QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
 פשרה בתביעה ייצוגית כנגד מנהרות הכמל

27/10/2016
שרות רכב ותחבורה 

בית המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בשתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שעניינן דומה.
לטענת המבקשים, סכום הגבייה ביתר ללקוח עבור נסיעה אחת במנהרות הכרמל עומד בממוצע על 50 ₪, ובהנחה כי סכום זה נגבה עבור 50 רכבים ביום, ונוכח הזמן בו מופעלות מנהרות הכרמל, המדובר בנזק המוערך בסך של 4.25 מיליון ₪.

בית המשפט קבע כי השאלה העיקרית העומדת לבירור בהליך זה היא שאלה משפטית גרידא: האם רשאית המשיבה, בהתאם לחוק מנהרות הכרמל, ובהתאם לתקנות שהותקנו לפיו, לחייב אדם שנסע בנתיב למנויים נסיעה רציפה במנהרות הכרמל בשני מקטעים, בשעה שאין ברשותו מנוי ("הסכם שימוש"), ומבלי ששילם את האגרה בעד הנסיעה, בתשלום פיצוי והחזר הוצאות פעם אחת בלבד (כטענת המבקשים), או האם רשאית המשיבה לגבות תשלום זה בעבור כל מקטע של כביש מנהרות הכרמל בנפרד (כטענת המשיבה)?
יש לקבוע כי עלה בידי המבקשים להצביע על כך, שלפחות לכאורה, קיימת להם עילת תביעה אישית בגין גביית תשלום פיצוי והחזר הוצאות לפי חוק מנהרות הכרמל בשיעור הגבוה מזה שמתיר הדין.
אין לקבל את עילת התביעה השנייה שהועלתה על ידי המבקשים, דהיינו אפליה בין לקוחות בגביית הפיצוי והחזר ההוצאות. גם אם נניח שהמשיבה היא גוף דו-מהותי, הרי התשלום בגין פיצוי והחזר הוצאות הוא בבחינת "מחיר" ואיננו בבחינת "מס", או "אגרה". לפיכך, המשיבה בפועלה כגוף מסחרי, רשאית להיעתר לפניות של לקוחות להפחתת סכומי החיוב בתשלום פיצוי והחזר הוצאות כנגד הצטרפותם כמנויים, דבר המשרת הן את אינטרס הלקוח והן את אינטרס המשיבה.
יש לאשר באופן חלקי את בקשות האישור שהגישו המבקשים. עילות התביעה שיש להכיר בהן הינן: הפרה של הוראות חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) התשנ"ה-1995 וכן תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלומי אגרה ואכיפת תשלומים), התש"ע-2010, ותקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), התשע"א-2010, וכן גם עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.

 בשורה התחתונה: ביהמ"ש קיבל באופן חלקי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. השאלה המשותפת לחברי הקבוצה הינה, האם רשאית המשיבה לגבות תשלום פיצוי והחזר הוצאות מחברי הקבוצה, בגין כל אחד משני המקטעים, בנסיעה רציפה דרך מנהרות הכרמל, בנתיב המיועד למנויים, כשאין לרכב "הסכם שימוש" תקף (מנוי), ומבלי ששולמה האגרה עבור הנסיעה.

 


 
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים