שמעון סודאי, יו"ר קציני בטיחות בתעבורה, טוען כי מדובר הן באחריות המוטלת על קצין הבטיחות והן במתן כלים חוקיים שבאמצעותם יוכל קצין הבטיחות להיעזר בפיקוח על הנהגים וכלי הרכב.
להלן התקנות שנמצאות בדיון לקראת שינוי בחקיקה:
 


השינוי המוצע בתקנות התעבורה הרלבנטיות:

1.    מוצע לקבוע כי קצין בטיחות במפעל יהיה חייב לבדוק לגבי כל מי שמיועד לנהוג ברכב של המפעל או נוהג בו כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו. אם מדובר באדם בתפקיד נהג, ולא רק מי שמורשה לנהוג ברכב של המפעל, יבדוק גם את עברו התעבורתי. בדיקה לגבי אנשים בתפקיד נהיגה תיערך אחרת לחצי שנה ולמי שעומד לרשותם רכב של המפעל – אחת לשלוש שנים. כן רשאי הוא לבדוק במועדים נוספים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחלו שינויים מאז ערך את הבדיקה האחרונה.

2.    פרטי רישיון הנהיגה ייכללו את תוקף הרישיון הנהיגה, דרגותיו, תנאים בו, ופסילה ככל שהיא קיימת במועד הבדיקה ומועד סיומה. מידע תעבורתי יכלול לעניין פסילות, גם פסילות שהוטלו בחמש השנים הקודמות לבדיקה, שהיו לתקופה של שלושה חודשים ומעלה, וכן זהות הגורם שהטיל את הפסילה. כן תכלול את המידע משיטת הניקוד: מועד כל רישום של נקודות ומספר הנקודות שנרשמו, אמצעי תיקון שהוטלו ומועד ביצועם.

3.    מצא קצין בטיחות כי הרישיון איננו בתוקף בכלל או לגבי סוג הרכב בו אותו אדם מיועד לנהוג, יודיע לו זאת וכן ידווח על כך לבעל המפעל. בעל המפעל לא יתיר לאדם כזה לנהוג ברכב שאין לו רישיון מתאים לנהוג בו, לאחר לו שערך שימוע, לבירור הנתונים.

4.    קצין בטיחות במפעל ייתן לבעל המפעל המלצה על העסקה כנהג, לאור הממצאים בבדיקת המידע התעבורתי.

5.    קצין בטיחות עצמאי הנותן שירות לפי תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001, אף הוא יערוך את הבדיקות כמפורט לעיל למי שהוא נותן לו שירותי פיקוח, או למי שהוא שוקל להתקשר עימו למתן השירות. אם מצא שהרישיון לא בתוקף, יודיע על כך לנהג, ואם מדובר בנהג שעובד במסגרתו של אחר שהוא בעל רישיון מוביל – יודיע על כך גם לבעל רישיון המוביל. אם היה נהג עצמאי, לא ייתן לו שירותי פיקוח לפי התקנות.

6.    מוצע לקבוע כי מסירת המידע לקצין הבטיחות תבוצע באופן מקוון, בהתקשרות של המפעל או קצין הבטיחות העצמאי, לפי העניין, בהסכם עם רשות הרישוי, שיכלול בין היתר הסדרי אבטחת מידע שיבטיחו שהמידע יגיע רק לקצין הבטיחות ויכלול רק את המידע שמסירתו מותרת לפי התקנות המוצעות.

7.    מוצע לחייב את רשות הרישוי לקבוע נוהל אבטחת מידע, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע, באופן שיבטיח מניעת שימוש לא מורשה במידע, שיבושו או חשיפתו שלא כדין.


תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"ו-2016
מוצע לקבוע בתוספת החמישית לפקודת התעבורה, הסמכה לרשות הרישוי למסור לקציני הבטיחות את המידע מתוך מאגרי המידע שלה  אשר מחויבים לעיין בו לפי התקנות המוצעות. 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים