קליקAדיל איגוד המוסכים:  כללי "עשה ואל תעשה" למוסכים בנושא איכות הסביבה
רוצה לקנות משאית או מסחרית חדשה ולחסוך אלפי שקלים?
מלא פרטיך וקבל את
ההצעות המשתלמות ביותר!

משאיות

מסחריות
 

 
 


  שרות רכב ותחבורה


פקחי המשרד להגנת הסביבה מצאו לאחרונה כי אחד מכל חמישה מוסכים גורם לנזק סביבתי משמעותי ואינו ממלא אחר הוראות החוק.  לכן החליטו באיגוד המוסכים לזרז היום הוצאת מסמך לחברי האיגוד בנושא איכות הסביבה שתוכנן כבר מזה זמן מה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. המסמך מפרט סדרה של הוראות המומלצות על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתחום הטיפול בחומרים מסוכנים, זאת על מנת לסייע למוסכים במניעת זיהום של שפכים,מים וקרקע.
הנושאים המופיעים בהוראות שהופצו למוסכים נבדקים בביקורות שונות על ידי תאגידי המים החל מתחילת שנת 2012 והם כוללים: טיפול בשמן משומש, מסנני שמן משומשים, שטח העבודה והשפכים היוצאים ממנו, חומרי ניקוי הרצפה וניקוי השמן וריקון וניקוי מפרידי השמן.
כמו כן, על מנת להקל על המוסכים ביישום ההוראות, למסמך צורפה רשימת גורמים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול בשמנים משומשים  .
אריה אשד מנכ"ל האיגוד אמר כי: "על כל המוסכים לשמור על תחום איכות הסביבה. גם מוסכים שאינם חברים באיגוד, המעוניינים בקבלת ההנחיות, מוזמנים לפנות ישירות לאיגוד. זו איננה פריבילגיה רק של מוסכים חברי האיגוד. שמירה על הנושא הסביבתי באמצעות טיפול ותחזוקה נכונים של סביבת העבודה  היא חובה של כל המוסכים בארץ לתועלת כלל  הציבור, איגוד המוסכים יתמוך ויסייע  בעד כל מה שתורם לשיפור איכות הסביבה"
לדברי רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "לצערי, המוסכים שנמצאו מזהמים פעלו מחוסר במידע ומאי קיומן של הנחיות ברורות וחד משמעיות בנושא ואנו התרענו על כך כבר לפני זמן רב בפני הרשויות השונות המטפלות באיכות הסביבה. כבר מזמן חברנו לשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בכדי לנסח הוראות ברורות בנושא. כיון שלא קיים גורם שהוציא הנחיות כאלה בצורה ברורה ומסודרת בעבר, ניסחנו את ההנחיות בעזרת יועצים לאיכות הסביבה והתהליך לקח זמן. אנחנו לא מפעלים מזהמים, להיפך - אנחנו שומרים על איכות הסביבה והחיים על ידי מניעת זיהום שמגיע מהרכבים."

הנחיות נושאי איכות הסביבה למוסכים 
על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה  מובאת סדרה של הוראות המומלצת לתחום הטיפול בחומרים מסוכנים.
שמירה והקפדה על הנחיות אלה תסייע למוסך במניעת זיהום המתבקש על ידי המשרד להגנת הסביבה של שפכים/מים /קרקע.

שמן משומש

1. המוסך חייב להציב מיתקן לאיסוף שמן משומש בקיבולת של לפחות 200 ליטר.
על המיכל להיות אטום לשמן וסגור באופן שיצמצם את אידוי השמן לאוויר. המיכל יוצב מעל הקרקע על גבי  משטח בצורת אמבטיה ללא יציאה העשוי מחומר בלתי מחלחל שימנע פליטות שמן במקרה של נזילות מהמיתקן.
2. קיימת חובה לאחסן את כל השמן המשומש לסוגיו השונים (מנוע,הידראולי,גיר)  במיתקן זה.
3. הוצאת השמן ממיתקן האיסוף יתבצע רק באמצעות חברה לאיסוף שמן משומש בעלת אישור של המשרד להגנת הסביבה לעיסוק זה.
4. מוסך יקבל מהחברה לאיסוף השמן המשומש קבלה על כל איסוף שמן משומש, עם פרטים על התאריך וכמות השמן הנאסף.
5. המוסך ישמור על הקבלות של החברות לאיסוף שמן לתקופה של שלוש שנים לפחות.

מסנני שמן משומשים

6. חובה להציב מיתקן או חביות או מיכל אחר לאיסוף מסנני שמן משומשים. המיתקן חייב להיות אטום לשמן וסגור באופן שיצמצם את אידוי השמן לאוויר.
7. חובה לאחסן את כל מסנני השמן המשומשים במיתקן זה.
8. המוסך יוציא מסנני שמן מהמיתקן הנ"ל רק באמצעות חברה לאיסוף מסנני שמן משומשים בעלת אישור של המשרד להגנת הסביבה לעיסוק זה, ויקבל מהחברה לאיסוף מסנני שמן משומשים קבלה על כל איסוף מסננים, עם פרטים על התאריך וכמות המסננים שנאספה.
9. חובה לשמור על הקבלות של החברות לאיסוף מסננים לתקופה של שלוש שנים לפחות.


שטח עבודה והשפכים ממנו

10. אסור למוסך לבצע שום תיקון, בדיקה או כל פעילות אחרת של מכונאות מחוץ  לאזור המוגדר כ-"שטח עבודה".
11. שטח עבודה  יהיה תחת גג בנוי כך שמי גשם לא ירדו על שטח העבודה.
12. שטח העבודה  יהיה על רצפה בצורת אמבטיה סגורה, או צורה אחרת שתבטיח שלא יהיה ניקוז מהרצפה אלא דרך מערכת הניקוז המגיעה למפריד שמן.
13. תעלות ניקוז של שטח העבודה יהיו פתוחות לכל אורכן עד מפריד השמן (סגורות מלמעלה עם רשת שאפשר לפתוח בקלות לצורך בדיקה/בקרה/ניקוי).
14. רצפת שטח העבודה ותעלות הניקוז שלה יהיו אטומות לנוזלים כולל שמן ודלקים, עם גימור חלק, ללא סדקים, מיקרו-סדקים או אזורי תפר לא אטום.
15. איטום הרצפה ותעלות הניקוז אפשר לבצע ע"י בטון אטום או ע"י שכבה אטומה  מעל בטון רגיל. המוסך ישמור על מסמכים לשיטת איטום של שטח העבודה, חומרים שהשתמשו, הוראות יצרן החומרים, ותאריך ביצוע האיטום.  אם האיטום בוצע ע"י קבלן, המוסך יקבל מהקבלן את המסמכים הנ"ל ובנוסף אישור ואחריות הקבלן לאטימת הרצפה.
16. שפכים סניטרים של המוסך (שירותים, מזנון, משרדים וכו') לא יגיעו למפריד שמן ויצאו למערכת הביוב העירונית בנפרד מהשפכים משטח העבודה.


חומרי ניקוי הרצפה ומפריד השמן

17. מוסך יכול לנקות את רצפת שטח העבודה עם חומרים היוצרים אמולסיות (דטרגנטים, סודה קאוסטי, וכו') או עם קיטור או מים בלבד.
18. מוסך שהחליט על שיטת ניקוי הרצפה של שטח עבודה המבוססת על קיטור או  מים בלבד אסור שיהיו בו חומרי ניקוי רצפה מייצרי אמולסיה כלשהם.
19. מוסך שהחליט על שיטת ניקוי בחומרים quick-split יהיו לו רק חומרים אלה  במוסך, וישמור על קבלות רכישת חומרים אלה לתקופה של שלוש שנים לפחות.
20.  להלן טבלה המרכזת את הטכנולוגיה וגודל נומינלי של המפריד לפי חומרי ניקוי  וגודל  המוסך.

21. מוסך יכול להשתמש רק במפרידי שמן שקיבלו אישור על הורדת השמן הכללי לריכוז המקסימלי המותר לפי הטבלה שלעיל ע"י  ארגון מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה, ושבדק את המפריד לפי הפרוצדורה בתקנים של ASTM או DIN או CEN או תקן אחר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
22. הבדיקה למוסכים המשתמשים בקיטור או מים בלבד או חומרי quick-split כשיטת ניקוי הרצפה תתבסס על שמן חופשי בדיוק כמפורט בתקנים הנ"ל.
הבדיקה למוסכים המשתמשים בחומרי ניקוי המייצרים אמולסיות תתבסס על שמן כללי והנוזל לבדיקה יהיה אמולסיה כימית.
23. מוסך יכול להשתמש רק במפרידי שמן שקיבלו אישור על בנית המפריד ע"י  ארגון מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה, ושבדק את המפריד לפי התקנים של   ASTM או DIN או CEN או תקן אחר מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
24. בנוסף לדרישות הנ"ל לכל מפריד שמן יהיה שסתום לסגירת המפריד כאשר שכבת השמן עולה מעל הגובה המקסימלי המתוכנן למפריד. לשסתום יהיה סגר  ביטחון המונע פתיחת השסתום או שינוי גובה ה-stopper.
25. לא יהיה מעקף למפריד שמן.
26. בנוסף לדרישות הנ"ל לכל מפריד שמן יהיה מד גובה של שכבת השמן בתוך המפריד עם סימון של הגובה המקסימלי המותר לפי תכנון המפריד.
27. המוסך יכין פתח לצורך דיגום הקולחים היוצאים מהמפריד למערכת הביוב  העירונית. הפתח יהיה לתא האחרון של המפריד או לצינור המוביל מהמפריד למערכת הביוב העירונית. הפתח יהיה בצורה שתאפשר לפקח להגיע אליו בקלות  ולפתוח אותו בקלות ללא צורך בכלים מיוחדים או כוח פיסי.
28. מפריד השמן יותקן מעל הקרקע על שטח בטון בצורה אמבטיה סגורה, העשוי מחומר בלתי מחלחל לשמן ודלקים, ללא צורך בדופן כפול, והגודל הנומינלי שלו יהיה הספיקה המקסימלית של המשאבה שמעלה את השפכים ממיכל האיסוף לכניסת המפריד.
29. המוסך ישמור על כל מסמכי תכנון התעלות, המפריד, מיכל האיסוף אם קיים, וכל המרכיבים אחרים של המערכת, כמו כן על כל האישורים הנוספים הקשורים לביצוע ובנית המערכת. כל המסמכים האלה יעמדו לרשות הפקח בזמן בדיקה.

ריקון וניקוי מפרידי השמן
30. ריקון וניקוי מפריד השמן יעשה רק ע"י חברה לריקון וניקוי מפרידי שמן בעלת אישור של המשרד להגנת הסביבה לעיסוק זה.
31. מוסך יקבל מהחברה לריקון וניקוי מפרידי השמן קבלה על כל פעולה, עם פרטים על התאריך והעבודה שבוצעה.
32. המוסך ישמור על הקבלות של החברות לאיסוף שמן לתקופה של שלוש שנים לפחות.
33. אסור שמפריד שמן ישאר ריק. באחריות המוסך למלא את מפריד השמן במים מיד לאחר הריקון והניקוי ע"י החברה לריקון וניקוי מפרידי שמן.

 קליקAדיל
סרוק את הקוד!

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים