פרדוקס החלפים המקוריים

תאונות קטלניות נגרמות בעולם – וגם אצלנו בארץ - לא רק בשל כשל אנושי, אלא גם בשל כשל טכני. בתחקור התאונות ניתן להסיק על כשל טכני באמצעות התבוננות בחלקי החילוף. לא הכול מפנימים עובדה זאת.

דוד לוי, חברת לדיקו

ישראל נמצאת במקום ה-6 מתוך 24 מדינות המערב בדרוג ההרוגים על פי ק"מ נסועה, פי 2 יותר הרוגים מאשר בגרמניה שבה אין הגבלת מהירות בכבישים המהירים. במדד שיעור ההרוגים בקרב הולכי הרגל מכלל הרוגי תאונות הדרכים, אנו ניצבים במקום ה-2 בהפרש מזערי מפולין הנמצאת במקום הראשון, עם שיעור גבוה פי 2 מאשר בגרמניה ופי 3 מארה"ב. מבחינת שיעור הילדים הנהרגים בתאונות דרכים אנו נמצאים במקום הראשון, פי 2 מארה"ב ופי 4 מגרמניה. נתונים חמורים אלה מחייבים התייחסות רצינית לכל הגורמים האחראים לתאונות הדרכים – התשתיות, הגורם האנושי, וכן – בשיעור לא גבוה, אך משמעותי – כשל טכני.

חקר תאונות לקוי

במדינות המערב למעלה מ-80% מכלל התיקונים מתבצעים באמצעות חלפים מקוריים (OEM) ואחוז התאונות שנגרמות כתוצאה מכשל עומד כל כ-10%, ובחלק מהמקרים אף יותר. בישראל, לעומת זאת, רק 0.5% מכלל התאונות עם נפגעים בישראל נגרמות כתוצאה מכשל טכני - כך עפ"י נתוני ועדת שיינין משנת  2005.
 בשנת 2010 נמנו 31 תאונות אשר בהן נתגלו כשלים טכניים מתוך סה"כ 14,724 תאונות דרכים שדווחו. זהו נתון מפתיע,לאור העובדה ששיעור התיקונים בישראל באמצעות  חלפים מקורים (OEM) נמוך על פי ההערכות מ-50%. בגרמניה, למרות השימוש המזערי בחלפים גנריים (חיקויים), שיעור התאונות שאינן נובעות מטעויות אנוש נע בין 5% ל-7%. בארה"ב שיעור התאונות כתוצאה מכשל טכני נע בין 12% ל 13%. מהנתונים הללו ניתן היה להסיק לכאורה שככל שהשימוש בחלפים מקוריים (OEM) גדל, כך גדל הסיכוי לתאונות דרכים כתוצאה מכשל טכני. מסקנה פרדוקסאלית זו מחייבת התייחסות, מכיוון שהחלפים המקוריים (OEM) נבחנים במבחני תקינה מחמירים של הרשויות, ולעומת זאת החלקים הגנריים זהים בעיצובם לחלקים המקוריים, אך תכונותיהם נחותות יותר, מכיוון שהיצרנים אינם נדרשים לעבור בדיקות דקדקניות של הרשויות על גבי הרכבים. קרוב לוודאי שהנתונים המגיעים מחו"ל הם הנכונים, ואילו הנתון המתייחס לתאונות בישראל נמוך מהנתון האמיתי כתוצאה מחקר תאונות לקוי הממהר לשים את האשם על הגורם האנושי.

כשל טכני סיכון משמעותי

מניתוח תאונות הדרכים עם נפגעים כתוצאה מכשל טכני בגרמניה עולה שבכשליש מהמקרים מעורב רכב קל לעומת מעורבות של כשני שליש של רכב כבד. ברכב הכבד מערכת התאורה היא הגורם המוביל בין הכשלים הטכניים - 32% מהמקרים, 22% מהמקרים מקורם בבלמים, 10% מקורם בצמיגים ו3% במערכת ההיגוי. ברכב קל הגורם המוביל הוא כשל בצמיגים – כ-57% מהתאונות, כשל בלמים (9%), 6% מהמקרים מקורם במערכת ההיגוי ורק 4% נגרמים כתוצאה מכשל במערכת התאורה. מחקרים שנערכו בארה"ב מוכיחים שרוב תאונות הדרכים נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה ולא כתוצאה מכשל בתכנון הרכב או פגם בייצור הרכב (אם כי גם מקרים כאלה נתגלו). למרות שביחס לגורמי תאונות עם נפגעים אחוז התאונות כתוצאה מכשל טכני נמוך (נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול 43%, טעות בשיקול דעת הנהג כתוצאה מאיבוד ריכוז 24% והשפעות מזג האוויר, 20%), עדיין רואה המדינה בתאונות כתוצאה מכשל טכני סיכון משמעותי, ופועלת לצמצם את התופעה.

טכנולוגיה איכותית מפחיתה תאונות

הלשכה הפדראלית לסטטיסטיקה של גרמניה מראה כי ברכבים המצוידים במערכת ESP  חלה ירידה בשיעור של 42% במעורבות בתאונות דרכים חמורות שבהן מעורב רכב אחד. מחקר דומה, שנערך ע"י המנהל הלאומי לבטיחות בדרכים של הממשל האמריקאי (NHTSA), מאמת ממצאים אלה, ואף מראה תוצאות טובות יותר. המחקר של  הלשכה הפדראלית בגרמניה מוכיח שטכנולוגיה איכותית מפחית את מספר תאונות הדרכים. מסיבה זו תחקור תאונות בלתי מתפשר הכרחי כדי להפחית את תאונות הדרכים העתידיות. כמה הולכי רגל ניתן היה להציל על-ידי הפחתת מטר אחד בלבד ממרחק העצירה? חייהם של כמה ילדים יכול היו להינצל, אילו אחיזת הכביש ברכבים הפוגעים הייתה זהה לאחיזת הכביש שהייתה לרכב כשיצא משערי המפעל?

כיצד ניתן לבדוק כשל טכני?

לתאונות רבות יש יותר מגורם אחד ובמדינות רבות מונים עד 8 סיבות לתאונה. בתחקור התאונות ניתן להסיק על כשל טכני באמצעות התבוננות בחלק החילוף, כמתואר בדוגמאות הבאות :

א. מערכת בלמים שלא יכלה לחום שנוצר בזמן הבלימה וכשלה – ניתן להבחין בסדק על פני רפידת הבלמים, סדק על פני צלחת הבלם, אובאליות צלחת הבלם וכד'.
ב. ניתן לבדוק את תקינות עובי צלחת הבלם ואת תקינות עובי רפידת הבלם.
ג. ניתן לזהות אחיזת כביש לקויה על-ידי בלאי צמיג לא אחיד.
ד. ניתן לבדוק האם החלק מזויף.
ה. ניתן לבדוק על פי סימון החלק את היצרן, החלק, ארץ היצור וכד'.
ו. ניתן לבדוק עמידה בתקנים כגון תקן R90 לרפידות בלם, תקןECE R37  לנורות הלוגן, תקן ECE 99 לנורות קסנון וכד'.
ז. ניתן לבדוק אם הרכב טופל באופן שוטף במוסך מורשה ולא במוסך פיראטי.

מדיניות Recall  משלנו

במקרה של תאונת דרכים אשר מתחקורה עולה כשל טכני הנובע מחלק חילוף שכשל, או שנתגלה בה חלק שאינו עומד בתקן או שאינו מסומן כחוק, יחויב יבואן החלק לבצע קריאה לתיקון (Recall). על היבואן יהיה להסיר את החלק שכשל מכל המדפים ולשאת בכל ההוצאות והנזקים. יצרני הרכב יזמו עשרות קריאות שירות כתוצאה מתחקירי תאונות דרכים שכולם אירעו בחו"ל.
בארץ קריאת שירות כתוצאה ממציאת לקויי בחלק חילוף הנו מאורע נדיר מאוד, אם בכלל.

מוחשיות הקשר שבין התיקון לבטיחות

דניאל כהנמן ועמוס טברסקי, זוכי פרס נובל לכלכלה לשנת 2002, הוכיחו בניסוייהם שאנשים מחליטים החלטות שונות על פי האופן שבו אפשרויות הבחירה מנוסחות. ככל שההסבר לגבי הקשר בין תיקון הרכב לבין בטיחות יהיה מוחשי יותר, כך יפחת השימוש בחלפים גנריים והתיקון במוסכים פיראטים. במדינות שבהן שיעור תאונות הדרכים הנובע מכשלים טכניים גבוה יותר, גבוה יותר באופן פרדוקסאלי גם השימוש בחלפים מקוריים (OEM). הסיבה לשיעור הגבוה, כפי שכבר ציינו, נובעת ככל הנראה מהאיכות הטכנית של חקר התאונות על-ידי הרשויות, המרתיעה את משווקי החלפים הנחותים ואת המוסכים הפיראטיים. במדינות אשר בהן לא מתרשלים ובודקים בדקדקנות את ההיסטורית התחזוקה של הרכב ואת החלפים אשר הותקנו בו, יוצא שאחוז התאונות כתוצאה מכשל טכני אכן גבוה.
במדינות כאלה, שבהן הרשויות לא מסתפקות בלהטיל את האשם על הגורם האנושי בלבד, נוהגים בעלי הרכב ובעלי עניין בענף הרכב באופן רציונאלי בעת קבלת החלטות על אופן תחזוקת הרכב. יבואני החלפים שוקלים היטב את צעדיהם לפני שהם שולחים, לדוגמה, צלחת בלם לבית יציקה בחו"ל, למרות שאין לו כל מושג מהם כוחות הבלימה הדרושים לרכב אשר עבורו עליו לצקת את צלחת הבלם. הדרישה היחידה המוצבת לבית היציקה הוא המחיר אותו הגדיר יבואן החלפים, ועל פיו הוא רוקח את הסגסוגת אשר ממנה ייצר את אותה צלחת בלם. עלותה של צלחת בלם כזו עשויה להיות 47 ₪ ליבואן, לדוגמה - שליש ממחיר עלות צלחת בלם מתוצרת  OEM. 

בשורה התחתונה

הגורם האנושי הוא גורם מכריע בכל תחומי החיים וגם בשיקולי תחזוקת הרכב. חקירת תאונות נכונה לא תמהר להטיל את האחריות על הגורם האנושי בלבד, שמטבעו הוא טועה, ותתמקד גם בשאלה האם הגורם הטכני יכול היה למנוע את התאונה, או לפחות להפחית את נזקיה, ותסייע בכך לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לעמוד ביעדיה להפחתת מספר ההרוגים בתאונות דרכים אל מתחת ל-300 החל משנת  2015.


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים