הצמיגים והחיסכון בדלק
 
שרות רכב ותחבורה 

 

הזינוק המחודש במחירי הדלקים החזיר לתודעה את נושא החיסכון בדלק. בציי תובלה והסעה כל אחוז של חיסכון פירושו חיסכון גדול מאוד בהוצאות, כשהחיסכון הזה מתעצם ככל שצי הרכב גדול יותר  וככל שפוטנציאל החיסכון (לעומת המצב הקיים) הוא משמעותי יותר.
בפועל, התייקרות מחירי הדלקים מדירה שינה מעיניהם של חברות התובלה. התחרות החריפה בשוק מקשה על חברות התובלה וההסעה לגלגל את העלאת המחירים ללקוחות, כך שבפועל ההתייקרות הזאת יוצרת גידול של ממש בהוצאות התפעוליות.
השאלה הגדולה היא כיצד ניתן לצמצם את צריכת הדלק, וזאת באמצעים שאינם דורשים השקעה גדולה יחסית. מהנדסי יצרנית הצמיגים ברידג'סטון החליטו להרים את הכפפה ולהיעזר בניסיום רב-השנים בתחום הרכב הכבד על מנת לפרסם  מדריך מתומצת המיועד למנהלי ציי התובלה. במדריך זה קובצו הגורמים שמשפיעים על צריכת הדלק וכן עצות וטיפים שימושיים להפעלה נכונה של צי הרכב והנהגים כדי להפחית ככל האפשר את ההוצאה בגין סעיף תקציבי נכבד זה. הדגש הוא כמובן על הצמיגים, כשהוא משתלב עם גורמים נוספים הקשורים לנהג ולמפרט הטכני של הרכב.
בשלב ראשון אנשי ברידג'סטון מחדדים את העובדה שאחוז החיסכון בדלק אינו זהה לאחוז החיסכון בצריכת הדלק כפי שהוא נמדד במונחים של ליטר ל- 100 ק"מ. השניים אומנם חופפים אלא שהם אינם זהים. כך, לדוגמא, חיסכון של 15% בצריכת הדלק מביא לחיסכון של 18% במונחים של מיילים לגאלון דלק. מעבר לכך, ככל שאחוז החיסכון בדלק הוא גבוה יותר, כך גדל ההפרש בנקודות אחוז ביניהם, ולהיפך. חיסכון של 25% בצריכת הדלק מביא לחיסכון של 33% במונחים של מיילים לגאלון דלק.
לפעול לחיסכון בכל המשתנים
נקודה נוספת שאותה מעלים אנשי ברידג'סטון היא המחשבה המוטעית של מנהלי ציי התובלה ולפיה המשתנים השונים מקזזים האחד את רעהו, כך שבעולם המציאותי לא תהיה השפעה על צריכת הדלק. הכוונה היא שהחלפת רכבים, נהגים ושינויים במאפייני התובלה 'מקזזים' את החיסכון שאותו ניסו להפיק, ובפועל החיסכון המקווה לא יושג. בברידג'סטון  טוענים שלא כך הוא. יש לעבוד על כל משתנה ומשתנה בנפרד, וגם אם בתחילה לא ניכר החיסכון בדלק, הרי שבסופו של דבר החיסכון יושג וניתן יהיה ליהנות מפרותיו.
השלב הראשון שעימו יש לצאת לדרך היא באמצעות בדיקה של צריכת הדלק הנוכחית. מלאכה זו דורשת מאמץ, ויש לזכור שכבר בנקודה ראשונה זו ישנם הרבה מאוד משתנים שמשפיעים על צריכת הדלק. כך, לדוגמא, משאית מערכת העברת הכוח של משאית חדשה יהיה יעיל ולרוב חסכוני יותר ממערכת זהה של משאית ישנה. אפילו כשמדובר ברמת המשאית הבודדת, אזי ישנם שינויים. כך, לדוגמא, צריכת הדלק שקשורה לנסיעה עם צמיגים חדשים תהיה בזבזנית יותר בהשוואה לאותה
נסיעה עם צמיגים שנשחקו קמעה.

משאיות ומסחריות הם כלי רכב המשמשים לעבודה, במקרים רבים מסביב לשעון. לנהג, כמו גם לחברת התובלה קשה לבצע מעקב אחרי צריכת הדלק, ואחרי השינויים שחלים לאורך ציר הזמן. בנקודה זאת חשוב להדגיש שהמעקב הנ"ל הוא הכרחי, וזאת מאחר ושינויים קטנים אינם מורגשים, כשהעלות המצטברת שלהם היא גבוהה. ההמלצה היא להיעזר בתוכנות ניהול צי הרכב התומכות באפליקציות אלו, ולבצע מעקב שוטף אחרי הנסועה וצריכת הדלק של צי הרכב.

  מהנדסי החברה פיתחו תוכנית המכונה 'TIRE LIFE CYCLE COST ANALYSIS' (הערכת עלויות במחזור חיי הצמיג, או בקיצור TLCC) , כשהמטרה היא לבדוק כיצד משפיעה שחיקת הצמיג על צריכת הדלק, וכיצד משפיעים חידושי סוליית הצמיג על צריכת הדלק, וזאת גם במונחים של עלות-תועלת כוללת.
 בתוכנית זו ישנו שקלול ממוחשב של עלות הצמיג לק"מ נסיעה, ותוך שקלול כמות הדלק הנצרכת. המטרה של התוכנית היא לבדוק בצורה כוללת מהי העלות הכוללת של כל הגורמים הקשורים לצמיג, ולשקלל אותם לעלות קובעת יחידה. בפועל, גורמים רבים מאוד משפיעים על צריכת הדלק חלקם בעלי משקל גבוה, והשאר בעלי חשיבות פחותה יחסית. במסגרת כתבה זו נסקור את הגורמים הללו, ואת ההמלצות של מהנדסי חברת ברידג'סטון לגביהם.
המהירות: הגורם החשוב מכל
בכדי להזיז משאית כבדה ממקומה נדרשת אנרגיה רבה, וזאת כשהתנועה נתקלת בהרבה מאוד התנגדויות. הראשונה שבהן היא ההתנגדות לזרימת אוויר. התנגדות זו אומנם זניחה במהירויות איטיות, אולם היא הופכת לחשובה ומשפיעה במהירויות גבוהות. במהירותהעולה על 72 קמ"ש בקירוב, התנגדות האוויר משפיעה יותר מההתנגדות לגלגול. השיפור בא בעיקר בדור החדש של המשאיות, עם תכנון אווירודינמי של המשאית, והוא זה שתורם להפחתה משמעותית בצריכת הדלק.
חזית אווירודינמית של תא הנהג ביחד עם  תכנון אווירודינמי של המרכב והגרור, כל אלה יביאו לחיסכון רב שנתי נאה ביותר בצריכת הדלק. המרכב צריך להיות 'חלק' ככל האפשר, כלומר ללא בליטות, זיזים, הגבהות וכדומה. כמו-כן כדאי לנסות ולהקטין את המרחק בין המשאית לגרור למינימום. תכנון חכם יאפשר להקטין את מערבולות האוויר שנוצרות בנסיעה, להפחית את ההתנגדות לזרימת האוויר, ולאפשר חיסכון משמעותי בצריכת הדלק. גם התנגדויות לזרימת האוויר בחלקו התחתון של הרכב (כגון מגני בוץ עטורי פרסומות של יצרני המרכבים) יעמיקו את החור בכיס במהלך שנות העבודה.
אם באווירודינמיות עסקינן, הרי שכדאי להתקין מגן (מסיט) רוח על גג הקבינה. בנקודה זאת חשוב מאוד להתאים את גובה מגן הרוח לגובה מרכב המשאית. מגן נמוך, ובוודאי שגבוה מידי, יגרמו לצריכת דלק גבוהה. המציאות בשטח מוכיחה שנהגים רבים מתעלמים מאפשרות הכוונון, והתוצאה היא עלות נוספת של אלפי שקלים שמתפרסת לאורך השנים.
ההתנגדות לגלגול של הצמיג היא בפועל אותו חיכוך שנוצר בין הצמיג לכביש, בעיקר בעת נסיעה מהירה. החיכוך הזה תלוי אומנם בתכנון הצמיג (בעיקר במידת גמישותו), אולם בפועל הגורמים המשפיעים ביותר עליו הוא המהירות והמשקל, ושני אלה משפיעים מאוד על צריכת הדלק. ההתנגדות לגלגול, שלא כמו ההתנגדות לאוויר, פעילה ומשמעותית מאוד גם במהירויות איטיות, וגם השינוי שלה עם הגדלת המהירות הוא יציב יחסית.  בברידג'סטון בדקו ומצאו כי העלאת מהירות הנסיעה מ- 88 קמ"ש ל- 120 קמ"ש מגדילה את צריכת הדלק של המשאית ב- 39%.
החלוקה היא כדלהלן: במהירות של 88 קמ"ש שליש מצריכת הדלק מיוחס להתנגדות לאוויר, כשליש להתנגדות לגלגול וכשליש לכל שאר המשתנים. במהירות של 120 קמ"ש החלוקה הפנימית משתנה לחלוטין. כ- 24% מצריכת הדלק קשורה להתנגדות לגלגול, כ- 46% להתנגדות לאוויר, ו- 30% לשאר המשתנים.  בפועל, רק שיפור של 4% - 3% בהתנגדות לגלגול יביא לחיסכון של 1% בצריכת הדלק, כאשר קשה מאוד להגיע להפחתה שכזאת בהתנגדות לגלגול.
יצרני הצמיגים מציעים כיום צמיגים המותאמים למשימות שאותן הרכב צריך לבצע. כך, לדוגמא, ישנם צמיגים המיועדים לתובלה ארוכת-טווח, צמיגים המיועדים לעבודות שטח, צמיגים להיגוי, לגרורים וכו'. ההבדלים בצריכת הדלק יכולים להגיע במקרה של בחירת צמיג 'נכון' עד ל- 5% (!). שינוי הצמיגים הוא הגורם הפשוט והקל ביותר לביצוע. מכיוון שכך, יש לבחור צמיגים שהוכחו כחסכניים בדלק ולבחור צמיגים בהתאם לייעודם (סרן מניע / שאינו מניע / סרן לגרור עם או בלי היגוי עצמי), מאפייני עבודתם (כביש מהיר, עבודת שטח וכו') ועומס המשקל עליהם בפועל . הקביעה הזאת נכונה למשאית ולגרור, בנפרד. הבחירה בהם אינה דורשת טיפול ו/או תחזוקה שונים מאלה של צמיגים רגילים,ולכן ציי תובלה רבים בוחרים בהם כחלק מאסטרטגיית התפעול הקבועה לחיסכון בדלק.
בכל הקשור לציי התובלה ההנחיה המובילה היא שלא לעבור את המהירות של 90 קמ"ש. נסיעה במהירות  של 120 קמ"ש מעלה את צריכת הדלק ב- 39%. בתווך, נסיעה במהירות של 105 קמ"ש מעלה את צריכת הדלק ב- 18%. מבדיקות שערכו אנשי ברידג'סטון נמצא שכל העלאת מהירות ב- 1 קמ"ש נוסף מגדילה את צריכת הדלק ב- 1%.  גם היעילות של צמיגים המוגדרים  כחסכניים בדלק
('FUEL  EFFICIENT  TIRE') אובדת הלכה למעשה במהירויות גבוהות. היתרון היחסי שלהם מצטמק ב- 45% כשהמשאית דוהרת במהירות של 120 קמ"ש. במהירות שכזאת מתחדדת האווירודינמיות של הרכב, כשהיא הופכת לקריטית באשר לצריכת הדלק שתושג. במקביל לכך, במהירויות גבוהות הצמיגים מתחממים מאוד, הם נשחקים יותר ואורך חייהם מתקצר במידה משמעותית. כמובן שגם את העלויות הללו יש לקחת בחשבון עלויות התחזוקה הכוללות.  לסוליית הצמיג (החומר ממנו היא עשויה, התכנון שלה ועובי הסוליה) יש חשיבות באשר להתנגדות לגלגול. לתרכובת החומרים יש חשיבות רבה (בין 35% ל- 50% מההתנגדות לגלגול), ומכיוון שכך, היצרנים מקדישים תשומת לב רבה ועורכים מחקרים רבים על מנת להציע את הצמיג האופטימלי לתנאי עבודתו, מיקומו וייעודו של הצמיג.  הזכרנו שלשחיקת הצמיג יש תרומה באשר להפחתת ההתנגדות לגלגול. סוליה נשחקה ב- 30% תורמת כ- 2% לחיסכון בדלק, סוליה שנשחקה ב- 50% תורמת ל- 4.5% חיסכון בדלק, וסוליה שנשחקה ב- 80% תורמת ל- 6.5% חיסכון בדלק. בנקודה זו יש לזכור את ההשלכות הבטיחותיות שיש לנסיעה עם צמיג שחוק. נקודה נוספת קשורה לכך ששחיקת צמיג שמוגדר כ- 'חסכני בדלק' מביאה אותו לביצועים של צמיג רגיל, שאינו מאופיין בצריכת דלק נמוכה. גם חידוש של סוליית צמיג 'חסכני בדלק' תגרום למרבית היתרון הראשוני שהיה לו בפרמטר של ההתנגדות לגלגול על פני הצמיג הרגיל שאינו מוגדר כחסכני בדלק.
הגורם השני בחשיבותו לאחר המהירות הוא משקל המטען. בבדיקות שערכו אנשי ברידג'סטון נמצא שכל הפחתה של 4.5 טון במשקל תביא לחיסכון של 3.9% בצריכת הדלק. יחד עם זאת, התובלה היעילה ביותר מבחינה כלכלית צרופה תהיה כמעט תמיד כאשר ההובלה היא במקסימום המשקל הכולל המותר לרכב. החדשות הטובות הן שהדגש צריך להיות על הפחתת המשקל העצמי של הרכב, כך שהמשאית תצרוך בכל רגע נתון כמה שפחות דלק.
במהלך השנים האחרונות מתרחב השימוש בצמיג רחב, כשהאחרון מחליף צמד צמיגים (דבל-ג'אנט). גם במקרה זה מושג חיסכון משמעותי בצריכת הדלק, כמו גם בעלויות התחזוקה (ההחלפה) השוטפות. המשקל של צמיג כפול אופייני הוא כ- 112 ק"ג, בעוד משקל צמיג רחב הוא כ- 81 ק"ג. את המשקל העודף הזה (כפול מספר הצמיגים הכפולים) צריך לסחוב בכל רגע נתון , במשך כל שנות חיי המשאית. כמובן שגם ניתן לנצל את החיסכון במשקל העצמי להגדלת המטען היעיל, וכך לנצל את היעילות הכלכלית.
בנקודה זו כדאי לציין את השימוש בצמיגים עם פרופיל נמוך. לאחרונים יש יתרון במשקל וביציבות הרכב, אולם הם עדין לא פופולריים במחוזותינו עקב המשקלות המתירניים שמאפשרת התקינה בישראל.

לחץ אוויר בצמיגים

נסיעה עם לחץ אוויר נמוך מעלה במידה נכרת את צריכת הדלק של הרכב, וזאת פרט לנזקים האחרים שהיא גורמת (בלאי מואץ לצמיגים ולמערכת ההיגוי, בעיות בטיחותיות בהיגוי ובבלימה וכו'). הצורה של הצמיג וחלוקת העומסים של הסוליה על פני השטח של הכביש משפיעים במידה רבה על מקדם ההתנגדות לגלגול, ומכאן שגם על צריכת הדלק.
מהנדסי ברידג'סטון מצאו שירידה של 20% בלחץ הצמיג מובילה ישירות לגידול של 1% בצריכת הדלק.היבט נוסף קשור לבלאי הצמיג שגדל במידה משמעותית בעת נסיעה עם לחץ אוויר נמוך, ומכאן שגם מגדיל בצורה ישירה את הוצאות התחזוקה השוטפת הקשורות לחידוש / החלפת הצמיגים.
לחץ האוויר התקין מאפשר לצמיג לשמור על תכונותיו האופטימליות, וזאת בהתאם למידות ולמשקלות הקיימים, כך ששטח פני המגע יאפשר חלוקת עומסים אופטימלית של הצמיג עם הכביש. לחץ האוויר התקין מפחית את הגמישות הפנימית של הצמיג (בעיקר דפנות הצמיג) ובדרך זו מפחיתה את תופעת התחממות הצמיג והבלאי הפנימי שלו. בנקודה זו יש להזכיר את הצמיג הרחב שלו יש רק 2 דפנות צידיות, המחליפות 4 דפנות צידיות של הצמיג הכפול. המשמעות היא שיש מראש פחות מקורות שעשויים לגרום להתחממות של הצמיג.
חשוב מאוד להקפיד על מילוי קבוע ושיטתי של לחץ האוויר בהתאם להנחיות היצרן. אגב, את לחצי האוויר התיקניים ניתן לקבל אצל כל צמיגאי, ואין למלא לפי תחושה, או לפי הידוע מצמיג אחר. בכל הקשור לציי התובלה, השגחה על לחצי אוויר תיקניים היא משימה קלה, שאינה קשורה לסוג הצמיג. ניתן לבצע בקרה ותחזוקה שוטפת בצורה מיידית, ללא הוצאות נוספות. 

      

  הרשם עכשיו לקבלת עדכונים של 'רכב ותחבורה'
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך אחת לשבוע - במייל
 

 

דואר אלקטרוני

שם

   
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים