נהיגה תחת השפעת אלכוהול בישראל

רחל גולדווג, מנהלת אגף מחקר, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים


הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ערכה, זו השנה הרביעית ברציפות, סקר טלפוני באמצעות מערכת סקרים ממוחשבת לבחינת התופעה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול בישראל.
מהממצאים עולה כי בישראל יש תרבות של שתיית אלכוהול. יותר ממחצית מהציבור הנוהג לפחות פעם בשבוע (51%) ציינו כי שתו משקה אלכוהולי לפחות פעם אחת בחודש האחרון, . 63%מקרב הגברים ו 42%- מקרב הנשים ציינו כי שתו משקה אלכוהולי לפחות פעם אחת בחודש האחרון. יותר צעירים מאשר מבוגרים דיווחו כי שתו משקה אלכוהולי לפחות .פעם אחת בחודש האחרון.

מדיווחי נהגים ששתו בחודש האחרון, עולה כי הם שותים בממוצע כ - 4.7  פעמים בחודש.

הציבור מכיר בכך שבישראל קיימת בעיה של נהיגה בשכרות. מרבית הנשאלים  (94%) סבורים כי קיימת בעיה של נהיגה בשכרות בישראל. הממצא המעודד העולה מן הסקר הוא שרוב הציבור מודע לסכנות של נהיגה בשכרות. 79% מהמדגם סבורים כי למי ששותה ונוהג יש סיכוי גבוה או גבוה מאוד להיות מעורב בתאונות דרכים במוקדם או במאוחר.
מודעות לכמות האלכוהול שמותר לשתות ולהיות כשיר לנהיגה
מהסקר עולה כי אין מודעות מספקת לכמות האלכוהול שאפשר לשתות ולהיות כשיר לנהיגה. לשאלה כמה
משקאות הם יכולים לשתות ועדיין להיות כשירים לנהיגה, ציינו 16% מהנשאלים שאינם יודעים כמה משקאות הם יכולים לשתות ועדיין להיות כשירים לנהיגה . 15% מהם העריכו שהם יכולים להיות כשירים לנהיגה לאחר שתיית שני משקאות אלכוהוליים, ואילו 11%העריכו שהם יכולים להיות כשירים לנהיגה לאחר שתיית שלושה משקאות אלכוהוליים או יותר. מספר המשקאות הממוצע שלפי דיווחי הנשאלים הם יכולים לשתות ועדיין להיות כשירים לנהיגה עומד על 1.8.
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
בישראל קיימת בעיה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול. כשני שליש (70%) מהנשאלים  דיווחו אמנם כי נמנעו מנהיגה לאחר שתיית אלכוהול, אך עם זאת, קיים פלח לא מבוטל של 30% מהנהגים שדיווחו על נהיגה לאחר שתיית משקה אלכוהולי לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. בקרב בני 23-29 , שיעור אלה שנהגו לאחר צריכת אלכוהול גבוה יותר (41%, לעומת 30% במדגם).
ממצא מדאיג הוא כי מתוך הנשאלים שדיווחו על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול, כשני שליש  דיווחו על הסעת נוסעים אחרים ברכב. יותר מחצי דיווחו על נוסע אחד, כרבע ( על שני נוסעים, ועוד כרבע  על
שלושה נוסעים או יותר. מחקרים מראים כי במיוחד אצל נהגים צעירים, ככל שמספר הנוסעים ברכב עולה, כך עולה הסיכוי לתאונות דרכים. כחצי מהנהגים לאחר שתיית אלכוהול דיווחו כי כל הנוסעים ברכב שתו אלכוהול, 11%  ציינו כי חלקם שתו, ו 18%- ציינו שאף אחד מהנוסעים לא שתה אלכוהול.
שבעה אחוזים מהנשאלים דיווחו כי בשנה האחרונה נסעו עם נהג אחר שחשבו ששתה יותר מדי בשביל לנהוג.
עם זאת, נתון מעודד העולה מהסקר הוא כי 38% מהנשאלים נמנעו בכוונה מנהיגה אחרי שהרגישו ששתו יותר מדי מכדי לנהוג. האחוז גבוה יותר בקרב גברים ובקבוצות גיל צעירות. מתוך הנהגים שנמנעו, 70% נסעו עם מישהו אחר כ 20%- נסעו בתחבורה ציבורית או במונית, ואילו 8% נשארו במקום שבו היו.
נהג תורן
כמחצית מהנשאלים במדגם היו בעצמם נהגים תורנים בשנה האחרונה, ושיעור דומה נסעו עם נהג תורן אחר. בקרב הצעירים שיעור זה גבוה ביותר (כ- 85%)  , אך יורד עם הגיל. בסך הכול כשני שליש היו נהגים תורנים או שנסעו עם . נהגים תורנים אחרים.

אכיפה של איסור נהיגה תחת השפעת אלכוהול
גורם מרכזי בהרתעה הוא הסיכוי הנתפס להיתפס על ידי גורמי אכיפת החוק. למעשה, ארגון הבריאות העולמי ( ראה בהגדלת הסיכוי הנתפס להיתפס כדרך העיקרית להתמודד עם הבעיה של אלכוהול בנהיגה, וכחשובה יותר מהחמרה בענישה ומיידיות העונש. הציבור בישראל אינו מעריך כגבוה במיוחד את הסיכוי להיתפס בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול. רק שליש מהציבור  העריך את הסיכוי להיתפס כגבוה או גבוה מאוד, כשליש מהציבור העריך את הסיכוי להיתפס כבינוני ושליש נוסף העריך אותו כנמוך או נמוך מאוד. גילאי17-29 העריכו את הסיכוי להיתפס כגבוה יותר מזה שהעריכו קבוצות הגיל האחרות. מתוך הנהגים שנעצרו על ידי המשטרה בשנה האחרונה 19% העריכו את הסיכוי להיתפס כגבוה או גבוה מאוד.
רק 22% מהמדגם ציינו שנעצרו על ידי המשטרה במהלך השנה האחרונה לפחות פעם אחת. שיעור זה היה גבוה יותר בקרב נהגים צעירים מאשר בקרב נהגים מבוגרים יותר. מתוך אלה שנעצרו, כחצי נעצרו לבדיקה שגרתית, עוד 27% נעצרו ליד מקום בילוי, ואילו 8% ביציאה מחתונה או אירוע אחר.
נראה שלאכיפה מוגברת מצד המשטרה של חוקי הנהיגה בהשפעת אלכוהול לא תהיה התנגדות בציבור, וזאת מטעמים שונים. ראשית, כפי שכבר צוין, הציבור מכיר בבעיה של נהיגה בשכרות ובחומרתה. שנית,אכיפה וענישה נתפסות על ידי הציבור כדרך למנוע מצב של נהיגה בשכרות 78%  מהמדגם ציינו אותן כסיבות שיגרמו לאנשים להימנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול במידה רבה ומידה רבה מאוד.
לעומת זאת, 58% מהנשאלים סברו כי הסברה וחינוך יגרמו לאנשים להימנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול במידה רבה ומידה רבה מאוד, ואילו 63% ציינו כי הסדרי נסיעה נוחים ממקום הבילוי לבית )כגון שירות מוניות, קווי לילה וכו'(  יגרמו לאנשים להימנע מכך.

58% מהנשאלים חשבו כי העונש הראוי לנהיגה תחת השפעת אלכוהול הוא שלילת הרישיון, 35% ציינו החרמת הרכב, 35% ציינו קנס כספי ו 32%- ציינו הזמנה לבית משפט כעונש ראוי. הייתה בסקר אפשרות לבחור יותר מתשובה אחת, ולכן המספרים מסתכמים ביותר ממאה אחוזים.

המסקנה: הגברת הידע בשילוב עם אכיפה
הסקר מצביע על החשיבות של המשך הפעילות שנועדה להפחתת התופעה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, לאור קיומן של תרבות של שתיית אלכוהול ושל נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
נושא הנהג התורן חלחל למודעות הציבור הישראלי.  רוב הנשאלים שימשו כנהג תורן ו/או נסעו עם נהג תורן בשנה האחרונה, והתופעה רחבה יותר בקרב נהגים צעירים. מהסקר עולה כי ציבור הנהגים בישראל מודע לסכנות שבשתיית אלכוהול. הסקר מצביע על מודעות הציבור לכך שהכשירות לנהיגה נפגמת עוד לפני שמרגישים שיכורים, ולפי הסקר, רוב הנהגים שותים אלכוהול לפי הכמות שלתפיסתם מאפשרת להם להיות כשירים לנהיגה. בצד ממצאים מעודדים אלו, הסקר מצביע על כך שרוב הנהגים אינם מודעים לכמות האלכוהול שמותר להם לשתות ועדיין להיות כשירים לנהיגה. ההמלצה היא, להסביר לציבור
שיכולות הנהיגה נפגעות כמעט בכל רמת אלכוהול.
עוד עולה מהסקר כי תפיסת הציבור היא שהסיכוי להיתפס בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול אינו גבוה במיוחד.
לאור היקף הבעיה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול מומלץ, אם כן, להגביר את האכיפה של חוקי הנהיגה תחת השפעת אלכוהול על ידי הגברת הבדיקות לשכרות, במיוחד במקומות ובמועדים שבהם התופעה חריפה. על מנת להגביר את ההרתעה ואת תחושת הסיכוי להיתפס בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול, מומלץ ללוות את מבצעי האכיפה בהסברה.

 

 


 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של רכב ותחבורה: 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים