QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
העליון: האם מומחה מטעם בית המשפט רשאי לעיין
בתיק המוסד לביטוח לאומי?

8/5/2016
שרות רכב ותחבורה 

בית המשפט העליון דן לאחרונה בקשת רשות ערעור ב"גלגול רביעי" על החלטת רשם בימ"ש שלום, וזאת
במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת דרכים. בית המשפט דחה בקשה של המבקשים להתיר להמציא את תיק המל"ל של המשיב למומחה מטעם ביהמ"ש וזאת על-מנת שיהיו בפניו הנתונים באשר למצבו הנפשי עובר לתאונה, לרבות קביעות הוועדות הרפואיות מטעם המל"ל.
הרשם דחה את הבקשה נוכח הוראת תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) (להלן: התקנות).
.
ביהמ"ש העליון (מפי השופט צ' זילברטל) דחה את הבקשה מהטעמים הבאים:
תקנה 8(א) לתקנות, שעניינה "המצאת מסמכים למומחה" קובעת כי על הנפגע להציג למומחה ולכל בעלי הדין האחרים "את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית". אמנם, לעיתים מתעורר קושי להבחין באופן ברור בין מסמך שעניינו בדיקה או טיפול רפואי, אשר הצדדים רשאים ואף מחויבים להעביר למומחה, לבין חוות דעת רפואית שחל איסור להביאה לעיונו – זאת בכלל, ובפרט כאשר בתחום הנפשי עסקינן. עם זאת, בכל הנוגע להמצאת תיק המל"ל של הנפגע בשלמותו לעיונו של המומחה – לרבות קביעות הוועדות הרפואיות של המל"ל באשר לשיעור נכותו של הנפגע – בימ"ש זה הביע דעתו ופסק כי אין להציג בפני מומחה מטעם ביהמ"ש את קביעותיו של המל"ל לעניין דרגת נכותו של הנפגע או מסמכים שנערכו בידי רופאי המל"ל, וזאת אף כאשר מדובר בהוכחתו של מצב רפואי שקדם לתאונת הדרכים.
המבקשים אינם מבקשים לתקוף באופן ישיר את קביעותיו של בימ"ש זה, ולטעון כי יש לבחון אותן בשנית, אלא אך מתעלמים מהן כליל וטוענים כי גישת הפסיקה בסוגיה זו היא שונה. במצב דברים מעין זה, ברי כי אין להיעתר לבקשה, ובמיוחד כאשר בבקשת רשות ערעור ב"גלגול רביעי" עסקינן, שלגבי כך כבר נקבע כי "צריכות לשרור נסיבות נדירות שבנדירות, קיצוניות ממש, כדי שערכאה שיפוטית רביעית תידרש לאותה מחלוקת".
ביהמ"ש מציין כי לכלל לפיו מסמכים הנמצאים בתיקו של הנפגע במוסד לביטוח לאומי לא יומצאו למומחה נקבעו גם חריגים, אך המבקשים כלל לא טענו בעניין זה בערכאות הקודמות. עוד צוין, כי המבקשים אינם טוענים שיש להמציא לעיונו של המומחה מסמכים ספציפיים מתוך תיק המל"ל אשר אינם מהווים חוות דעת, שאז ייתכן והיה על ביהמ"ש לבחון האם יש לאפשר את הדבר, אלא מבקשים להמציא את התיק בשלמותו, בניגוד להלכה הפסוקה. משכך, החלטת הרשם מקובלת
על ביהמ"ש, ואין בה משום עיוות דין כלפי המבקשים, כאשר יובהר כי זו מתייחסת לאפשרות הגשת תיק המל"ל למומחה שנתמנה מטעם ביהמ"ש עובר להכנת חוות הדעת ולא בשלבים אחרים של ההליך


 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים