הליסינג ושיברו

 

ענף הליסינג הישראלי סופג בשבועות האחרונים אין ספור זעזועים, והקריסה של חלק מהחברות הפעילות בענף היא ככל הראה בלתי נמנעת.
 
את המהלומה הראשונה הנחית לפני מספר חודשים משרד האוצר. הרפורמה בענף הליסינג פירושה ייקור מהיר של העלות לעובד, הווה אומר שהעובד מחוייב בשווי שימוש גבוה יותר. העלות הזאת, במיוחד בתקופה של האטה כלכלית תגרום לעובדים רבים יותר למצוא פתרון אלטרנטיבי לרכב הליסינג היקר.
גם הצניחה במחיר הדלק מקטינה את אטרקטיביות הליסינג, וזאת כאשר חברות רבות מימנו את את הוצאות הדלק של העובדים. כעת, כשמחיר הדלק נמוך, האטרקטיביות של רכב הליסינג על הפרטי פחתה במידה משמעותית.
 
בכך רק התחילו הצרות של חברות הליסינג. משבר האשראי הנוכחי גרם לבעיה חמורה שבעתיים בענף. חלק נכבד מאוד מפעילותן של החברות הפעילות בענף מבוסס על מינוף גבוה, הווה אומר על הון עצמי נמוך והלוואות אדירות למימון צי הרכב שהוחכר לחברות. הבעיה היא שכיום משבר האשראי בשיאו. האפשרות לגייס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב פשוט לא קיים, והאפשרות האלטרנטיבית לגיוס ההון דרך הבנקים היא לא מציאותית. אף בנק לא מעוניין להוות את המשענת לחברת הליסינג, ולהתחיל לרדוף ולתחזק אלפי רכבים – אם וכאשר חברת הליסינג תקרוס. די לציין את 'הצרה' שאליה נקלע בנק הפועלים בעקבות הקשיים שאליה נקלעה חברת הליסינג דורנט. מדובר בחברה קטנה יחסית שבבעותה היו רק 4,000 כלי רכב, חברה שאינה ממוקמת בעשיריה הראשונה של הענף (מבחינת נתח שוק). דורנט נותרה בערוב ימיה חייבת כמאה מיליון שקל בקירוב לבנק הפועלים (ולא רק לו), והאחרון אולי ידרש להתחיל ולרדוף אחרי 1000 רכבים ששועבדו לטובתו, ואשר נמצאים בידי הלקוחות. חלקם, אגב, לקוחות הבנק. יש להניח שחלקם יפסיקו להיות לקוחות הבנק אם תיגזל מהם המכונית שברשותם. בכל מקרה, הדימוי של הבנק לא צפוי לצאת נשכר מעיקול הרכבים הללו.
אם נודה על האמת, בימים של האטה כלכלית חריפה (שגם סופה לא נראה באופק), החכירה של רכב ליסינג חדש נראית קצת בעייתית. בחברות היי-טק רבות, שהן הלקוחות הגדולים של הליסינג, יש בימים אלה מסע של קיצוצי שכר, הפחתת שעות עבודה ופיטורים. במצב עניינים שכזה כל התחייבות כספית וחוזה חכירה חדש נבחנים בשבע עיניים, והעסקאות החדשות מטבע הדברים מתמעטות מאוד.
 
הקריסות שבפתח
 
הבעיה העיקרית כיום שייכת לאותן חברות ליסינג שנטלו הלוואות גדולות, בעיקר כנגד הנפקת אגרות חוב, אינן יכולות לפרוע את ההלוואה שנטלו. פעילותן של חברות הליסינג מבוססת על היכולת לגייס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי באופן שוטף. מחנק האשראי פירושו שחברות הליסינג פשוט אינן יכולות לגייס אשראי זה, ואינן יכולות להמשיך לנהל את עסקיהן.
כך, לדוגמא, החברה הבולטת בענף, 'שלמה אחזקות' (מבית מטבחו המאוחד של שלמה שמלצר), היא חבר עתירת הלוואות. מדובר בחברה העוסקת בהשכרת והחכרת כלי רכב, כאשר בסוף הרבעון השני הסתכמו ההתחייבויות שלה ב-5.4 מיליארד שקל, או 90% מהמאזן שלה. ההתחייבויות כלפי בעלי האג"ח מהוות חלק קטן מההתחייבויות האלה, ומאז אוגוסט שווי השוק של התחייבויות בגין סדרה ז' (לדוגמא) צלל בכ-60%. במילים אחרות: שוק ההון הישראלי אינו מעניק סיכוי קטן בלבד לכך שאגרות החוב (קרן וריבית) תשולמנה ע"י החברה.
המצב העגום הה מאפיין בפועל את מרבית הפעילות בענף, וזאת כאמור מטעמים של מינוף גבוה. כך, לדוגמא, אלבר חייבת לבעלי איגרות החוב תשלומי קרן וריבית בסכום מצטבר של 615 מיליון שקל, שמתוכם 288 מיליון שקל היא צריכה לפרוע עד סוף 2010. האג"ח שהנפיקה, למשך חיים ממוצע של שנתיים עד שנתיים וחצי, נסחרות בתשואות של 40% המעידות על ספקות בנוגע להחזר מלא של החוב.
המצב באגרות החוב של 'דן רכב' מעט יותר טוב, לפחות בעיני המשקיעים. האגרות הללו נסחרות כיום בתשואה שנתית לפדיון של מעל 20% לשנה. המשמעות המעשית היא שמחזיקי אגרות החוב אינם מאמינים שיראו את כספם (המלא) בחזרה. ברור לחלוטין שחלק מהחברות ינסו להגיע להסדרי פריסת חובות עם המשקיעים, למכירת נכסים, ואולי גם לנסיון לבצע 'תספורת' לחלק מהחובות. ברור לחלוטין שחברות רבות מהענף פשוק תקרוסנה ותחדלנה להתקיים, ומצבת כלי הרכב שלהם תועבר לנושים או תימכר לחברה אחרת. כדאי להזכיר שגם יורופקאר הבינלאומית מחפשת כיום חברה שתיטול את הזיכיון הבינלאומי של המותג, וזאת ממטיס קפיטל. נציגי החברה ביקרו לאחרונה בארץ ונועדו בנושא עם מספר חברות מובילות.
 
מחנק האשראי פירושו, כאמור, שהחברות אינן יכולות 'לגלגל' חובות שמועד פירעונן קרוב. המקור היחיד להלוואות הוא בימים אלה הבנקים, והללו זהירים מאוד בהענקת הלוואות. ההלוואות שניתנות בכל זאת מוענקות רק לאחר שהלווה משעבד ביטחונות טובים, לאחר שהבנק השתכנע שיכולת הפירעון סבירה בעיניו, ובריבית גבוהה. כשבנק בא לבחון את מאפייניה של חברת הליסינג השכיחה בענף הוא פשוט לא יעניק לה הלוואה. בחינה מדוקדקת פשוט תחשוף את כל הבעיות שמצויינות בכתבה זו, כשהתוצאה היא אמירת 'לא' גורפת לבקשת ההלוואה.
מעבר לכך, גם אם חברת ליסינג כלשהי הצליחה לשכנע את הבנק להעניק לה הלוואה, הרי שתנאי ההלוואה יהיו דרקוניים, כלומר לא ישימים לביצוע. משבר האשראי גרם לעליה דרמטית בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות, וזאת מחשש שרבות מהן לא תשרודנה את ההאטה הכלכלית שבפתח. חברה שמעוניינת בהלוואה נדרשת לפיכך לשלם ריבית גבוהה ביותר עבור 'הזכות' לקבל הלוואה. בנק ישראל אומנם הפחית בחודשים האחרונים את הריבית במשק, אולם זו האחרונה כמעט ואינה 'מגולגלת' לזכותם של החברות המעויינות באשראי. התוצאה בשטח היא שחברה הלווה כספים נדרשת לשלם ריבית גבוהה מאוד, שגורמת לזינוק בהוצאות המימון, ובסופו של דבר גם לסכנת קריסה כתוצאה מריבית הנשך.
 
 
עצירת המכירות
 
בכך לא תמו הצרות של חברות הליסינג. נתח נכבד מהרווחים של חברות הליסינג מקורו במחיר הרכישה הנמוך של הרכב, בהשוואה למחיר שבו הוא נמכר ללקוח הפרטי. הפרש המחיר הגבוה, שמגיע לעיתים ליותר מעשרים אחוזים, מאפשר לחברות הליסינג למכור את הרכב בתום שירותו (לרוב שלוש שנים), וזאת במחיר גבוה. כאן נכנסת לתמונה נקודה נוספת, כואבת לא פחות, שקשורה למצב הכלכלי בארץ.
ההאטה הכניסה את צרכנים רבים מאוד למצב של 'הקפאה', כלומר עצירת רכישת רכבים, וזאת עד להתבהרות המצב הכלכלי. עצירת המכירות משפיעה מאוד בשבועות האחרונים על ענף הליסינג. המגרשים מוצפים בכלי רכב, והלקוחות שאמורים היו לרכוש את הרכבים הללו פשוט נעלמו מהשטח. לכך יש שתי השלכות חשובות: הראשון והחשוב שבהם הוא שהיצע העצום של כלי הרכב גורם לנפילת מחירים בשוק המשומשות, כשחברות הליסינג לא תמחרו זאת בצורה נכונה בעת החכירה הראשונה. ההפסד במכירת המשומשות, כשמדובר באלפי כלי רכב, פירושו הפסד עצום לחברות הליסינג, שגם כך הפרוטה אינה מצויה בכיסם. אם לא די בכך, ההצפה של מגרשי הרכב והיעדר הקונים גורם לכך שכלי רכב נותרים מיותמים במגרשים לאורך שבועות ארוכים, ובימים של נפילת ערך יומית יש לכך חשיבות כלכלית לא מבוטלת.
חשוב לציין שהתפעול הרווחי של חברות הליסינג מבוסס על מכירות שוטפות. עצירת המכירות גודעת את מקור החמצן, וזאת כאשר הן במקביל נדרשות לשאת בהוצאות גבוהות של מימון, כוח אדם, מגרשים ועוד.
 
 
עדכון מחירי המשומשות
 
ההיצע הגדול של כלי הרכב המשומשים גרם לכך שבחודשים האחרונים עודכנו מחירי המשומשות כלפי מטה, וזאת בשיעורים נכבדים שהשוק לא היה מורגל בהם עד כה. מדובר בהפחתת מחיר שנעה לרוב בין 15 ל- 20 אחוז, וזאת בפרק זמן של חודשיים-שלושה. גם כאן חשוב לציין שמדובר 'במחיר מחירון' שהוא מעין רף עליון לרכב נקי המתוחזק היטב. כמובן שגם הההפחתה הרשמית במחיר המחירון תרמה רבות לירידה במחיר המכירה של חברות הליסינג, ולאובדן הכנסות משמעותי.
אם לא די בכל אילו, הרי שגם חברות הליסינג נפגעו מההטבות שניתנו להן במעמד הקניה. הירידה בהזמנות לליסינג יצרה מצב חדש שבו יבואני הרכב 'תקועים' עם רבבות רכבים שלא נמכרו. בכדי להיפטר מהרכבים הללו, חלק מהיבואנים יצאו במבצעי מכירות אגרסיביים שמהותם הפחתת המחיר ללקוח הפרטי. כמובן שההנחה שניתנת לו מקזזת רבות מהיתרון שיש לחברות הליסינג במחיר הרכישה של הרכב החדש. בסיכומו של דבר המשוואה החדשה מלמדת ששולי הרווח של חברות הליסינג נשחק הן בעת רכישת הרכב החדש והן במכירת הרכב המשומש, וכך הן נפגעות פעמיים.
 
סיכום עגום
 
העדנה שאותה ידע ענף הליסינג בשנים האחרונות עתידה לחלוף מהעולם. מרבית הכלכלנים סבורים שתקופץ ההאטה שלפנינו תהיה ארוכה יחסית, וההתאוששות בישראל לא תתחיל לפני המחצית השניה של 2010. במצב עניינים שכזה אין ספק שהרבה מאוד חברות ליסינג יעלמו מהשוק. רק החברות הגדולות והחזקות תוכלנה לעבור את מסלול המכשולים המפרך שמתהווה בשטח ולשרוד את התקופה הכלכלית הקשה. יחד עם זאת, לא הכל שחור. ענף הליסינג עתיד לחזור לממדים שפויים, כלומר למצב שהיה בתחילת העשור. במהלך השנים האחרונות נוצר מצב אבסורדי (בעידוד השלטונות שיצרוו עיוותי מס לטובת הליסינג), שבו 70% מהרכבים מגיעים מענף הליסינג, והיתרה נמכרים לשוק הפרטי. כמובן שהלקוחות הפרטיים הם אלה שמימנו את כשהאחרון מכתיב את המחירים ליבואנים, למוסכים, ואף בשוק המשומשות. ירידת קרנו של הליסינג משמעו הפחתת הסבסוד הצולב, שבו הלקוח הפרטי מסבסד את ההנחות המפליגות הניתנות לרכבי הליסינג. גם ענף המוסכים מיחל מזה זמן רב להיחלשותו של ענף הליסינג, וזאת כשהאחרונים מתקנים את רכביהם במוסכי שרות שלהם, או לחלופין מחייבים את המוסך לעבוד בתנאי הפסד (מחירון נמוך מאוד לשעת עבודה וצמצום מהותי ברווח על החלפים). ברור לחלוטין שרווחי המוסכים יעלו כשהם יעבדו מול הלקוחות הפרטיים, והענף צפוי להתאושש קמעה משנות השפל הארוכות.
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים