QRCode
להשוואת מחירי משאיות
סרוק את הקוד
כנס שמאי הרכב: משמעות חוק הרישוי החדש
על עתיד המקצוע

13/10/2016
שרות רכב ותחבורה 

איגוד השמאים ערך בשבוע שעבר כנס לשמאי רכב בכפר המכבייה ובו התייחסו נציגי משרד התחבורה להתפתחויות בכל הנוגע לפרק השמאות בחוק רישוי שירותים לרכב. כזכור, בדיוני ועדת הכלכלה, הוחלט לבטל את רשימות השמאים של חברות הביטוח. ביטול הרשימות יבוא לידי ביטוי בתקנות אשר נכתבות בימים אלה ע"י משרד התחבורה, בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ונציגי איגוד השמאים.

לדברי יהודה יגן, יו"ר ענף רכב באיגוד השמאים:
"זהו רגע היסטורי שבו חה"כ איתן כבל ודוד ביטן הבינו את העיוות בנושא עבודת השמאי שכרוכה בניגוד עניינים ובהשפעה אסורה על השמאי,  ורשימות השמאים למעשה מחשקות את השמאי.  לפיכך, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה הם יזמו את פירוק רשימות השמאים בכדי למנוע את ניגוד העניינים, ובמקביל חייבו את משרד התחבורה להתקין תקנות בשיתוף משרד האוצר אשר על פיהן תתבצע עבודת השמאי וכל זאת על פי חוק חוזה ביטוח 1981, דהיינו -  על המבוטח יהיה להודיע למבטחת על הנזק ועל המבטחת יהיה לבדוק את דרישת המבוטח.  לצערנו, למרות הפניות החוזרות והנשנות לאחר העברת המתווה והמלצות איגוד השמאים לאיגוד חברות הביטוח, נמנעות חלק מהמבטחות  לשתף פעולה ולהעיר הערות בונות על המתווה שהוצע על ידנו שמטרתו לא לפגוע בצרכן ולמנוע ניגוד עניינים. אנו קוראים גם לשמאי הבית לבוא ולהצטרף לשולחן הדיונים. איגוד השמאים המליץ להעביר את כל החומר המקצועי, כגון: אומדן, חוות דעת וכדומה, טרם התיקון באמצעות מערכת אינטרנטית של איגוד השמאים בכדי לדאוג שהמבטחות יוכלו בזמן אמת להעיר הערות בונות. הצעת החוק מסדירה את העיסוק במקצוע השמאות בשל חשיבותו ומעמדו המיוחד של מקצוע זה בהיותו גורם המעריך את הנזק שנגרם לרכב וכזה שעומד בצומת בין הלקוח, המוסך וחברת הביטוח. לאור העובדה שבעיסוק זה כמעט בלתי אפשרי להיות נאמן מבלי לפגוע בחופש העיסוק של כל הגורמים, יש לאפשר לשמאי להפעיל את שיקול דעתו ולפיכך תוקם ועדת משמעת במשרד התחבורה שתדון בקובלנות נגד שמאי רכב ותוסמך להטיל עליהם סנקציות משמעתיות. השפעה על שמאי הוא דבר מהותי, כי יש לו מעמד מעין שיפוטי, ולכן קבע המחוקק  סנקציות פליליות גם נגד המשפיעים מאחר שמדובר בבטיחות כלי רכב המובאים לתיקון."

לדברי משה וייצמן, מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה:
"האני מאמין שלי הוא ששמאות הוא מקצוע לאנשים עם הרבה מאוד ידע, אנשים אחראים מאוד שתפקידם במקצוע השמאות כל כולו הוא לשמור על שלום הציבור, שהרכב שחוזר לכביש יקבל את הטיפול הנכון והראוי, עם חלקי החילוף הנכון, ולכן אם אנחנו כבר סומכים עליכם במעמד ביצוע השמאות ואנחנו כבר אומרים שמה שהשמאי קבע זה מה שיהיה וזוהי השמאות הנכונה, זו איזושהי הצהרה ואל מול ההצהרה הזאת צריך לפתוח את זה ולהגיד אין רשימות, אין שום חוקים שמגבילים ומקשיחים ולכל שומה יהיה אור ירוק, כמובן שאני מקצין וצריך למצוא את ההסדרה שתהיה מקובלת גם על חברות הביטוח, כי בסוף הן הכיס שמשלם. זהו תיאור קצר של תהליך שעליו אנו יושבים כבר חודשים רבים ואני מאמין שתוך חודש אנו ניצור מסלול והכרעה בכדי להגדיר מהו התהליך הנכון לשומה ראשונית ושומה סופית עם הגדרת זמנים לכל שומה ומה הזמן הנדרש כדי לסגור את התהליך ובמידה והשומה לא מתקבלת איך יוצרים מנגנון של שמאי מכריע."

 לדברי אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה במשרד התחבורה: "נושא שמאות הרכב מוסדר בהצעת החוק בשל חשיבותו ומעמדו המיוחד של מקצוע זה, בהיותו גורם המעריך את הנזק שנגרם לרכב ועומד בשל כך בצומת שבין המוסך, הלקוח וחברת הביטוח, נקבעו הוראות מיוחדות לעניין השמאים. אחד החידושים החשובים ביותר, הוא קביעת איסור השפעה אסורה על כל בעל רישיון לפי החוק המוצע בכלל ועל שיקול דעתו של שמאי רכב בפרט. בימים אלה, אנו מסיימים את העבודה על התקנות בנושא השמאים, התקנות עברו שימוע ציבורי והתקנות שהתקבלו, על ידי המשרד הוטמעו בתקנות וכוללות ביניהן את נושא ההשפעה האסורה על שיקול דעתו של שמאי, כל שמאי הרכב יהיו כפופים לדין המשמעתי. על פי החוק תוקם ועדת משעת במשרד התחבורה שתדון בקובלנות נגד שמאי רכב ותוסמך להטיל עליהם סנקציות משמעתיות. נושא מהותי נוסף שאנו עוסקים בו כרגע הוא רשימת שמאי החוץ ורשימת מוסכי ההסדר של חברות הביטוח, לפי הוראות הממונה על שוק ההון, חברת ביטוח רשאית לעשות שימוש ברשימת שמאי הרכב שממנה יוכל המבוטח לבחור שמאי והשומה שיערוך תהיה השומה הקובעת, מטבע הדברים גם שמאי רכב תלוי בגורם  שמזמין את שירותיו ונתון להשפעתו, הגם שנושא זה לא מוסדר במלואו בהצעת החוק שאינה כוללת חובות שיחולו על חברות הביטוח, לא יכולנו להתעלם מההשלכות הניכרות שיש בפרקטיקה זו על תפקודם של שמאי הרכב על בטיחות כלי הרכב המובאים לתיקון במוסך ועל השירות שמקבלים הצרכנים, לפיכך התבקשנו ע"י יו"ר ועדת הכלכלה לתת מענה לבעיה זו. מאחר שבהסדרת הנושא, מעורבים שני רגולטורים, משרד התחבורה ומשרד האוצר, התקיימו דיונים בחודשים האחרונים עם נציגי שני המשרדים וכן עם גורמים נוספים בכדי למצוא את המתווה הטוב ביותר לביטול רשימת השמאים והנושא של רשימת מוסכי ההסדר. הושגה הסכמה מצד משרדי הממשלה שבאה לידי ביטוי במסמך משותף שהוגש לוועדת הכלכלה ועיקרם הם: יבוטלו רשימות שמאי הרכב של חברות הביטוח ובהוראות הממונה על שוק ההון יקבע כי חברת ביטוח תחויב לעשות שימוש במאגר בעלי הרישיונות לעיסוק בשמאות רכב אשר תפורסם באתר משרד התחבורה ולפי החוק המוצע תכלול את כל בעלי הרישיונות הפעילים, למעט שמאי בית של חברת הביטוח או שמאי שביקש שלא להיכלל במאגר. בעניין מוסכי ההסדר, הועדה סברה כי התקשרות בין חברת ביטוח לבין מוסכי מסוימים, מוסכי ההסדר, לשם תיקון כלי הרכב המבוטחים באמצעות החברה, יוצרת ניגוד עניינים מובנה. חברת הביטוח מעוניינת להוזיל ככל הניתן את התיקון ואילו המוסך המחויב לעמוד באמות מידה בטיחותיות, מעוניין כמובן להגדיל את רווחיו. הוצאות שבסופו של דבר, מגולגלות ללקוח הסופי. לפי ההסכמה שהושגה, תבוטל רשימת מוסכי ההסדר, ותורחב רשימת המוסכים שעימם יתקשרו חברות הביטוח, שכן החברות יחויבו לפרסם את התנאים להתקשרות בניהן לבין מוסכי ההסדר ויאפשרו לכל מוסך העומד בתנאים להתקשר עימם, הסדר חדש זה יביא להרחבת מאגר המוסכים שיעמדו לרשות המבוטחים.
המסמך היווה בסיס לצוות עבודה של משרד האוצר ומשרד האוצר, אבל החשוב מכל הוא שזוהי הפעם הראשונה שנקבע שיש רגולטור אחד לשמאים בהיבטים המקצועיים וזה משרד התחבורה. משרד התחבורה יקבע את הכללים ואת הדרישות המקצועיות לעבודת השמאי גם לא ליצור בלבול וגם כדי שהעבודה תהיה באופן המקצועי, הראוי והטוב ביותר. וכך, מקצוע השמאות נפתח לעולם חדש וזה דורש מכם לכבד את המקצוע, לפעול באמינות וביושרה וברמת שירות גבוהה במיוחד, באמצעים מכוונים ככל הניתן, לדוגמא האומדן הראשוני לחברות הביטוח יהיה באופן מידי ומכוון וכמו כן גם חברות הביטוח יוכלו להביא שמאי נגדי, לכן חשוב לבצע את העבודה באופן המקצועי ביותר וברמת שקיפות מרבית כך שעם הזמן תצומצם העמדת שמאי נגדי."

 

 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


רכב ותחבורה
 מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכת: rechev@taler.co.il
מודעות: anat@taler.co.il
טלפון: 03-6839666


 
 
 
מבזק  חדשות
 
 
קישורים ממומנים

טרייד אין 
טרייד מוביל מכונית
מהיבואן לצרכן

 
www.trademobile.co.il


דיגום כלי רכב
דיגום והתקנת מערכות הידראוליות לצורך הרמה
www.npt.co.ilספר דיגיטלי, מגזין דיגיטלי,
קטלוג דיגיטלי, חוברת דיגיטלית

דיגיטלר
המרת חוברות לתצורה דיגיטלית
http://www.digitaler.co.il
 
[חזור למעלה]        [הוספה למועדפים]        [מפת האתר]        [יצירת קשר]        [קישורים]
 
 
     
לייבסיטי - בניית אתרים