QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
בית המשפט העליון: האם ההסדר בין חברות הדלק
לתחנות הדלק הוא הסדר כובל?

9/8/2015
שרות רכב ותחבורה 

בג"צ דן לאחרונה בעתירה שהוגשה כנד הממונה על ההגבלים העסקיים , כאשר במוקד העתירה ניצבת סוגיית התחרותיות בשוק הדלק ומוצריו.
העותר – אדם פרטי צרכן דלק לרכבו הפרטי –סבור כי יש לשנות מן ההסדרים אליהם הגיע הממונה על הגבלים עסקיים בשנים 1995 ו-1997 עם חברות הדלק הותיקות (דלק; פז וסונול) ולקבוע, כי ההתקשרות בינן לבין מאות תחנות תדלוק הפועלות ברחבי ישראל מהוה הסדר כובל כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. כן התבקשו סעדים נוספים.
בג"ץ (מפי המשנה לנשיאה א' רובינשטיין בהסכמת השופטים נ' סולברג וע' ברון) דחה את העתירה מהטעמים הבאים:
חוק ההגבלים העסקיים מקנה לממונה כלים שונים להבטחת התחרות ולהתמודדות עם הסדרים המאיימים על קיומה. לחוק ההגבלים העסקיים מסמיך את הממונה לקבוע אם הסכם מסוים הוא הסדר כובל. משמעותה של קביעת הממונה מתמצית, בהיותה "ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי", והלכה למעשה פירושה הפיכתו של נטל הבאת הראיה במשפט אזרחי, במקרים שבהם אדם פרטי מבקש לאכוף באופן פרטי את החוק. במסגרת סמכותו, רשאי הממונה להגיע להסדרים שונים. וברי שבהינתן נסיבות מתאימות, יכול – ואף חייב – הממונה, אשר מופקד על טובת הציבור, לבחון – בודאי בחלוף הזמן – את רלבנטיות ההסדר ולשנות ממנו ככל הנחוץ. החלטה שכזו כפופה לחוקי המשפט המינהלי, ושיקול דעתו של הממונה כפוף לביקורת שיפוטית. בהקשר זה הוזכר בין היתר כי כאשר מדובר בשאלה מקצועית רגולטורית אשר עניינה שיקולים מקצועיים ששקילתם מצריכה מומחיות מיוחדת, מתחם שיקול הדעת המוקנה לרשות רחב וברי כי וככל שמתחם הסבירות רחב יותר, כן תהא התערבותו של ביהמ"ש במעשה המינהלי מצומצמת יותר.
במקרה דנא לא נמצא כי שיקול דעתו של הממונה חורג ממתחם הסבירות וכי יש מקום להתערבות. הממונה אינו מתכחש לכשלים בשוק הדלק אך לשיטתו, הטיפול בהם דורש הפעלת סט כלים אחר מזה המוצע על ידי העותר. לממונה נתון שיקול דעת, שבמסגרתו בידו לעשות שימוש במבחר הכלים
העומדים לרשותו, באופן שיגשים מיטבית את תכלית חוק ההגבלים העסקיים תוך התחשבות בשיקולים שונים, לרבות מידתיות. ועם זאת, כמובן, בסופו של יום למבחן התוצאתי חלק גדול בהצלחת המאבק לתחרות; עסקינן בתחום מקצועי שכדי להתערב בו יש צורך בהשתכנעות, כי מדובר במחדל ובאי סבירות קיצונית בפעולת הממונה. בכך לא שוכנע בג"ץ; כן לא נמצא מקום להתערב בשק"ד הממונה ביחס לסעדים הנוספים שהתבקשו בעתירה. עוד בין היתר, מציין בג"ץ אמצעים נוספים להגברת התחרות בענף הדלק.
לאור האמור נקבע כי לא נפל פגם בהחלטת הממונה שלא להפעיל את סמכויותיו לחוק ההגבלים העסקיים, והכל בנתון להערות בעניין כובד האחריות והצורך בהתמודדות אקטיבית עם אתגרי הזמן, תוך "יד על הדופק". שעה שעסקינן בתחום הנוגע לרוב אזרחי המדינה ותושביה – מחיר הדלק לנסיעתם היומיומית.
בכל הנוגע לזכות העמידה ומעמדו של העותר צוין כי זכות העמידה של העותר הציבורי בפני ערכאה שיפוטית הורחבה עד מאוד ברבות השנים, וכיום בג"ץ נדרש לעתירה בעלת אופי ציבורי, אף מקום שזו מוגשת על ידי גורם שאינו הנפגע מן מהפעולה השלטונית באופן אישי וישיר ובלבד שאין מדובר בעתירת סרק של "טרדן-לתיאבון, שאין עתירתו אלא לטורח על הציבור". יחד עם זאת, ביהמ"ש ייטה שלא להכיר בזכות העמידה של עותר ציבורי, בהיותו מתערב על ריב לא לו, מקום שבו קיים נפגע ישיר מן הפעולה השלטונית, וזה בחר שלא להשיג עליה בפני ערכאה שיפוטית.בנדון דידן לעותר אינטרס כצרכן בשוק הדלק, כי תתקיים תחרות, אשר תשפיע על מחירי הדלק. המשנה לנשיאה, הסתייג מחסימת גישתם של "עותרים צרכניים" אל בימ"ש זה, בעתירות בעניין התחרות במשק. זאת מהטעם שהאינטרס בהגשתן הוא בראש ובראשונה של הצרכן.
הוחלט שלא להטיל הוצאות כיון שהעתירה הפנתה תשומת לב לנושא שאין לבטלו.
השופט נ' סולברג מוסיף הערות אחדות בהתייחס לשיקולים לנסיגת הממונה מהסדר מוסכם מן העבר, לנפקות מחקר שוק בהתהוות, ולזכות העמידה. השופטת ע' ברון מעירה אף היא בעניין זכות העמידה של העותר.
 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים