טכוגרף
 
364ד.(א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:
                                                               
(1) אוטובוס -
                                                                
(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
                                                               
(ב) אחר - שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו 1990 או לאחריה.
                                                                
(2) רכב מסחרי -                                                               
(א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורו 1989 או אחריה;
                                                               
(ב) רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים) התשל"ט - 1978 שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג למעט רכב המיועד להובלת גז ביתי בדרך עירונית,
ששנת ייצורו עד 1990;                                                                
(ג) אחר - שמשקלו הכולל המותר מ- 8,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג ששנת ייצורו 1990 או
אחריה.
                                                               
(3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.
                                                                
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן -
                                                               
(1) מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן בכל עת על גבי הדיסקה את היות הרכב במצב נסיעה או עמידה, את מהירות נסיעתו ואת זמן הנהיגה כמשמעותה בתקנה 168(ג) של הנוהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה
בו;
                                                               
(2) בטכוגרף מצויה דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצויינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב;
                                                                
(3) בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב.
                                                               
 (4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;
                                                                
(5) כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן.
                                                               
(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו חייב לשמור ולאחסן את הדיסקות שבהן סומנו תנועות הרכב למשך 180 ימים מיום שהוצאו מהטכוגרף; בעל רכב יציג את הדיסקות האמורות, לפי דרישתו של פקח כאמור בחלק י"א וכן לדרישתו של קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' או של שוטר.
                                                               
(ג1)ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.                                                               
(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
                                                                
(ה) "מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל,1970- המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;
                                                                
"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך.
                                                               
"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;
                                                               
"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.
 
 
 
 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים