מתקני גרירה ותנאים לגרירה
 
מתקני גרירה (תקנה 371). 
בגורר ובגרור בתומך ובנתמך יותקנו מיתקני גרירה וריתום מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
 
תנאים לגרירה (תקנה 372א) 
א.      לא יגרור אדם גרור אלא לפי תנאי הגרירה שקבעה רשות הרישוי ברשיון הגרור.
ב.      לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג אלא על פי היתר מיוחד שקבעה רשות הרישוי, שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגורר והמשקל הכולל המותר של הגרור.
ג.       המבקש היתר כאמור בתקנת משנה )ב( ימציא אישור ממעבדה מוסמכת כמשמעותו בתקנה 282א, בטופס שקבעה רשות הרישוי.
ד.      היתר לפי תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרשיון הרכב.
 
יצול חיבור קפיצי (תקנה 373)
בגרור אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג - למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור או על ידי רכב איטי - יותקן יצול חיבור כאמור בתקנה 371 אשר מבנהו יהיה קפיצי.
 
המרחק בין הגורר והגרור (תקנה 374).
המרחק בין החלק האחורי הקיצוני של הגורר לבין החלק הקיצוני הקדמי של הגרור המחובר אליו, לא יעלה על 150 ס"מ כשהם נמצאים בקו ישר.
     
שרשרות (תקנה 375)
א.      הגרור יצויד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו אל הגורר אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגורר בכל תנאי הדרך.
ב.      אורך השרשרת כשהיא מחוברת יהיה בה כדי לאפשר פניה חופשית של הגרור בזוית של 90 לגבי הגורר.
 
חיבורי בלמים בגורר (תקנה 376)
חיבורי הבלמים, חיבורי הכבלים החשמליים וכן כל חיבורים אחרים בין הגורר לגרור - למעט החיבורים כאמור בתקנות 371 ו – 373 יהיו בעלי מבנה גמיש ואורך מספיק כדי להבטיח פעולה יעילה שלהם ושל הרכב ומניעת ניתוק מקרי.
 
הגלגל החמישי  (FifthWheel ) (תקנה 377א).
א.      על המסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה יציב ולא יזוז על פני המסגרת.
ב.      מרכב הגלגל החמישי יימצא על הציר המרכזי בין הסרן האחורי לבין הסרן הקדמי ובלבד שמרחקו ממרכז הסרן האחורי לא יהיה יותר מ- %10 מרוחק הסרנים ולא יהיה פחות מ- 5 ס"מ.
ג.       בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" - המקום בגלגל האמור בו עובר הסרן    המרכזי המחבר אותו אל התומך.
ד.      גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה.
     
המרחק בין התומך והנתמך (תקנה 378)
המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי     לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו; ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך.
 
חיבורי בלמים בתומך ובנתמך (תקנה 379)
הוראות תקנה 376 יחולו על תומך ונתמך בשינויים המחויבים לפי העניין.
 
 
 
 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים