חיל האוויר: הצלחה ביישום 'נוהל 6'

שרות רכב ותחבורה 


לפני מספר שנים נכנס לתוקף "נוהל 6", שמחייב את ציי הרכב לפרסם מספר טלפון בחלקו האחורי של הרכב, וזאת לצורך דיווח על נהגים שעברו עבירות תנועה. 'נוהל 6' מחייב רכב חברה לשאת בחלקו האחורי מדבקה המכילה מספר טלפון להתקשרות. כל אחד יכול להתקשר למספר זה, בעיקר לצורך דיווח על עבירת תנועה אותה עבר לכאורה נהג המכונית ו/או על התנהגות מסוכנת. לחלופין, עובר האורח יכול דווקא לשבח את הנהג על התנהגות אדיבה וזהירה. יש להדגיש כי הוראת הנוהל חלה למעשה על כל ציי הרכב שבהם חייב להיות (עפ"י חוק) קצין בטיחות.
המטרה של הנוהל הייתה בראש ובראשונה להסיר את 'האנונימיות' של נהג הרכב. לצורך כך, חוייבו קציני הבטיחות עפ"י נוהל 6 להדביק מדבקה על אחורי של הרכב ובו מספר טלפון של קצין הבטיחות או של מוקד מידע שאמורים לקבל את הדיווחים מציבור הנהגים. למדבקה הזאת אמורים היו להיות מספר אפקטים בעלי השלכות בטיחותיות. האפקט הראשון טמון בעצם הדבקת המדבקה על הרכב. המדבקה גורמת לכך שהנהג אינו 'אנונימי' יותר. משיחות עם נהגים בציי רכב התברר שעצם העובדה שהנהג יודע שהמדבקה מודבקת לאחוריו של הרכב - יש לכך השפעה מיידית לטובה על אופן הנהיגה של אותו נהג.
האפקט השני קשור להבנת הגורם האנושי. המידע הנצבר על הנהג מקנה לקצין הבטיחות את היכולת לאתר את הנהגים 'הבעייתיים', להבין את נקודות התורפה שלהם ולטפל בהן מבעוד מועד. במחקרים שנעשו בנושא זה כי לסבירות להיתפס על עבירת תנועה יש השפעה גדולה בהרבה מגובה הקנס שיוטל על העבריין, כמו כן, נהג שעובר עבירות תנועה מעורב יותר בתאונות דרכים. במקביל לכך, המידע מאפשר להתמודד עם אירועי "כמעט תאונה". ההנחה היא שעדיף לטפל באירועים בטיחותיים - התנהגותיים שכמעט וגרמו לתאונה מאשר בתאונות שכבר התרחשו. הנוהל היה אמור לעודד נהגים לדווח על עבירות, ולהביא בכך לנהיגה שקולה יותר של בעלי רכב חברה. יש לציין כי מלבד חובת פרסום מספר טלפון לפניות, הנוהל מחייב את החברות לעקוב אחר התלונות הטלפוניות.
 
התמחות באיסוף מידע ועיבודו
 
יישום נוהל 6 אומנם אינו מחייב עבודה עם חברה חיצונית שתאסוף ותעבד את המידע, אולם בפועל יש לחברות הללו יתרונות לא מבוטלים. בניסוי מרתק שנערך לאחרונה ע"י ד"ר יואב סנטו בשישה בסיסים של חיל האוויר נמצאו מספר ממצאים מאלפים הקשורים לאיכות יישום הנוהל. בראש ובראשונה חשוב לציין שבכל הבסיסים של חיל האוויר מיושם נוהל 6, כעדות לחשיבותו ולתרומתו הבטיחותית. במסגרת המחקר בוצעה השוואה בין 3 בסיסים שבהם המדווח הופנה למענה קולי, כלומר לתיבה קולית להשארת הודעות, לבין  3 בסיסים אחרים שבהם הייתה מעורבת חברה המפעילה מוקד אנושי 24 שעות ביממה, עם מאגר מידע ממוחשב שממנו יכול קצין הבטיחות לדלות מידע מנותח, לעקוב אחר אירועים ואחר נהגים, ולמצות בצורה אפקטיבית יותר את המידע שהתקבל.
הממצא הראשון והבולט מכל הוא שלבסיסים שנעזרו בחברה חיצונית המספקת מענה האנושי זמין מגיעים יותר דיווחים. אחת הסיבות לכך טמונה באפשרות להיעזר במספר טלפון מקוצר המותאם לכל רשתות הסלולרי (באמצעות כוכבית). מוקד הדיווח פועל 24 שעות בימה, ובו מתקבלים הדיווחים מהציבור.
פרט לזמינות, המידע מוקלד מיידית במסוף המחשב. הפרטים הללו כוללים מידע פיזי (תאריך, שעה, מקום ההתרחשות, מספר הרכב), ותאור מילולי של מהות הדיווח.
דורון רגב, מנכ"ל חברת 'תנועה-נט' (חברה המספקת מוקד מידע מאוייש ומערכת ניהול מקוונת לטיפול במידע) מדגיש שמוקד הדיווח הוא רק חלק קטן 'מהטיפול' שניתן לדיווח. התוכנה הייחודית שפותחה בחברה מאפשרת לאסוף מידע על הנהגים, כל הזמן, וכך לאתר דפוסי התנהגות בעייתיים. קצין הבטיחות יכול להיכנס למערכת המקוונת (בהתאם להרשאה וסיסמא ייחודית שידועים רק לו), לקבל בזמנו הפנוי את כל הדיווחים, לעבור עליהם, ולטפל בהם. מתכנני המערכת פיתחו אותה כך שניתן יהיה לוודא של דיווח יטופל וקצין הבטיחות נדרש לסגור כל דיווח ודיווח לגופו. קצין הבטיחות יכול לקבל מידע מעובד לפי פרמטרים שונים (בהתאם לצרכיו), וכל זאת בלחיצת כפתור במחשב שבמשרדו הממוזג. הוא יכול להוסיף גם מידע שמגיע אליו (כגון דוחות תנועה ותאונות שביצע הנהג), כך שהמידע יהיה מלא ככל האפשר. איסוף המידע הוא מלא ושיטתי, ונפרס לאורך תקופה ארוכה. המשמעות היא שניתן לאתר דפוס התנהגות בעייתי של הנהג, ולנסות להתמודד עימן בדרכים שונות (החל משיחה וכלה בצעדים חמורים יותר), כשהיעד הוא הפחתת עבירות התנועה ומספר המקרים המסתיימים ב'כמעט תאונה'. המציאות מוכיחה שאיסוף האינפורמציה השיטתי גורם במישרין לשינוי ההתנהגות של הנהגים בכבישים.
לריבוי הדיווחים במוקד המאוייש יש יתרונות נוספים. ד"ר חואב סנטו מציין שקיים מתאם שלילי בולט בין מספר הדיווחים לבין מספר תאונות הדרכים בפועל. במילים אחרות: המחקר ההשוואתי בבסיסי חיל האוויר מוכיח שריבוי הדיווחים מפחית את מספר התאונות, ולהפך.  לכך יש משמעות רבה הן בטיפול בנפגעים, הן בעלות התיקונים והן באבדן ימי עבודה.

תוצאות מהשטח
 
בחברת תנועה-נט טוענים כי בידיהם אישורים של חברת ביטוח על תוצאות ההפעלה של התכנית בציי רכב שונים. מדובר בירידה בשיעור של 47% במעורבות בתאונות ו- 30% בדוחות תנועה. בתקופה המדווחת (שנה) לא הופעלו אמצעים נוספים כמו הדרכה, ענישה וכדומה. התכנית מופעלת כבר כ- 20 שנה בעולם הרחב ואף מסובסדת על ידי חברות ביטוח רבות מסיבות ברורות.
בחברה טוענים כי העלות הכספית שכרוכה בהפעלת נוהל 6 זניחה לעומת כל אמצעי אחר שקיים בשוק (אמצעים אלקטרוניים, הדרכה וכדומה). מעבר לכך, מנהל צי רכב שבוחר לעבוד עם חברה חיצונית שמפעילה מוקד מידע ייעודי נהנה כיום ממערך ניהול מידע מלא ומקוון, במחיר זניח. במהלך השנתיים האחרונות העלות החודשית לרכב ירדה משמעותית, וכיום מדובר בעלות שבין 2.5 ל- 3.5 שקלים לחודש (למשאיות אוטובוסים העלות מעט גבוהה יותר), וזאת כתלות בגודל החברה ומאפייני צי הרכב שלה.

מנכ"ל חברת התחבורה הציבורית  קוים, דרור בריל, מאמין כי בטיחותם של הנוסעים תלויה בעיקר בגורם האנושי. בהתאם בנה מערך בטיחותי משולש שקודקודיו הם חברת מוקד הבטיחות תנועה נט, פניות הצבור ומערכת טכנולוגית מתקדמת. השלוב הטכנולוגי-אנושי הוא לדבריו, הפתרון המיטבי.
כדי להגיע למעקב מושלם אחר המתרחש בכביש ונהיגת נציגיה של החברה המחזיקים בהגה ומשרתים את הצבור. "הסטטיסטיקה המצטברת והולכת במערכת הנתונים המתקדמת משפרת את דיוק התמונה", הוא אומר בהדגישו את שלושת קדקודי מערכת המעקב. "נהג שקיבל שלוש הערות של תנועה נט, שלוש תלונות מנוסעים או שלוש תלונות מצד המערכת הטכנולוגית - עולה מיד לועדת משמעת".
משנשאל בריל, לאיזה פן במעקב ניתן המשקל הרב ביותר, הוא משיב ללא היסוס:
"לפניות הצבור" בשני הערוצים, הישיר ודרך  תנועה נט, וזאת, "כי אנחנו
חברה שמעניקה שירות ומכונה אינה מסוגלת למדוד שירות על פי מדדי אדיבות
וכדומה. אנחנו נותנים יתר משקל לציבור והמערכות הטכנולוגיות משלימות את
זה".
על מערכת הניטור הממוקד של  תנועה נט הוא מספר, בהקשר זה, כי לאחר שהוכנסה לשמוש בקוים לפני כשנה וחצי, "היא תופסת אצלנו מקום מרכזי". לדבריו, "כל תלונה שמתקבלת מתנועה נט מופיעה במחשבים והטלפונים הניידים של כל מנהלינו הנוגעים בדבר ושל קצין הבטיחות שלנו בזמן אמת. באמצעות המערכת מקבלים נהגי החברה משוב מידי ובשעות פעילותו של מוקד פניות הצבור שלנו בין 7 בבוקר ל-7 בערב, הנהג מקבל את הדיווח בתוך 7 דקות מרגע קליטתו. "המוקד מדבר איתו בטלפון ומבקש תגובתו לתלונה לאלתר", הוא אומר. בדוגמה ששלף מהמחשב ביקשה מוקדנית מנהג להגיב על דיווח מלפני 120 שניות בלבד, על כך שלא נכנס כדרישת החוק למפרץ חניה. "הכל מתבצע אונליין ומיידית", הוא מטעים. לגבי הדיווחים המתקבלים באמצעות הקו המקוצר 3663* של תנועה נט הוא קובע כי "הם אמינים בצורה בלתי רגילה. אם מישהו מחליט להתקשר - יש לו בדרך כלל סיבה טובה לכך".

להפוך את הנוהל לתקנה
 
'נוהל 6' היה, ובינתיים נותר, נוהל. המשמעות המעשית היא שהפעלת הנוהל ויישומו נותרו לשיקולו של קצין הבטיחות, ואין ענישה הקבועה בחוק כנגד אי-יישום הנוהל. הפעלה בקנה מידה רחב יותר של הנוהל תחייב את משרד התחבורה לחוקק תקנה מתאימה, פעולה שצפויה להיתקל במתנגדים רבים.
בעיה תפעולית נוספת קשורה למדבקה עצמה. כידוע, נהגים לא אוהבים שמוסרים עליהם מידע שלילי, ועוד לקצין הבטיחות של החברה. מכיוון שכך, נהגים רבים נוטים להסיר את המדבקה לאחר שהודבקה, וכך לחזור לאנונימיות השלווה והמוכרת. בנקודה זאת חייב להיכנס לתמונה קצין הבטיחות, כשתפקידו הוא לאכוף את הנוהל , הווה אומר לוודא שהמדבקה אכן מודבקת. כאן כבר נדרש לראות את הרכב (ולעיתים רבות מדובר ברכבים של חברת ליסינג הפזורים ברחבי הארץ), ולנקוט בצעדים כנגד הנהגים שהסירו את המדבקה.
כמובן שתקנת תעבורה מחייבת תיצור מודעות רחבה יותר לנושא וכן תקנה אפשרות לאכיפה וענישה מרתיעים.
יחד עם זאת, הבעיה הגדולה מכל היא הטיפול באינפורמציה. הדיווחים זורמים 24 שעות ביממה, ויש צורך במענה, בטיפול, בניתוח הממצאים שנאספו על פני זמן, וכמובן שגם בשיחות ובירורים עם הנהגים הסוררים. בסופו של דבר יש גם צורך ברישומים אדמיניסטרטיביים מעיקים, כולל דיווח לגף קציני בטיחות.
קציני בטיחות רבים חוששים מתוספת העבודה שעלולה להיווצר עקב הפעלת התכנית. המציאות מוכיחה כי ההפך הוא הנכון. בפועל, קציני הבטיחות שהפעילו את התכנית דווקא חסכו לעצמם עבודה, והפנו את המשאבים שלהם לטיפול בטיחותי בגורם האנושי במקום לטפל בתאונות שכבר קרו (מוסכים, ביטוח, עורכי דין וכדומה). 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים