QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
47% טוענים כי בטיחות הרכב  היא לא הדבר החשוב ביותר בעת הקניה

פורסם:  15.04.18


סקר חדש שערכה עמותת אור ירוק: רוב תושבי ירושלים מעניקים חשיבות גבוהה במיוחד לבטיחות בעת רכישת רכב, מרבית תושבי הצפון מוכנים להשקיע כסף ברכישת מערכות בטיחות, אך לרוב הנשאלים בכלל האזורים אין מערכות בטיחות ברכבם
 
 
ברור וידוע שמערכות בטיחות לרכב מצילות חיים כאשר במקרים רבים הימצאותן ברכב עשויה לעשות ההבדל בין חיים ומוות. למרות זאת, 47%, כל נהג שני, לא חושב שזהו הדבר חשוב ביותר בעת קניית כלי רכב חדש, כך עולה מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות".


הסקר נועד לבחון את נושא מערכות הבטיחות המתקדמות לרכב, את מודעות הציבור לחשיבותן בצמצום תאונות הדרכים ואת הנכונות לרכוש מערכות בטיחות מצילות חיים. ממדגם מייצג שנערך בקרב נהגים ונהגות מהאוכלוסייה היהודית והערבית עולה כי ל-40%  מהציבור יש שני כלי רכב, ל-52% מהנשאלים יש כלי רכב אחד ול-8% מהנשאלים יש שלושה כלי רכב ויותר.
מהסקר עולה כי:

 • 19% מהנשאלים, אחד מכל חמישה, טענו כי מחיר הרכב הוא החשוב ביותר.
 • 17% טענו כי צריכת הדלק היא הדבר החשוב ביותר בעת קניית כלי רכב חדש.
 • 9% טענו כי העיצוב, המראה ואבזור הרכב הם החשובים ביותר בעת קניית רכב חדש.
 • 53% טענו כי בטיחות הרכב היא החשובה ביותר בעת קניית כלי רכב חדש.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הסקר מוכיח כי חלק גדול מהציבור לא מודע לחשיבות הגדולה של הימצאות מערכות הבטיחות ברכב, מערכות שבשעת חירום יכולות לעשות את ההבדל בין חיים ומוות. המדינה עשתה צעד קדימה בנושא אביזרי הבטיחות בשנים האחרונות אבל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא מיידע את הנהגים שהם זכאים להחזר כספי ברכישת אותן מערכות. הגדלת כמות כלי הרכב הבטיחותיים שנעים על הכביש היא אינטרס של המדינה בראש ובראשונה. ולכן, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייב לעודד את הנהגים לרכוש כלי רכב עם מערכות בטיחות באמצעות הרחבת ההטבה הכספית ובמקביל חייבים ליידע את הציבור כי הוא זכאי להטבות כלכליות ברכישת מערכות בטיחות מצילות חיים. הטמעת אביזרי בטיחות מצילי חיים בכלי הרכב תפחית את תאונות הדרכים ותחסוך למדינה כסף רב".
 
סדר העדיפויות ברכישת רכב – הרוב שמים בראש את הבטיחות

 • למעלה ממחצית (54%) מתושבי הצפון שמים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הרכב, 18% שמים בראש את נושא צריכת הדלק ו-16% את מחיר הרכב.
 • קרוב למחצית (47%) מתושבי השרון שמים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הרכב, 30% שמים בראש את מחיר הרכב ו-17% את נושא צריכת הדלק.
 • קרוב למחצית (47%) מתושבי המרכז שמים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הרכב, 23% שמים בראש את מחיר הרכב ו-18% את נושא צריכת הדלק.
 • רוב (61%) תושבי אזור ירושלים שמים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הרכב, 13% שמים בראש את נושא העיצוב, מראה ואבזור הרכב ו-11% את מחיר הרכב.
 • רוב (60%) תושבי הדרום שמים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הרכב, 15% שמים בראש את מחיר הרכב ו-15% את נושא צריכת הדלק.

 
לרוב הנשאלים אין מערכות בטיחות מצילות חיים כמו מערכת בלימה אוטונומית או מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב :

 • תושבי הצפון: מערכת בלימה אוטונומית – ל-74% מהתושבים לא מצויה ברכב (או לא יודעים על הימצאותה), מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי) ל -69% אין ברכב מערכת כזו, מערכת חיישן רוורס – ל-26%  לא קיימת ברכב, מערכת קופסה ירוקה המספקת משוב על נהיגה מסוכנת – ל-88%  אין מערכת כזו ברכבם.

 

 • תושבי השרון: מערכת בלימה אוטונומית – ל-83% מהתושבים לא מצויה ברכב (או לא יודעים על הימצאותה), מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי) ל -60% אין ברכב מערכת כזו, מערכת חיישן רוורס – ל-15%  לא קיימת ברכב, מערכת קופסה ירוקה המספקת משוב על נהיגה מסוכנת – ל-96%  אין מערכת כזו ברכבם.

 

 • תושבי המרכז: מערכת בלימה אוטונומית – ל-78% מהתושבים לא מצויה ברכב (או לא יודעים על הימצאותה), מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי) ל -61% אין ברכב מערכת כזו, מערכת חיישן רוורס – ל-25% לא קיימת ברכב, מערכת קופסה ירוקה המספקת משוב על נהיגה מסוכנת – ל-96%  אין מערכת כזו ברכבם.

 

 • תושבי אזור ירושלים: מערכת בלימה אוטונומית - ל-80% מהתושבים לא מצויה ברכב (או לא יודעים על הימצאותה), מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי) ל -63% אין ברכב מערכת כזו, מערכת חיישן רוורס – ל-22% לא קיימת ברכב, מערכת קופסה ירוקה המספקת משוב על נהיגה מסוכנת – ל-91% אין מערכת כזו ברכבם.

 

 • תושבי הדרום: מערכת בלימה אוטונומית – ל-83% מהתושבים לא מצויה ברכב (או לא יודעים על הימצאותה), מערכת להתראת שמירת מרחק וסטייה מנתיב (כמו מובילאיי) ל -62% אין ברכב מערכת כז, מערכת חיישן רוורס – ל-22% לא קיימת ברכב, מערכת קופסה ירוקה המספקת משוב על נהיגה מסוכנת – ל-92% אין מערכת כזו ברכבם.

 
כשנשאלו האם יתקינו מערכות בטיחות בתשלום ברכבם השיבו מרבית הנשאלים בחיוב (סולם 1-10):
תושבי הצפון:

 • חיישן רוורס במחיר 200 ₪ - 52% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 29% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב בעלות של 1500 ₪ - 50% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 15% כבר יש מערכת כזו ברכבם
 • מערכת קופסא ירוקה במחיר 20 ₪ לחודש – 45% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 15% כבר יש מערכת כזו ברכבם.

 
תושבי השרון

 • חיישן רוורס במחיר 200 ₪ - 45% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 40% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב בעלות של 1500 ₪ - 42% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 23% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת קופסא ירוקה במחיר 20 ₪ לחודש – 45% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 8% כבר יש מערכת כזו ברכבם.

 
תושבי המרכז

 • חיישן רוורס במחיר 200 ₪ - 47% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 41% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב בעלות של 1500 ₪ - 40% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 16% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת קופסא ירוקה במחיר 20 ₪ לחודש – 36% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 0.7% כבר יש מערכת כזו ברכבם.

 
תושבי אזור ירושלים

 • חיישן רוורס במחיר 200 ₪ - 47% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 41% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב בעלות של 1500 ₪ - 61% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 15% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת קופסא ירוקה במחיר 20 ₪ לחודש – 48% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 9% כבר יש מערכת כזו ברכבם.

 
תושבי הדרום

 • חיישן רוורס במחיר 200 ₪ - 44% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 43% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב בעלות של 1500 ₪ - 57% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 19% כבר יש מערכת כזו ברכבם.
 • מערכת קופסא ירוקה במחיר 20 ₪ לחודש – 54% מהמשיבים העניקו ציון חיובי גבוה (6-10), ל- 1.8% כבר יש מערכת כזו ברכבם.

 
ממצאים מעניינים נוספים:

 • בטיחות הרכב הוא הנושא החשוב ביותר כאשר 63% מהנשים ציינו זאת, לעומת 43% מהגברים.
 • ככל שגיל המשיבים עולה, כך עולה החשיבות של בטיחות הרכב כשיקול לקניית רכב.
 • נמצאו הבדלים מובהקים בסבירות לרכישת מערכות בטיחות מתקדמות לרכב: נשים מעניקות ציון גבוה יותר לסיכוי לרכוש מערכות בטיחות מתקדמות לרכב לעומת גברים.
 • ככל שההכנסה של משק בית היא גבוהה יותר, כך עולים הסיכויים לרכוש מערכות בטיחות מתקדמות לרכב.

 
המחקר בוצע במהלך חודש מרץ 2018 באמצעות סקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב. משתתפים בקרב 504 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, יהודים וערבים, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.4%
 
 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים