דרגות רשיון נהיגה, גילאים ומס' שיעורים מינימלי

 

 
 
 
 
  דרגה A2  
 
סוג רשיון:אופנוע עד 14.6 כח סוס עד 11קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 16
גיל מינימלי למבחןמעשי - 16
גיל מינימלי למבחןעיוני – 15.5
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 16
מס' שיעוריםמינימלי - 15
תנאים לקבלת הרשיון
 • למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • באופנוע בנפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6bhp-11kw
 
מתאים לסוגירכב: L1
הערות
 • למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגהלדרגה A2, פטור ממבחן עיוני, מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטהבלבד
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאילהיבחן במבחןמעשי
 
 
 
 דרגה A1  
 
 
סוג רשיון:אופנוע עד 33 כח סוס עד 25קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי 18
גיל מינימלי למבחןעיוני – 17.5
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 18
מס' שיעוריםמינימלי - 15 מ- A2 ל- A1 - שמונה
תנאים לקבלת הרשיון
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • אופנוע שהספק מנועו עד 33bhp-25kw
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)
 
מתאים לסוגירכב: L1 + L2
הערות
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בעל רשיון נהיגה דרגה A1 שהיה אופנוע על שמו ובבעלותו, יחוייב במבחן שליטה עםכל התנאים שנקבעו - וותק שנה על A1, גיל 21 ובדיקת עיניים
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאילהיבחן במבחןמעשי
 
 דרגה A  
  
סוג רשיון:אופנוע מעל 33 כח סוס מעל 25קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי – 21
גיל מינימלי למבחןעיוני - פטור ממבחן
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 21
מס' שיעוריםמינימלי - 8
תנאים לקבלת הרשיון
 • וותק של שנה בדרגה A1
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • בכלדרגותהאופנוע
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה
 
מתאים לסוגירכב: L1 + L2 + L3
הערות
 • הגדרת אופנוע בתקנה 1 לתקנות התעבורה כוללת גם תלתאופנוע
 
 
 
 דרגה B  
 
 
סוג רשיון:רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500ק"ג, מס' מקומות ישיבה עד 8 פרט לנהג, גם כאשר גורר גרור במשקל עד 1500ק"ג
גיל מינימלי ללימוד – 16.5
גיל מינימלי למבחןמעשי - 17
גיל מינימלי למבחןעיוני – 16.5
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 17
מס' שיעוריםמינימלי - 28
תנאים לקבלת הרשיון
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב 2העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
 • באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתרלפי תקנה 190)
 • בטרקטור משא
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחןוהיתר
 
מתאים לסוגירכב: N1 + M1 + O1
הערות
 • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלתנהגחדש וכן חובתנהגמלווה
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה B - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאילהיבחן במבחןמעשי
 
 
 
 דרגה C1  
 
 
סוג רשיון:רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקלכולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
גיל מינימלי ללימוד - 17
גיל מינימלי למבחןמעשי – 17.5
גיל מינימלי למבחןעיוני - 17.5
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 18
מס' שיעוריםמינימלי - 32, מ- B ל- C1 - עשרים
תנאים לקבלת הרשיון
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפיתקנה 190 ובהתאם לתנאים
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 15,000 ק"ג
 • במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגתמלגזה
 
מתאים לסוגירכב: N1 + N2 + O1 +O2
הערות
 • כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18-יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1
 
 
 
 דרגה C 
 
 
סוג רשיון:רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקלכולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500ק"ג
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי - 19
גיל מינימלי למבחןעיוני - 19
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 19
מס' שיעוריםמינימלי - 20
תנאים לקבלת הרשיון
 • חייב וותק שנה בדרגה C1
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: C1,B
 • במכונה ניידת אופנית
 
מתאים לסוגירכב: N1 + N2 + N3 + O1 + O2
 
 
 דרגה C+E 
 
 
סוג רשיון:רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקלכולל מותר מעל 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי - 20
גיל מינימלי למבחןעיוני - 20
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 20
מס' שיעוריםמינימלי - 12. לרכב מחובר או מורכב - 8 שיעורים
תנאים לקבלת הרשיון
 • חייב וותק שנה בדרגה C
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: B, C ,C1
 • במכונה ניידת אופנית
 • בציוד חריג, אם ניתן היתר
 
מתאים לסוגירכב: N1 +N2 + N3 + O1 + O2 + O3 + O4
 
 
 דרגה D1 
 
 
סוג רשיון:מונית, רכב סיור ואוטובוס זעירציבורי במשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 נוסעים מלבדהנהג
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי - 20
גיל מינימלי למבחןעיוני - 20
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 21
מס' שיעוריםמינימלי - לא נדרש שיעורימינימום
תנאים לקבלת הרשיון
 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד ומעלה
 • אישור מהמכון הרפואי
 • שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב סיור
 • באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
 • ברכב מדרגה B
 
מתאים לסוגירכב: M1 + M2
הערות
 • למונית - לא נדרש שיעורי נהיגהמינימלים
 
 
 
 דרגה D 
 
 
סוג רשיון:אוטובוס
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי למבחןמעשי - 20
גיל מינימלי למבחןעיוני - 20
גיל מינימלי לקבלתרשיון – 21
מס' שיעוריםמינימלי - 40, מ- C1 ל- D - עשרים
תנאים לקבלת הרשיון
 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8  שנות לימוד ומעלה
 • שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • ברכב בדרגות B+D1
 • ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג
 • ברכב סיור
 
מתאים לסוגירכב: M1 + M2 + M3
 
 
 דרגה D3 
 
 
סוג רשיון:אוטובוס זעיר פרטי
תנאים לקבלת הרשיון
 • וותק 5 שנים לפחות בדרגה B מבחן שליטה על רכב מסוג M2
 • קורס לאוטובוס זעיר פרטי
 • מבחן שליטה על רכב מסוג M2 במשקל כולל 2400 עד 5000ק"ג
 
רשאי לנהוג גם
 • רכב בדרגה B
 • אוטובוס זעירפרטי
  דרגה 1 
 
סוג רשיון:טרקטור
גיל מינימלי ללימוד - 15, ליתר הדרגות – 15.5
גיל מינימלי למבחןמעשי -  16
גיל מינימלי למבחןעיוני -  15.5
גיל מינימלי לקבלתרשיון - 16
מס' שיעוריםמינימלי
תנאים לקבלת הרשיון
 • חייב בקורס עיוני ומבחן מעשי בטרקטור
 • לנהיגת מלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה ובגיל מעל 18 שנים.בתיספר למלגזות
 • לנהיגת טרקטור משא - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת טרקטור משא ולפחות 8שיעורי נהיגה
 • 6  שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות - לבעל רישיון נהיגה
 • 8  שיעורי נהיגה לפחות של 40 דקות לפחות - לחסר רישיון נהיגה
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחהובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשותמגע.
 
רשאי לנהוג גם
 • בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור במשקל כולל מותר עד 10 טון
 • במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,000 ק"ג
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - ע"פ היתר
 • בטרקטורון
 • ברכב שטח
 • בטרקטור משא (בהיתר לפי תקנה  190)
 
מתאים לסוגירכב: T1, T2, T3, OT
הערות
 • בהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקפן ביום 01/08/2007, מי שבידו רשיון נהיגהלדרגה 1 טרקטור ואין בידו רשיון נהיגה דרגה B או C1 (רכב פרטי או משא) רשאי לנהוגבטרקטור משא, בתנאי שלא ינהג בו בכביש, אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביששבתחום מושב או קיבוץ בלבד, לשם נהיגה בטרקטור משא בכביש, יש צורך לקבל רשיון נהיגהמדרגה B (פרטי), לפחות
 • עם הוצאת הרישיון לראשונה חל איסור לנהוג בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200ק"ג או שצמוד אליו גרור במכ"מ עולה על 4 טון במשך 6 חודשים מיום קבלת הרישיון
 • במשך 3 החודשים הראשונים אסור להסיע נוסע
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה 1 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאילהיבחן במבחןמעשי
הערה כללית: לא יינתן רישיון למבקש שהצהיר בטופס רש/ל/18 לפיו הורשע על עבירה לפי פקודת הסמים אלא אם חלפה שנה מיום הרשעתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים