השוטרים עצרו את הנהג על החזקת סכין

וכלל לא הבחינו כי הוא סובל מפיגור שכלי קלמה יותר מסוכן לציבור? אדם המחזיק סכין בתא המטען של רכבו, או שוטרים שלא מבחינים באיש הסובל מפיגור שכלי כשפוגשים בו, ומנהלים נגדו הליך פלילי מן השורה, בהתעלם מכך שהחשוד כלל לא מבין מה עשה ועל מה הוא מואשם?
"המקרה שבנדון מהווה דוגמה מובהקת לאטימות גורמי התביעה בעת הגשת כתבי אישום, תוך עצימת עיניים לנאשם העומד לדין", אומר עו"ד ניר יסלוביץ, שייצג את הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית במחוז הצפון.
למרות שהמשטרה התעקשה להגיש כתב אישום נגד האיש שברכבו נמצאה הסכין, וחרף כך שהנאשם כשיר לעמוד לדין, הצליח בסופו של דבר עו"ד יסלוביץ' להגיע עם הפרקליטות להסדר טיעון, שאושר על ידי בית המשפט, ושבמסגרתו נגזר על הנאשם מאסר על תנאי בלבד.

זה התחיל לפני כשנתיים (פברואר 2010), כאשר שוטרי סיור שסיירו בלילה באזור התעשייה של בית שאן, גילו את י"ב, גבר כבן 50, ישן בתוך רכבו. השעה הייתה שלוש וחצי לפנות בוקר וי"ב לא הצליח להסביר את מעשיו לשוטרים, מלבד משפט די סתום שחזר עליו כמה פעמים: "אני מתרים לעצמי כספים".
בהתחשב בשעה, במקום ובהסבריו המבולבלים, השוטרים הגיעו למסקנה כי התנהגותו של י"ב מעוררת חשד וקיימת הצדקה מספקת לעריכת חיפוש נרחב ברכב. במהלך החיפוש התגלה סכין בתא המטען, מתחת לשטיח המכסה על הגלגל הרזרבי. כשנשאל על הסכין י"ב הסביר כי הוא מחזיק בה להגנה עצמית "במקרה ויותקף על ידי מישהו". תשובתו סיבכה עוד יותר את מצבו, הרי החזקת סכין "למטרה לא כשרה" מהווה עבירה פלילית. השוטרים עיכבו את י"ב והסיעו אותו לתחנת המשטרה לחקירה. 
מהדוח המשטרתי עולה כי י"ב כלל לא הבין את מהות העבירה בה הוא מואשם, כפי שמשתמע מתשובתו לשאלה על הסיבה לעיכובו: "עשיתי טעות, במקום שאני אישן במקום אחר ישנתי בודד". עם זאת, י"ב נחקר עוד באותו לילה על ידי חוקר משטרתי ומאוחר יותר הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום של נצרת, בגין החזקת סכין.


פגמים חמורים בחקירה
כאן נכנס לתמונה עו"ד ניר יסלוביץ, אשר דרש בטענות המקדמיות, לבטל כליל את כתב האישום נגד מרשו, עקב "פגמים חמורים שנפלו בעת החקירה שקדמו להגשת כתב האישום".
עו"ד יסלוביץ צירף לטענה תעודות רפואיות המוכיחות כי י"ב סובל מ"פיגור שכלי ושינויים בהתנהגות", אשר על כן מדובר באדם "שלקותו הנפשית מגבילה את יכולתו להיחקר ולמסור עדות". עו"ד יסלוביץ' הוסיף כי מתוך דוח המשטרה ניתן להבין כי השוטרים עצמם אמורים היו לזהות את לקותו הנפשית של י"ב, כפי שהתבטאה בשעה ובמקום הימצאו, ובעיקר מטיב התשובות המבולבלות שסיפק לשאלותיהם, על כן תמוה בעיניו, כיצד השוטרים שנכחו בזירת האירוע לא הבחינו כי עסקינן בנאשם הסובל  מפיגור שכלי.

 "השוטרים לא מינו חוקר מיוחד"
"מדובר  במקרה מקומם", אומר עו"ד יסלוביץ, "מפני שחרף העובדה שהוברר ככל הנראה לשוטרים כי הנאשם סובל מבעיה נפשית או מפיגור שכלי,  הם מצאו לנכון להמשיך ולחקור את הנאשם באמצעות חוקר רגיל, זאת כאשר בהתאם לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) התשס"ו 2005,  י"ב היה צריך להיחקר באמצעות חוקר מיוחד. על כן ביקש עו"ד יסלוביץ' לפסול את עדותו של י"ב שנלקחה לדבריו שלא כדין, ולא ליחס לה משקל.
עוד טען עו"ד יסלוביץ' כי עצם החיפוש במכוניתו של י"ב נעשה ללא כל הצדקה, מפני שבכדי לערוך חיפוש ברכבו או בכליו של אדם, צריך שיהיה לשוטר "יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה בת מעצר". לדברי עו"ד יסלוביץ', במקרה המדובר לא התעורר כל חשד לעבירה, ועל כך מעיד גם דוח המשטרה. עוד מציין עו"ד יסלוביץ' שבמצב שנוצר, הסכמתו של י"ב לעצם ביצוע החיפוש "אין בה כדי להכשיר את השרץ". בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חיפוש שנערך ללא סמכות הינו בגדר "הטרדה", וכל חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיותו של הנחקר, ובכלל זה הסכין המדוברת, פסול מלשמש ראיה בבית המשפט.
לסיכום הטענות המקדמיות, טען עו"ד יסלוביץ' כי לנוכח מחדלי החקירה, הגשת כתב אישום נגד י"ב או המשך ניהול תהליך פלילי נגדו, עומדים בסתירה מהותית לעקרונות הצדק וההגינות המשפטית. עו"ד יסלוביץ' ציין עוד, כי לא מתקיים כל אינטרס ציבורי בהעמדת י"ב לדין, ועל כן יש לבטל את כתב האישום.

"אולי הוא באמת התרים כספים?"
בתגובת המדינה, שחתומה על ידי סגנית שלוחת התביעות במשטרת נצרת, נטען כי לא נפלו פגמים חמורים במהלך החקירה "ובוודאי שלא פגמים היורדים לשורשו של עניין ומחייבים את ביטול ההליך".
סגנית שלוחת התביעות במשטרת נצרת טוענת כי השוטרים שבדקו את י"ב לא התרשמו שהם עומדים מול אדם הסובל מפיגור שכלי, וגם לא הייתה להם סיבה לכך. לחיזוק טענה זו היא מציינת כי ברכב נמצאה קופסת פח ובה מטבעות רבים. נוכח הימצאותה של הקופסה, טענתו של י"ב שהוא "מתרים לעצמו כספים", לא נשמעה באוזני השוטרים תלושה מן המציאות.
סגנית שלוחת התביעות מדגישה כי לשוטרים בשטח לא היה שום אינדיקאטור שיצביע על לקותו של י"ב ועל כן לא נפלו פגמים מהותיים בניהול החקירה. היא גם לא התרשמה מהתעודות הרפואיות שצורפו לטענות המקדמיות, וטענה שאין מדובר בדעת מומחה אלא בתעודות רפואיות לצורך זיכוי מס ואישור לקבלת קצבת נכות. עו"ד יסלוביץ' מציין כי אותה תעודה שסגנית שלוחת התביעות מגדירה בדבריה כתעודה ש"אינה חוות מומחה", חתומה על ידי נוירולוג מומחה, אשר קבע כי י"ב סובל  מפיגור שכלי ושינויים בהתנהגות – וזאת באופן תמידי ולצמיתות.
סגנית שלוחת התביעות הוסיפה בתגובתה כי גם אם בית המשפט ישתכנע לאחר שמיעת העדויות שי"ב אכן סובל מפיגור שכלי, אין בכך כדי לפגוע בחוקיות החקירה, מפני שלפי שסעיף 14 לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), נקבע כי "אין בהוראת חוק זה כדי לפגוע בחוקיות החקירה, גם אם לא נעשתה על ידי חוקר מיוחד".
בנוגע לחוקיות החיפוש, טענה סגנית שלוחת התביעות כי בנסיבות המקרה, אכן התקיים יסוד סביר שהצדיק את חשדו של שוטר הסיור ואת החיפוש.
 
החקירה הסתיימה בהסדר טיעון
בית המשפט לא ביטל את כתב האישום והתיק הגיע לשלב ההוכחות, אולם אז הוצעה פשרה של הסדר טיעון. על פי הסדר הטיעון, י"ב הסכים להודות בעובדות כתב האישום, דהיינו בעבירה של החזקת סכין, ובתמורה התביעה ביקשה כי ייגזר עליו מאסר על תנאי בלבד.
וכך, שופט בית המשפט השלום של נצרת, נעמן אדריס, מצא את הנאשם "אשם על פי הודאתו בעבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה".
במסגרת הטיעונים לעונש, הציג עו"ד יסלוביץ' בפני בית המשפט את התעודות הרפואיות של י"ב, וציין בנוסף כי מהמיקום בו נמצאה הסכין, בתא המטען מתחת לשטיח המכסה על הגלגל הרזרבי, ניתן ללמוד כי היא לא הייתה נגישה לי"ב "לשימוש אלים כזה או אחר", לכן "נסיבות המצאות הסכין אינן מעידות על מסוכנות יתרה במקרה דנן. אני סבור כי ההסדר אכן משקף נכונה את האיזון הנכון בין המעשה לבין מצבו האישי של הנאשם", אמר  עו"ד יסלוביץ', והוסיף כי הסדר הטיעון מאזן נכונה בין נסיבות המעשה לבין נסיבות העושה.
השופט נעמן החליט בסופו של יום להקל בדינו של הנאשם ולכבד את הסדר הטיעון בעת גזר על י"ב אך ורק  6 חודשים של מאסר על תנאי, לתקופה של שנתיים על עבירה זהה.

עו"ד ניר יסלוביץ' עוסק רבות בדין הפלילי, ובייצוג נאשמים בפני בתי משפט בישראל.


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים