QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
מתחילת 2017: עלייה נוספת באחוז ההרוגים בדרכים
מקרב המגזר הערבי

10/05/2017
שרות רכב ותחבורה 

ועדת המשנה לבטיחות בדרכים בכנסת התכנסה לאחרונה לישיבה שעסקה בבטיחות בדרכים בחברה הערבית, זאת בהמשך למעקב השוטף שהיא מנהלת אחר יישום דוח השימוע הציבורי לבלימת הקטל בדרכים שהוביל בשנה שעברה יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל.
הישיבה עסקה בדרכים לצמצם את מספר הנפגעים בחברה הערבית, לנוכח הנתונים לפיהם אחוז הנפגעים בקרב הערבים גבוה לעין שיעור מחלקם באוכלוסייה.
יו"ר ועדת המשנה, ח"כ יעקב אשר: "נושא תאונות בדרכים הוא חלק מתרבות ודרך חיים, הוא גם חלק מהשקעה בהסברה. אם רואים שבמגזר הערבי פי 1.5 תאונות יותר מכלל האוכלוסייה זה רמזור אדום שמצריך טיפול נקודתי מבית ומחוץ. השקעות בהסברה, חינוך, תשתיות. רואים את זה גם בתחומי חיים אחרים".
יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גיורא רום: "ממוצע ההרוגים הולכי הרגל מקרב כלל ההרוגים בתאונות דרכים במדינות האיחוד האירופי עומד על 22 אחוזים, אצלנו זה 30 אחוז, מרביתם דווקא במגזר היהודי. בחברה הערבית יש כ-40 עד 50 הרוגים בשנה מעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה, הרשות מובילה תוכנית לנסות ולחסוך בחיים שלהם ואם ניתן אז יותר מכך".
רום הציג כי בחברה הערבית היו "ב-2016 הייתה עלייה ומספר ההרוגים בתאונות מקרב המגזר עמד על 35 אחוזים, ב-2017 השיעור של ההרוגים הערבים מגיע ל-40 אחוזים ואף יותר אך מוקדם לסכם את השנה".
"מספר הילדים הערבים מהווה 25 אחוז מכלל הילדים בישראל אך 60 אחוז מסך ההרוגים בקרב ילדים הם ערבים, הסיכוי של ילד ערבי להיהרג בדרכים הוא בין פי 10 לפי 15 מילד יהודי" הוסיף רום וציין כי  אחוז חגירות חגורות הבטיחות במגזר היהודי עומד במגזר היהודי על 96.3 אחוז מול כ-60 אחוז בלבד במגזר הערבי".
אכרם סרור, ראש אגף מעקב ובקרה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: "החלטנו לבנות תוכנית לאומית רב מערכתית שתטפל באפיוני האוכלוסייה הערבית, אנחנו מזהים 3 קבוצות בסיכון : גילאי 17 עד 24, שם מול כל נהג יהודי שנהרג נהרגים 10 במגזר הערבי, נוסעי רכב בגילאי 5 עד 19 שם מול כל נוסע במגזר היהודי נהרגים 7 במגזר בשל אי חגירת חגורות, בעיה שהביאה ל-15 אחוז מההרוגים אשתקד. בקרב הולכי רגל בגילאי 0 עד 4, שם על כל פעוט במגזר היהודי נהרגים 20 במגזר הערבי".
אכרם הציג כי במסגרת התוכנית לה שותפים גופים שונים ומשרדי ממשלה, מוקד הטיפול הוא 25 ישובים ערבים בהם עומד אחוז ההיפגעות בקרב צעירים על 0.6 אחוז ומעלה: "אנחנו מאמינים שעבודה מסיבית ומרוכזת בישובים האלה תביא לשינוי התמונה. הודרכו כ-500 אנשי דת שיהיו מובילים בשטח, נפגשנו עם המנהיגות הערבית בישובים השונים, הנושא מקודם בקמפיינים בתקשורת העלה בתקשורת, אנחנו הולכים לבצע 2 תחקירי עומק על נהגים צעירים שנהרגים עקב מהירות, אי חגירה, שימוש בטלפון ועל סמך כך נחנך את הדור הצעיר. הפעילות היא בחינוך, תשתיות ופרסום".
רום: "זו לא תוכנית חד שנתית מדובר בשינוי המצריך שנים".

מופיד מרעי, ראש מועצת חוריפש: "אני שמח על תוכנית שתשתף את כלל הגורמים. יש לתקצב את התוכנית אחרת התאונות ימשיכו לעלות והמצב רע מאוד. יש צורך בטיפול בשלושה מישורים: תשתיות – צריך להשקיע מאמץ וכסף בתוכנית מקיפה בתוך הישובים לא רק בצירים חוצי ישובים. הדרכות וחינוך לפתיחות – צריך לחשוב מחוץ לקופסא, ההדרכות במגזר כבר נעשו בעבר, התוצאות גרועות מאוד. הילדים מתנתקים מההורים, מהמסגדים, הם עם הסמארטפון והחברים, החינוך לבטיחות צריך להיכנס לבתי הספר החל מהגנים, לא מזיק שתהייה גם בגרות בבטיחות בדרכים בישראל. נקודה שלישית היא אכיפה בעבירות תנועה בתוך הישובים".
ח"כ עבד אלחכים חאג` יחיא: "אני שמח שסוף סוף יש הבנה שזה נושא שיש לטפל בו נקודתית, הבעיה שלרוב הישובים הערבים אין תוכנית תנועה בתוך הישובים, אין תוכנית לתמרור של צמתים. הנושא חייב להיות מתוקצב. אנחנו גם רוצים אכיפה בכל מקום, כיום על כל מבצע יש הודעות אזהרה בוואטסאפ בקבוצות".
מוחמד ברכה, יו"ר ועדת המעקב העליונה של המגזר הערבי: "הטיפול לא רק תעבורתי ולא רק בטיחותי אלא הרבה יותר רחב. צריך לשאול מה הקילומטרז' שעושה האזרח הערבי לעומת היהודי – לעבודה, לקבלת שירותים ציבוריים, עוני משליך גם על איכות הרכבים. הנהגים במגזר מגיעים מהעבודות השחורות, הקשות, שמעייפות ומקשות על ריכוז בנסיעה. רב נהגי המשאיות הם ערבים. תאונות החצר של דריסת ילדים הם בשל העדר חניונים מסודרים, מדרכות. שלא ניפול לדיון חד ממדי".
זיאד דגש, ראש המועצה המקומית מג'אר: "זו מדינה בתוך מדינה. המגזר מוזנח, מכל הבחינות. הבעיות נובעות משנים של התעלמות מהישובים במגזר, שנים על שנים נסללים כבישים ללא תכנון, ישנה בנייה בלתי חוקית בסמוך לכביש. אנחנו גם אשמים, גם הפקרנו, ראשי הרשויות לדורותיהם, אבל חבל שבמדינה בת 69 שנים אנחנו עדיין דנים על נושאים כאלה חבל. לפני 10 שנים ביקשתי אכיפה".
רפ"ק אורן רוזן, מפקד תחנת נקודת מגא"ר במשטרת ישראל הציג תוכנית מקיפה למיגור התופעה בקרב ישובי המגזר הערבי באזור: "הקמת תחנו, אכיפה, מניעה והסברה. יש הרצאות, העזרות במכובדי המגזר, קריאות במסגדים. כרגע אנחנו גם אוכפים אך בחכמה אנחי לא רוצה ליצור אנטגוניזם. ישנה גם סיירת הורים במרר, נפעיל 3 נקודות משטרה בכפרי האזור, עובדים גם על התשתיות ותמרור יחד ובשיתוף הרשויות אך צריך עוד תקציב".
נצ"מ אלברט אסרף, אגף התנועה: "אגף התנועה מקיים מיקוד מאוד ספציפי במוקדים מסוכנים. ישנם מבצעים לאכיפה גלויה וסמויה על מנת להדגיש את יכולת ההרתעה שלנו. אנחנו משנים פעילות, נכנסים בצורה אקראית ומשתנה, זזים ממקום למקום בתדירות גבוה בשונה מהעבר. בנוסף בתחנות שמוקמות בישובי המגזר ישנם מראש שוטרי תנועה בתוך רשויות ערביות שזה ייעודם".
אמר רשרש, מראש מנהלת מיעוטים, משרד התחבורה: "אנחנו מתמקדים ב-3 תחומים עיקריים -  הרחבת תשתית תחבורה ציבורית בישובים, פעילות במוסדות חינוך וציבור ופרויקטים רב שנתיים לפי ישוב שמטרתם להזרים את התנועה בתוך היישוב שמגיעים אחרי שישבנו עם כל רשות ורשות שהציגה את הצרכים שלה. הושקעו 322 מיליון בתשתיות בתוך הערים בשנה האחרונה זו עלייה משנים קודמות".
פרופסור קובי פלג, מנהל המרכז הלאומי לחקר טראומה ור"ד: "ב-3 השנים האחרונות יש עלייה של פי 5 בנפגעים שאושפזו במגזר הערבי לעומת היהודי. הופתעתי גם לגלות שאופנים מכנים וחשמליים מביאים להרבה יותר נפגעים במגזר הערבי לעומת היהודי. בנוסף 10 אחוז מהמפונים במצב קשה או אנוש במגזר הערבי בתאונות דרכים מפונים ברכב פרטי לבתי החולים. תוכניות ההתערבות צריכות להיות ממוקדות, 20 ישובים במגזר שווים ל-35 אחוזים מהנפגעים המאושפזים בישובים הערבים".
מקס אבירם, משרד החינוך: "אנחנו מרחיבים את הפעילות של זהירות בדרכים מגני ילדים עד סוף התיכון. בשנה וחצי ובשנתיים הקרובות נרחיב את הפעילות עד 100 אחוז בכיתות ה' ו-י' שילמדו את הנושאים האלה. בשנה הבאה כל תלמידי כיתות י' ילמדו את תוכנית החינוך התעבורתי".
גלית גלעד, סמנכ"לית ארגון בטרם: "12 ילדים מהחברה הערבית נהרגו בדרכים מתחילת השנה, ילדים חסרי ישע. לצערי הרב פעילות כזו לא משפיעה בשנה, צריך לפחות 3 שנים כדי שתשפיע. בנוסף לא ניתן מספיק דגש לילדים הבדואים, שם נפגעים ילדים כל יום".
אלי מורגנשטרן, רפרנט תחבורה, משרד האוצר: "במסגרת התקציב הוחלט על הקצאה של 22 מיליון ₪ לטיפול בכבישים ביישובי מיעוטים".
ח"כ אשר סיכם את הדיון: "אנחנו רואים שיש התחלה של ביצוע והתחלה של תוכנית שכמו שאמרו פה לא תבחן בחודשים או בשנה, אבל היא כן תבחן במעקב אחרי ההמשכיות וההתעצמות שלה לאורך הדרך, זה תפקידנו בוועדה ונעשה זאת בצורה מערכתית לאורך כל הדרך. שעובדים יחד ויש סמכות מכוונת זה חשוב מאוד. הוועדה פונה לראש אגף התנועה במשטרת ישראל – צורת העבודה שהוצגה כאן היא המנצחת וודאי במגזרים ייעודים, אנו מבקשים לרכז מאמץ אכפתי חזק מאוד, אין שום הצדקה לאי חגירת חגורה. אני קוראת למרכז השלטון המקומי לפעול לריכוז תוכנית לתמרור והתאמות בדרכי הערים, אני מוכן להיות חלק מזה מול משרד הפנים לגבי הנושא של חניונים וחניות למשאיות ואוטובוסים".

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים