QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
נהיגה ללא ביטוח חובה ברכב של צד ג':
האם יתקבל פיצוי מקרנית במקרה תאונה?

10/05/2017
שרות רכב ותחבורה 

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן לאחרונה בתביעת שיבוב (החזר תשלומים שבוצעו) של משרד הביטחון, כנגד קרנית, וזאת בגין תגמולים ששילם משרד הבטחון לשוטר שנפגע בתאונת דרכים, שעה שרכב על אופנוע שהיה בבעלות הצד השלישי, אשר לא היה מבוטח.
מבחינת החוק, נקבע במפורש שהבעלים או המחזיק ברכב, שנהג ללא ביטוח, אינו זכאי לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
"מחזיק" ברכב הוא מי שיש לו קשר הדוק עם הרכב כך שיש לראות בו כמי שאחראי לכך שהשימוש ברכב ייעשה בהתאם להדין.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה ופסק כי נהג חסר ביטוח לא יהא זכאי לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אלא אם הוא עומד בתנאים הקבועים בסעיף 7א' לחוק. הבעלים או המחזיק ברכב שנהג ללא ביטוח אינו זכאי לפיצויים על פי החוק. "מחזיק" ברכב הוא מי שיש לו קשר הדוק עם הרכב הכולל את הזכות לשלוט ולפקח על הרכב ולהתיר לאחר לעשות בו שימוש כך שיש לראות בו כמי שאחראי לכך שהשימוש ברכב ייעשה בהתאם לדרישות הדין, זאת להבדיל ממי שמשתמש ברכב באופן אקראי ואין לו זכות לשלוט ולפקח על הרכב. בנסיבות העניין הנפגע היה בגדר "המחזיק" באופנוע בעת התאונה. כאשר השימוש שעשה הנפגע באופנועלרבות האחריות לשמירתו ותחזוקתו, נמסרו לו למשך למעלה משלושה חודשים, הזכות המשפטית שהוענקה לו היא "שאילה" הכוללת בחובה את יסוד ההחזקה בנכס. מכאן שבהעדר ביטוח תקף, חלה בעניינו של הנפגע הוראת סעיף 7(5) לחוק, ואין הוא זכאי לפיצויים. גם אם לא נגדיר את מעמדו של הנפגע כ"מחזיק" באופנוע, לא מתקיימים בעניינו שני התנאים הנוספים לתחולת סעיף 7א' לחוק: כי לא ידע שאין כיסוי ביטוחי תקף וכי לא היה סביר שידע על העדר ביטוח לאופנוע בעת אירוע התאונה. סבירות אי הידיעה תיבחן בנסיבות כל מקרה, לאור קיומם של יחסי קרבה מיוחדים בין הנפגע למתיר השימוש ובהתחשב בכלל נסיבות השימוש ברכב והשאלה. ידיעת הנפגע בדבר מועד פקיעת תוקף ביטוח החובה והעובדה שעשה שימוש קבוע באופנוע משך תקופה ממושכת, הטילה עליו חובה לוודא כי ביטוח החובה אכן חודש.

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים