הערכות של המוסכים ליישום חוק מיחזור הצמיגים

 
  

במהלך חודש יולי נכנס לתוקף חוק מיזור הצמיגים שאושר לאחרונה בכנסת. באיגוד המוסכים ביקשו מעו"ד ראובן פארן, היועץ המשפטי של איגוד המוסכים, לחוות את דעתו באשר לצעדים הנדרשים מהמוסכים לצורך עמידה בדרישות החוק.
להלן ההתייחסות של משרד עו"ד פארן (יועץ משפטי לאיגוד המוסכים): 
 

הנדון: חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים , התשס"ז - 2007

מבוא
המודעות הגוברת בצורך להגן על הסביבה ולמנוע מפגעים אילצה את המחוקק להגביר את פעילותו בתחום זה והחוק האחרון והמרכזי ביותר בהשפעתו על ענף הרכב הינו החוק שבנדון אשר פורסם בספר החוקים ביום 1.2.07 ותחילת תוקפו ב- 01/7/07. החוק עוסק בכל הקשור בסילוק ומיחזור של צמיגים משומשים. כידוע לכולנו אכן הפכו "למכת מדינה" בהעדר הוראות ברורות וקביעת אחריות לאופן הטיפול בהם.
החוק מתייחס בעיקרו לחובות החלות על יבואני ויצרני רכב ולהלן יפורטו ההוראות החלים על בעלי בית עסק בתחום הצמיגים קרי - מי שמנהל בית עסק, מי שמחזיק בית עסק, בעל היתר להפעלת בית עסק (לרבות מי שחייב בהיתר ולא פעל להשגתו) ומי שבהשגחתו ובפיקוחו פועל בית העסק - ואם נסכם- כל מי הקשור לניהול והפעלת צמיגיה מחוייב בהוראות החוק.
תכלית החוק הנה לקבוע מנגנון של פינוי אשר יתן מענה הן לצמיגים שהצטברו בעסק עד היום והן לצמיגים המצטברים באופן שוטף, מידי שנה, תוך קביעת מפקחים בעלי סמכות רחבה לצורך מעקב ואכיפת החוק.

החובה לפינוי צמיגים משומשים מהמוסך
בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק נדרש בעל העסק לפנות את הצמיגים שהצטברו אצלו באמצעות העברתם ליבואן או ליצרן, העברתם למפעל מיחזור / חידוש, ליבואן, למחסן צמיגים מורשה, מכירתם ללקוחות לצורך שימוש חוזר וכן העברה
לאתר לסילוק פסולת או תחנת מעבר מורשה (וזאת עד ליולי 2013).
ההוראה העיקרית מבין אלו המנויות לעיל הנה ההעברה ליבואן או ליצרן כאשר פעולה זו אמורה להתבצע בהתאם ללוחות זמנים הקבועים בחוק. פעולת איסוף זה מוטלת על היבואן / יצקן נעשית ללא תשלום כלשהוא לא מצד המוסר ולא מצד
האוסף. בהתייחס לאופציות האחרות לפינוי יכול בעל העסק לדרוש, כמובן, תשלום.

אחסון הצמיגים בבית העסק
עד למועד פינוי הצמיגים חייב בית העסק לאחסנם באופן שימנע הצטברות מים בתוכם (יתושים - זוכרים?) וזאת או ע"י אחסונם במקום מקורה, או ע"י כיסויים או ע"י אחסונם כשהם חתוכים לפחות ל-4.

 
חובת רישום
בעל העסק חייב לנהל רישום מלא על אופן פינוי הצמיגים כאמור בסעיף 7 לחוק ובין השאר לפרט כמה צמיגים ובאיזה משקל פינו לכל מקום. הרישום אמור להשמר ולנציג משרד להגנת הסביבה זכות לעיין ברישום.
יש להדגיש כי אי ניהול הרישום כאמור מאפשר הטלת קנסות (פיצוי כספי) ומהווה אף עבירה פלילית שקנסות כספים לצידה והוא הדין גם במניעת מפקח מטעם המשרד להגנת הסביבה מלעיין ברישום. חשוב לדעת כי למפקחים מטעם המשרד יש, כאמור, סמכות רחבה ובין השאר לדרוש להזדהות, למסור כל מידע ומסמך, להכנס לבית העסק, לבצע חקירה ואף לבקש מבית המשפט צו לביצוע חיפוש.

אחריות
כאמור לעיל החוק קובע אחריות פלילית הן לעניין חובת הרישום אך ובעיקר לגבי פינוי ואחסון הצמיגים שלא כנדרש בחוק.
חשוב לדעת כי האחריות האמורה חלה לא רק באופן ישיר על בעל העסק ונושא משרה בתאגיד בגין מחדלים שלהם בקיום הוראות החוק, אלא גם בגין מחדלים של עובדיהם!

סיכום
החוק האמור אמרו לתת מענה לצרכים ולפטור את בעלי העסק מהמצב הלא נוח בו הם מצויים כיום. עו"ד פארן ממליץ לפעול לפי הוראות החוק שהם פשוטות וברורות ולהמנע מכל ההסתבכות מיותרת.

 

 

 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים