הסעת תלמידים בטוחה: מהן הדרישות וההנחיות החוקיות*  

 * חלק ראשון

 

נושא הסעת התלמידים הבטוחה היה ונותר נושא סבוך שכולל הנחיות ותקנות רבות. מתברר כי חברות הסעה רבות, כמו גם הנהגים, מתקשים להתמודד עם הסוגיה המורכבת, וזאת כשהיא כוללת סוגיות משפטיות מורכבות שיש להן הקשר למספר גדול מאוד של פקודות ותקנות התעבורה. בכדי להקל על המשימה, כמו גם לשפר את בטיחות ההסעות, במשרד התחבורה אספו את מרבית השאלות הנפוצות שנשאלו בנושא הסעות תלמידים. בגליון זה נביא את חלקו הראשון של המדריך.
כידוע, הסעות תלמידים מיועדות להביא את התלמיד אל בית ספרו ולהחזירו לביתו, ולאפשר לו ללמוד במסגרת המתאימה לו בהתאם לחוק חינוך חובה, גם במוסד הנמצא במרחק רב מביתו. ההסעות מיועדות לתלמידי גן חובה עד כיתה ד' המתגוררים במרחק העולה על 2 ק"מ מבית ספרם, תלמידים בכיתה ה' ומעלה המתגוררים במרחק העולה על 3 ק"מ מבית ספרם ותלמידי החינוך המיוחד בכל הגילים.

חגורות בטיחות 

באיזה מקרים חלה חובת התקנת חגורות בטיחות בהסעות תלמידים? 
החל מ1 בספטמבר 2006 חלה חובת התקנת חגורות בטיחות בכל האוטובוסים משנת ייצור 1995 המשמשים להסעות תלמידים. יש לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה, בדרכים עירוניות ובינעירוניות כאחד. חובת החגירה חלה רק על אוטובוסים המסיעים תלמידים ולא על הסעות מבוגרים. 

איזה סוג חגורת בטיחות יש להתקין? 
באוטובוס זעיר יש להתקין במושבים הצמודים לדופן הרכב חגורות צד המעוגנות ב-3 נקודות
באוטובוס רגיל יש להתקין בכל המושבים חגורות בטן (2 נקודות) למעט במושבים הממוקמים אחרי מחיצה או מעקה (באזורי הדלתות והנהג), שבהם יש להתקין חגורת צד (3 נקודות)
 
האם חובה לחגור חגורות רק בנסיעות לבית הספר? 
חובה לחגור חגורת בטיחות בכל נסיעה מאורגנת לפעילות שאורגנה עבור הילדים, ושהנוסעים בה הם מתחת לגיל 18: יום לימודים, טיול בית ספרי, קיטנה, טיול בתנועת הנוער.

באילו סוגי רכב חלה חובה לחגור חגורות בטיחות? 
רכב ציבורי: התקנה חלה על כל סוגי הרכב הציבורי המשמשים להסעת תלמידים בשכר: אוטובוס, אוטובוס זעיר (מיניבוס), טיולית וכד'
אוטובוס פרטי: התקנה חלה גם על אוטובוס פרטי המסיע תלמידים בשכר, אך לא על רכב פרטי המשמש את ההורים להסעת ילדיהם וחבריהם
אוטובוסים שיוצרו לפני 1995: רכב המשמש להסעת תלמידים ויוצר לפני 1995 חייב להצטייד בחגורות בטיחות עד תחילת שנת הלימודים (1 בספטמבר 2007). אוטובוסים שלא יותקנו בהם חגורות בטיחות לא יורשו להסיע תלמידים
 
האם יש להתקין חגורות בטיחות גם באוטובוס עירוני, כמו של "דן" או של "אגד"? 
לא, התקנה אינה חלה על ילדים שנוסעים בבוקר לביה"ס בקו עירוני רגיל. אוטובוס עירוני אינו מיועד להסעת תלמידים אלא לכלל הציבור, והתלמידים המשתמשים בו מצטרפים לתחבורה הציבורית הכללית.

התנהגות בהסעה 

כמה תלמידים מורשים לשבת במושב אחד (המיועד לשני נוסעים) ברכב ההסעה? 
על פי חוק, שני תלמידים בלבד יכולים לשבת במושב הסעה אחד (המיועד לשני נוסעים) - כמספר חגורות הבטיחות המותקנות.

האם מותר לנסוע בעמידה? 
אסור להסיע תלמידים בעמידה.

האם מותר להוריד ילדים מהדלת האחורית? 
מטעמי בטיחות וכדי לאפשר לנהג לפקח על התנהגות הילדים, מותר להעלות ולהוריד ילדים אך ורק מהדלת הקדמית, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית. התקנה מתייחסת לכל כלי רכב המבצע הסעת תלמידים, גם כזה שלא אושר להסעת תלמידים (מיניבוסים, "חאפרים").

האם מותר להעניש ילדים המתפרעים בהסעה? האם הנהג רשאי להוריד ילד מתפרע מהרכב? 
במקרה של התפרעות ילדים ברכב או גרימת נזק לרכב במהלך ההסעה, ניתן לנקוט בצעדים נגד המתפרעים או גורמי הנזק. עם זאת, אסור לנהג להוריד ילד מהרכב שלא ביעד הרגיל. במקרה של בעיה קריטית אשר מצריכה טיפול דחוף, על הנהג לנסוע עם כל הנוסעים אל תחנת המשטרה הקרובה. העונש המקובל הוא השעיה מההסעה לתקופה מסוימת. כמו כן ניתן לדרוש מהורי התלמיד פיצויים עבור הנזק שנגרם. ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם הנהלת בית הספר ועם הורי התלמיד, ויש לדווח לכל הגורמים האלה על משך ההשעיה וסיבותיה.

הנהג ורכב ההסעה 

מי רשאי לנהוג ברכב להסעת תלמידים? 
בעל רישיון D1 (לשעבר דרגה 5, רישיון לאוטובוס זעיר או מונית המסיעה עד 16 נוסעים בנוסף לנהג)
בעל רישיון D (לשעבר דרגה 6, רישיון לאוטובוס)
 
כמובן שבשום מקרה אין להסיע יותר נוסעים מהמספר המצוין ברישיון הרכב.

מהן הדרישות לקבלת רישיון נהיגה לרכב ציבורי (אוטובוס, אוטובוס זעיר)? 
תושב הארץ
מעל גיל 21 (אפשר להתחיל את הלימודים בגיל 20)
בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)
בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי או משא לפחות שנתיים
לפחות 8 שנות לימוד
היעדר רישום פלילי או תעבורתי
קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה
עמידה במבחן נהיגה עיוני ומעשי
 
מהם התנאים בהם חייב לעמוד נהג המסיע ילדים? 
הנהג חייב להחזיק ברישיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים" (תקנה 84)
הנהג יידרש להמציא תעודת יושר פעם בחמש שנים, וכן לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין
 
כיצד ניתן לבדוק אם רכב מאושר להסעות תלמידים? 
בקשו לראות את רישיון הרכב ובדקו אם מצוין בו "מורשה להסיע ילדים".

האם יש סימון מיוחד לאוטובוס להסעת תלמידים? 
כן, יש להצמיד לחלק האחורי של הרכב שילוט ברור ועליו כיתוב בולט "הסעת ילדים", וכן לציין באמצעות שלט ברור את יעדי הנסיעה. נוסף על השלט, חייב כל רכב להסעת תלמידים להתקין פנסי איתות מהבהבים, על מנת להתריע בפני נהגים הנוסעים בקרבתו על הימצאות ילדים. באוטובוס יש להתקין שני פנסים בצבע צהוב בחזית הרכב ושני פנסים בצבע אדום בחלקו האחורי, שיופעלו ויהבהבו באופן אוטומטי בכל פתיחה של הדלתות.

מה ההבדל בין רכב הסעה של מועצה אזורית ושל רשות מקומית? 
רשות מקומית שוכרת בדרך כלל שירותי הסעה מחברה חיצונית, ולא תמיד זהו רכב ייעודי להסעת תלמידים. מפעילי ההסעות נבחרים במכרז, הכולל דרישות בטיחות קפדניות כמו חובת העסקת קצין בטיחות בתעבורה, חובת רישיון להסעת תלמידים לנהג, דרישות בטיחות לרכב ועוד
מועצות אזוריות מפעילות רכבי הסעה משלהן, בדרך כלל אוטובוסים בצבע צהוב, אותם רוכש משרד החינוך בהשתתפות תקציבית של המועצות האזוריות
 

 


בטיחות בהסעות 

מי אחראי לשמירה על כללי הבטיחות בהסעה? 
בראש ובראשונה אחראי לכך הנהג עצמו, האחראי גם להתנהגותם של התלמידים המשתמשים ברכב. רובד נוסף של אחריות מוטל על החברה המבצעת את ההסעות, האחראית לתקינות כלי הרכב ולהעסקת נהגים בעלי רישיון מתאים ואשר עומדים בכללים שנקבעו.
האחריות לבקרה ופיקוח על קיום הוראות הבטיחות מוטלת על הרשות המקומית. חריגה מהוראות הבטיחות על ידי מפעיל ההסעות תגרור צעדי אכיפה וענישה, מקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה ועד הפסקת ההתקשרות עם החברה והגשת תלונה במשטרה.

האם חלה חובת ליווי בהסעת תלמידים? 
אין חובה על ליווי בהסעות תלמידים, אך במידת האפשר רצוי כי ברכב המסיע ילדים יהיה אדם מבוגר (הורה, מורה, תלמיד בוגר וכד') בנוסף לנהג. נוכחות של מבוגר ברכב מומלצת בעיקר בהסעת תלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד, וכן בהסעות אזוריות שבהן מסלול הנסיעה ארוך. כמו כן מומלץ כי הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

באלו מקרים חלה חובת ליווי? 
בהסעת תלמידים נכים חלה חובת ליווי על ידי אדם מבוגר, על פי החוק להסעה בטיחותית של ילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994.

מהם תפקידיו של המלווה? האם הוא חייב לעבור הכשרה כלשהי? 
על המלווה לספור את התלמידים, לפי רשימה, בתחילת הנסיעה, ולעקוב אחר מהלך איסוף התלמידים ועל הורדתם
אם ילד יורד מרכב ההסעה ועליו לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד איתו, מאחורי רכב ההסעה
המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר, שיכללו את הגדרת תפקידיו בהסעה, תרגול התנהגות במצבי חירום ובמצב של תאונה
ברשות המלווה תהייה רשימת מספרי טלפון של בית הספר ושל הורי התלמידים
 
כללים להתנהגות בטוחה של התלמידים 

בעת ההמתנה לאוטובוס 
יש להמתין לאוטובוס רק בתוך תחנת ההסעה
בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה, רחוק ככל האפשר מהכביש
רק כאשר האוטובוס עצר לגמרי ועומד בתחנה אפשר להתקרב אליו
 
בעת העלייה לאוטובוס 
יש להמתין עד שהאוטובוס נעצר על מנת לעלות עליו
יש לעלות לאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות
העלייה לאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד
 
במהלך הנסיעה 
חובה לשבת במהלך הנסיעה
אסור לעמוד או להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה
אין להוציא ראש או ידיים מבעד לחלון, או להשליך ממנו חפצים או פסולת
יש להימנע מרעש, צעקות, תיגרות, השלכות חפצים וכל פעולה שעלולה להסיח את דעתו של הנהג
 
בעת הירידה מהאוטובוס 
יש להמתין עד שהאוטובוס עצר לגמרי ורק אז לגשת לדלת היציאה
הירידה מהאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית
יש לרדת מהאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות
 
אחרי הירידה מהאוטובוס 
אם יש צורך בחציית כביש, יש להתקדם על המדרכה עד שניתן לראות את הנהג, לוודא כי הנהג מבחין בכם ורק אז לחצות את הכביש
יש להימנע מחציית הכביש מאחורי האוטובוס, באופן שאינו מאפשר שדה ראייה מספיק
רצוי להמתין עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה, לוודא שהכביש פנוי ואז לחצות בבטחה
 
מה באפשרותי לעשות כהורה על מנת לשמור על בטיחות ילדי? 
מומלץ כי ילדים עד גיל 9 ילוו על ידי אדם מבוגר או ילד מעל גיל 12 בדרך לתחנת האיסוף, בעת ההמתנה להסעה, בעלייה לאוטובוס, בעת הנסיעה, בירידה מהאוטובוס ובחציית הכביש
הסבירו לילדיכם כי במקרה שדבר מה נופל להם בקרבת האוטובוס או מתחתיו, עליהם ליידע את הנהג על כך ורק לאחר מכן להרים את החפץ, כדי למנוע מצב שבו הנהג ייסע מבלי להבחין בילד
 
מה נדרש מנהג המסיע תלמידים? 
במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני למתרחש בתוך הרכב ולמנוע התנהגות פרועה, הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, השלכת חפצים בתוך הרכב או מבעד לחלון כד'
בתחנת היעד על הנהג לאפשר ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית
במידת האפשר, רצוי להוריד ולהעלות את הילדים בצד הכביש שבו נמצא בית הספר או הבית, כדי שלא יאלצו לחצות כבישים
איסוף התלמידים יתבצע בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים
על הנהג לבדוק את הרכב בתום כל הסעה ולוודא שלא נשארו בו ילדים או חפצים. הדבר חשוב במיוחד בעת הסעת ילדים בגילאי גן וכיתות נמוכות, וכן ילדים עם מוגבלות
 
מהן חובותיה של חברת ההסעה 
החברה חייבת להיות בעלת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה
על החברה להעסיק קצין בטיחות בתעבורה, שקיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה
הסעת תלמידים תבוצע אך ורק ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוס, אוטובוס זעיר ציבורי, מונית וטיולית
רכב ההסעה חייב להיות במצב תקין ובעל מזגן תקין, אשר עבר את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח קצין בטיחות בתעבורה. משרד החינוך דורש כי הרכב יהיה בן 10 שנים לכל היותר
יש לוודא שברכב נמצאים כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה כגון ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש
ילדים עד גיל חמש יוסעו רק במושבי בטיחות המתאימים לגילם, שהותקנו ברכב באמצעות חגורת הבטיחות
נהג המסיע תלמידים חייב להחזיק ברישיון להסעת ילדים. על פי תקנה 84, הרישיון חייב לשאת חותמת "רשאי להסיע ילדים"
נהג המסיע ילדים נדרש להמציא תעודת יושר אחת לחמש שנים
 
הסעת תלמידים עם מוגבלויות 
בפברואר 2007 התקין שר התחבורה תקנות חדשות בנוגע לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקובעות בין השאר באלו תנאים חייבים לעמוד רכבי הסעה נגישים וחברות ההסעה.

האם חברת הסעה חייבת לספק רכב נגיש? 
בהתאם לתקנות, חברת הסעות המחזיקה למעלה מ-20 אוטובוסים חייבת לספק לפחות אוטובוס אחד המותאם לנוסעים עם מוגבלויות. חברת הסעות המחזיקה למעלה מ-40 אוטובוסים חייבת להחזיק שני אוטובוסים נגישים, וכן הלאה. 

מהן הדרישות מאוטובוס המותאם לנכים? 
הדרישות כוללות, בין השאר, פתח רחב המאפשר מעבר כיסא גלגלים; מתקן הרמה; מקום לכיסאות גלגלים, אמצעי עיגון לכסא וחגורות בטיחות ליושב בו. דרישות נוספות מפורטות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

היכן מתלוננים 

הגשת תלונות 
תלונות, הערות או בקשות בנושא הסעת תלמידים, רצוי תמיד לפנות בשלב ראשון לממונה על הסעות התלמידים במוסד החינוכי, ובהמשך לאחראי במועצה האזורית או ברשות המקומית. אם לא קיבלתם מענה מספק, באפשרותכם לפנות לכתובת הבאה:
אגף א' - היסעים והצטיידות
משרד החינוך, בניין לב-רם
רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911
טלפון 02-5603359 , פקס 02-5603385 


 

 

 

 

 

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים