מעצמה של גז 
השימוש בגז טבעי כמקור להנעת כלי רכב

 

 גילוי של מרבצי הגז מול חופי חיפה גרם להתרגשות רבתי. הכמות האדירה של הגז הטבעי השוכנת הנמצאת במעמקי הים התיכון תאפשר לישראל להתקרב למדינות המנצלות את הגז הטבעי כמקור אנרגיה נקי , והמהווה תחליף לדלקים שמקורם בנפט הגולמי. הראשונים שייהנו מהגז הטבעי (ולמעשה כבר נהנים) הם משק החשמל ומפעלי התעשייה הגדולים, אך בעקבות הגילוי הנוכחי ניתן יהיה להתחיל ולהשתמש בגז הטבעי כמקור אנרגיה חשוב גם לתעשיית הרכב.

היקפם של מרבצי הגז

חברת ישרמקו, אחת השותפות בקידוח, מסרה כי בקידוח "תמר 1″ מתן" נתגלה גז טבעי בהיקפים גדולים. הקידוח בוצע 90 ק"מ מחופי חיפה, בעומק מים של כ- 1,680 מטר, כאשר הקידוח הגיע לעומק של כ- 4,900 מטר. בבדיקות זוהו 3 מאגרי גז טבעי באיכות גבוהה הנמצאים בשכבות חול בעובי כולל נטו של כ- 140 מטר.עוד נמסר כי בעובי והאיכות של המאגרים הנ"ל במקום הקידוח טובים יותר מההערכות המוקדמות. לדברי המפעילה, אינדיקציות ראשוניות מצביעות על כך שעתודות הגז הטבעי, BCM, שזוהו בקידוח, הינן 'משמעותיות ביותר'.
מנכ"ל דלק אנרגיה, גדעון תדמור, מסר כי הקידוח שבוצע מול חופי חיפה מכיל על פי ההערכות גז בהיקף של 88 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים). לשם השוואה, במאגר ים תטיס קיימות רזרבות בהיקף של 32 BCM. הקבלן המבצע, חברת נובל אנרג'י, הודיע כי מדובר בתגלית הגדולה ביותר בתולדותיו. כעת, לאור התוצאות, החליטו השותפים בקידוח, על בסיס המלצת מפעילת הקידוח, לבצע בקידוח מבחני הפקה המיועדים, בין היתר, על מנת לבחון את קצב ההפקה היומי של גז טבעי מהקידוח.
הבעיה העיקרית היא המיקום של הקידוח בלב ים, והצורך בהעברת תשתית העברה עד לחופי המדינה. הגז הטבעי שיגיע ממקור זה ידרש להתמודד עם העלויות של הגז שמגיע ממצרים והגז שנמצא מול חופי אשדוד וחופי עזה. 

הגז הטבעי כמקור אנרגיה

גז טבעי הוא סוג של דלק מאובן (פוסילי) במצב גזי המכיל בעיקר מתאן אך בנוסף אליו הוא כולל כמויות משמעותיות של אתאן, פרופאן, בוטאן ופנטאן – פחמימנים כבדים שאותם מוציאים מהגז לפני העברתם למשתמשים, ביחד עם דו תחמוצת הפחמן, המימן, ההליום והחנקן. גז טבעי מופק באותן שדות שבהם מופק נפט וכן משדות גז שאינם קשורים לשדות נפט (כמו במקרה של שדות הגז במזרח הים התיכון) וכן במרבצי פחם (בעיקר כמתאן).
מומחים רבים בתחום האנרגיה סבורים כי הנפילה החדה במחיר הנפט היא זמנית. בוועידת מדינת אופ"ק אומנם הוחלט לצמצם את כמות הפקת הנפט של מדינות הארגון, אולם גם החלטה זו לא גרמה לעליה מחודשת במחיר הנפט הגולמי. 
מנגד, להאטה הכלכלית החריפה והגלובלית יש השפעה מכרעת על הירידה בביקושים לנפט, ועימה גם לנפילה במחירו. יחד עם זאת אין ספק כי שהכלכלה הגלובלית תתאושש מההאטה החריפה, אזי מחירי הדלקים שמקורם בנפט יזנקו שוב. הללו נמצאים במחסור, היקפם מדלדל עם השנים, והביקוש הגדול והקשיח יגרום לעליה מחודשת במחירם. סביר להניח שתהליך זה יתחיל להתרחש עוד בטרם יזרום הגז הטבעי ממעמקי הים התיכון למפעלים וכלי הרכב בישראל.

נפט או גז טבעי?

מחיר הגז הטבעי נמוך כיום בהרבה ממחיר הנפט כשמשווים את המחירים על בסיס אנרגטי שווה, והוא נמצא כיום באחד הערכים הנמוכים ביחס לנפט, וזאת מאז שנת 1992. מחיר הנפט נקבע בדולרים לחבית, ומחיר הגז הטבעי במיליון ) btuיחידות תרמיות בריטיות). מכיוון שהערך האנרגטי של חבית נפט הוא  5.8 מיליון  ,btuהרי שאם נכפיל את מחיר הגז הטבעי ב- 5.8 , נקבל את מחירו השקול בדולרים לחבית. מחיר הגז הטבעי בעת כתיבת שורות אלה הוא 4.8 דולר למיליון  ,btuשקול אפוא ל- 27.84 דולר לחבית, כלומר כ- 66% ממחיר הנפט בעת כתיבת שורות אלה, שהוא כ- $42 דולר לחבית. אך לפני חודשים ספורים מחירו של הגז הטבעי הגיע ל- 40% בלבד ממחיר הנפט, על בסיס ערך קלורי שווה.
מצב זה היה נתון לשינויים דרמטיים במהלך השנים האחרונות. בין השנים  2001 ו- 2006 היו תקופות ארוכות שמחיר הגז הטבעי היה גבוה יותר ממחיר הנפט, כשמחשבים על בסיס אנרגטי שווה. הסיבה למחיר הנמוך יחסית של הגז הטבעי בהשוואה לנפט בתקופה האחרונה הוא הגידול בשאיבת הגז בארצות הברית כתוצאה משיפור בטכנולוגיות ההפקה, כך שיכולת אספקת גדלה בשנת 2008 ב- %8 , וזאת בהמשך להגדלת של כושר הייצור ב- 4% בשנת 2007. ע"פ אומדנים לא-סופיים הצריכה של הגז הטבעי גדלה אשתקד רק ב- %3, לעומת 6.5% בשנת 2007. הגידול המתון מקורו בהאטה שבה נמצא כלכלת ארצות הברית. התוצאה בפועל היא שיש גידול בכושר הייצור וירידה בביקוש, דבר שמוביל לירידת מחירו של הגז הטבעי.
המחיר של הגז הטבעי הוא תנודתי מאוד, ומשתנהבין עונות השנה. הסיבה לכך היא הקושי לאחסן את הגז הטבעי, כשליו מתווספת הצריכה המוגברת של הגז בתקופת החורף, לצרכי חימום. גם המחיר היחסי בין מחיר הנפט למחיר הגז הטבעי הוא תנודתי, וזאת מכיוון שקשה להמיר במהירות צריכה של אנרגיה ממקור אחד, בצריכה של אנרגיה ממקור חלופי. כל הסבה או שינוי שכזה הם ממושכים ויקרים.

הגז הטבעי כמקור הנעה לכלי רכב

עיקר השימוש בנפט בארצות הברית, כמו גם בישראל, הוא לצרכי תחבורה. נשאלת השאלה אם הגז הטבעי לא יכול להוות תחליף לבנזין ולדיזל להנעת כלי רכב. כיום נוסעים על הכבישים בעולם רק חמישה מיליון כלי רכב המונעים בגז טבעי. הסיבה היא שאחסון הגז הטבעי מסובך יותר. גז טבעי שעיקרו מתאן הוא קל הרבה יותר והופך נוזל רק בקירור ל- 163 מעלות צלסיוס מתחת לאפס, והוא מובל בעיקר בצינורות. אבל מתברר שאפשר לאחסן גז טבעי במיכלים מיוחדים בכלי הרכב כשהוא דחוס בלחץ של 210 אטמוספרות, לחץ הדומה ללחץ האוויר במיכלי צלילה. זאת בניגוד לגז הפחמימני המעובה, LPG (או גז בישול בלשון העם), שהופך לנוזל בלחץ ואין כל קושי לאחסן אותו במיכלים, והשימוש בו כדלק לכלי רכב ידוע וקיים גם בארץ. בנושא זה יש לציין שהגז הפחמימני המעובה הוא תוצר של זיקוק הנפט הגולמי, ומחירו נגזר ישירות ממחיר הנפט. היתרונות של הגפ"מ בהפחתת זיהום האוויר הן כיום נמוכות (בהתייחס לתקינת יורו-4 ויורו-5 שבפתח), והוועדה למיסוי ירוק (בישראל) קבעה שיש לצמצם במידה רבה את ההטבות שניתנו עד היום לתדלוק בגפ"מ.
בניגוד לגפ"מ, הגז הטבעי הדחוס מהווה חלופה נקיה לדלקים המבוססים על נפט, הווה אומר למנועי בנזין ודיזל. 
המעבר לשימוש בגז טבעי מפחית את התלות במדינות המפיקות נפט. כך, לדוגמא, ארצות הברית סובלת מגרעון כבד במאזן התשלומים בעיקר בגלל יבוא של כ- 13 מיליון חביות נפט ליום (הוצאה של כ- 550 מיליון דולר ליום, במחירים של $42 לחבית). נוסף על כך, הצורך לייבא כמויות כה גדולות של נפט מגביר את תלותה של ארצות הברית בארצות לא תמיד ידידותיות ( %57 מיבוא הנפט אליה הוא מארצות אופ"ק). לעומת התלות של ארצות הברית בנפט מיובא, היא מפיקה יותר מ- %80 מתצרוכת הגז הטבעי שלה ואת השאר מייבאת מארצות שכנות, בעיקר מקנדה.

השימוש בגז לצרכי תחבורה

השימוש בגז טבעי לצרכי תחבורה אינו חדש, אם כי במהלך השנים השימוש בו לא התרחב לקנה מידה משמעותי. המדינות בהן נפוץ השימוש בגז למכוניות הן ארגנטינה, ברזיל, הודו, פקיסטן, איטליה, איראן וארה"ב. היעילות האנרגטית של מנועי גז שווה לזו של מנועי בנזין, אך נמוכה ממנועי דיזל מודרניים. מכוניות שהונעו בבנזין או בדיזל המוסבות לנסיעה בגז סובלות בשל יחס הדחיסה הנמוך של מנועיהן. לעומת זאת מכוניות המונעות במנועים שיועדו לגז טבעי עושות זאת ביחס דחיסה גדול יותר בשל האוקטן הגבוה של הגז – 120-130.

הגז הטבעי המכונה NG (גז טבעי) או CNG (גז טבעי דחוס), משמש בארה"ב בעיקר לייצור חשמל, להסקה ולשימושים תעשייתיים, רק עשירית האחוז משמשת להנעת כלי רכב. כיום נמצאים על הכבישים בארצות הברית כ- 150,000 כלי רכב בלבד המונעים בגז טבעי דחוס (CNG -compressed natural gas ). השימוש בו הוא הן בפלח השוק של הרכב הכבד (משאיות ואוטובוסים) והן בפלח השוק של כלי הרכב הפרטיים. גם בארגנטינה וגם בברזיל יש כמיליון כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס. בניגוד להנעת כלי רכב בגז הגפ"מ הדורשת הסבה פשוטה יחסית ואפשר לעשותה בכל כלי רכב, שימוש ב-  גז טבעי דחוס (CNG) דורש כלי רכב מיוחדים. כיום מוצע בארצות הברית רק סוג מכונית אחת למטרה זו, gx Honda civic , העולה ב- 2,290 דולר יותר מהמקבילה ההיברידית שלה, אבל זוכה לזיכוי מס של  4,000 דולר לעומת זיכוי מס של 2,100 דולר למכונית ההיברידית; זאת מכיוון שמכונית המונעת בגז טבעי מזהמת פחות. טווח הנסיעה של מכונית ההונדה הוא כ- 400 קילומטר בלבד לכל מילוי, ובארצות הברית פועלות רק כ- 1,500 תחנות דלק למילוי גז טבעי כמחצית מהן לשימוש הציבור הרחב. פתרון חלקי לבעיה הוא מתקן מיוחד המאפשר מילוי ביתי של גז טבעי מהצנרת הביתית, תהליך המילוי לוקח אמנם 16 שעות אבל הוא מאפשר גמישות מסוימת. כמובן שהונדה אינה היחידה המציעה מנועי CNG. דגמים נוספים הם הברלינגו של סיטרואן, הדובלו והפונטו של פיאט, הפוקוס מבית פורד, הקאדי והטוראן של פולקסווגן, האסטרה של אופל, דגמי ה- V70, S60 וה- S80 של וולוו , ועוד רבים וטובים.
הטכנולוגיה לשימוש בגז הטבעי מוכרת וידועה, ומרבית היצרנים, בעיקר בפלח השוק של הרכב הכבד מציעים הנעה אלטרנטיבית באמצעות גז טבעי דחוס.
כך, לדוגמא, איווקו מציעה את דגמי הדיילי, היורוקרגו והסטראליס  עם מנועים המוזנים ב- CNG, וזאת בטטוח הספקים שבין 106 ל- 272 כ"ס. המנוע של הסטראליס, CNG 8  (בנפח 7.8 ליטר), עומד בתקני ה- EEV (Environmentally Enhanced Vehicle) המחמירים שפירושם עמידה ברף גבוה מאוד של פליטת מזהמים נמוכה. מנוע זה מותקן בלמעלה מ- 4000 אוטובוסים וכ- 1500 משאיות לפינוי אשפה במערב אירופה. רק במדריד מופעלות כ- 675 משאיות המוזנות בגז טבעי דחוס. אגב, הסטראליס מוצע בטווח משקלות שבין 18 ל- 26 טון, עם תיבה אוטומטית של אליסון עם ממיר מומנט הידראולי.  
איווקו אינה היחידה. גם וולוו, רנו, מרצדס, סקניה, איסוזו ומאן מציעות מגוון של משאיות ואוטובוסים המוצעים עם מנועים המוזנים ב- CNG. חשוב לציין שפליטת המזהמים של מרבית המנועים הללו נמוכה יותר מתקני יורו- 5 ותקני ה- EEV המחמירים.
החיסרון העיקרי של הגז הטבעי טמון בטכנולוגיה הנדרשת לדחיסתו, תידלוקו ואחסונו כהלכה במיכלי המשאית.
בנקודה זו ישנן שתי חסרונות שאינם מבוטלים כלל ועיקר. הראשונה היא היעדר תשתית תדלוק זמינה בפריסה גיאוגרפית נרחבת, והשניה היא הצורך להתקין מיכלים גדולים וכבדים על המשאית לצורך אחסנת הגז. תשתית התדלוק בגז טבעי דחוס היא יקרה, והצדקה לקיומה מותנית במספר גדול של כלי רכב המונעים בגז טבעי. מנגד, הללו לא יהיו עד שתהיה תשתית תדלוק מתאימה. במילים אחרות: נוצרה כאן דילמת הביצה והתרנגולת.
בכך לא תמו הבעיו. גם כשהמיכלים הגדולים מותקנים על המשאית או האוטובוס (שגם כאן יש סוגיות בטחוניות ובטיחותיות), הרי שטווח הנסיעה של כלי הרכב נותר מוגבל למדי. התוצאה בפועל היא שהשימוש בגז הטבעי הדחוס נעשה כיום בעיקר ברכבים הכבדים המופעלים באזורים העירוניים (בעיקר משאיות הפועלות בשרות העירוני הציבורי ואוטובוסים עירוניים), כשכאן בא לידי ביטוי גם היתרון של המנוע בפליטת מזהמים נמוכה באזור העירוני הצפוף, והן הקרבה למקור תדלוק זמין בגז טבעי. 
בכדי להתגבר על בעיית נפח הגז, מיכלי האחסון הגדולים וטווח הנסיעה המוגבל, פותח הגז הטבעי הנוזלי (LNG – Liquefied Natural Gas) . מדובר בקרור עמוק של הגז לטמפרטורה של (162 -) מעלות, שנדרשים בכדי להפוך אותו לנוזל. במצב צבירה שכזה 1 ליטר סולר שווה בערכו הקלורי ל- 1.7 ליטר של LNG, והמשקל הסגולי אף נמוך מזה של הסולר. החיסרון: נדרשת תשתית קירור מיוחדת הן בתחנות התדלוק והן במיכלי האחסון של הרכב, קירור שמסבך ומייקר את אפשרויות היישום היום-יומיים.

סיכום ירוק

הגילוי של מרבצי הגז הגדולים מול חופי המדינה מעורר, וביתר שאת, את האפשרות להתחיל להשתמש בגז הטבעי כמקור תדלוק לכלי רכב. הצלחה של הפרויקט טמונה בעיקר בסיוע הממשלתי, הווה אומר עידוד רכיש כלי רכב שבקרבם מותקן מנוע המיועד לגז טבעי, התחייבות להפחתת המיסוי על הגז הטבעי לתקופת זמן ארוכה ועידוד הקמת תשתיות לתדלוק בגז טבעי דחוס. לכך יש לצרף את העובדה שישראל היא מדינה קטנת-ממדים ושתשתית הגז תגיע הן מצפון והן מדרום, כך שתהיה הפחתה בעלויות הקשורות להובלת הגז ושינועו לתחנות, ובפרט לאלה הקרובות לחופי המדינה.
השילוב של כל אלה סביר להניח שייצור את התמריץ לעבור לשימוש רחה היקף בגז הטבעי לשימוש תעבורתי, תוך הקניית יתרונות של השימוש כמקור אנרגיה ירוק וידידותי לסביבה והפחתת התלות של ישראל ביבוא נפט, עם כל ההוצאות במט"ח והחסרונות הקשורות ליבוא זה. 


 

 

 
 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים